Case Coronaria Hoiva: Hoitoalan henkilöstön laaja täydennyskoulutus verkossa

Ammattitaitoinen henkilökunta on hoitoalan peruspilari. Täydennyskoulutuksen suunnitteluun ja toteutumiseen liittyy kuitenkin monia käytännöllisiä ja hallinnollisia haasteita, minkä vuoksi kaikkien hoitoalan työntekijöiden osalta täydennyskoulutus ei välttämättä toteudu suunnitellun mukaisesti.

Asiakkaamme Coronaria Hoiva Oy:n tapauksessa täydennyskoulutus verkossa ratkaisi muun muassa koulutuksen saatavuuteen ja maantieteelliseen sijaintiin liittyvät haasteet. Yhteistyö on toiminut hyvin, ja sekä henkilökunta että johto ovat tyytyväisiä koulutustarjontaan ja Skholen tarjoamaan tukeen.

”On rikkaus, että meillä on käytössä verkkopalvelu, jossa työntekijät pääsevät itse koulutussuunnitelman ulkopuoleltakin opiskelemaan sitä asiaa mikä kiinnostaa, ja missä he tuntevat tarvitsevansa lisää tietoa. Henkilökunnalta on tullut todella paljon hyvää palautetta tästä verkko-oppimisympäristöstä.”
Katriina Niemelä, Coronaria Hoiva Oy

Tavoitteena saada koko henkilökunta täydennyskoulutuksen piiriin

Coronaria Hoiva Oy tarjoaa pääasiassa sosiaalipalveluita eri muodoissaan. Henkilöstön hyvinvointi ja korkea ammattitaito ovat tärkeä osa hoitoalan kokonaisuutta. Coronaria Hoiva Oy:lla tunnistetaan täydennyskoulutuksen tärkeys, ja siihen liittyviä haasteita lähdettiin ratkaisemaan nykyaikaisen verkkokoulutuksen kautta.

Skhole ja Coronaria aloittivat yhteistyön vuonna 2016 ja onnistuneiden kokeilujen jälkeen täydennyskoulutuskokonaisuutta alettiin viedä systemaattisesti eteenpäin Skholen palvelutarjonnan avuin. Sähköisen täydennyskoulutuksen etuina nähdään erityisesti sen monipuolinen sisältö, joustavuus ja hyvä saatavuus. Aiempana haasteena Coronarialla on ollut palvelujohtaja Katriina Niemelän mukaan se, ettei henkilökuntaa ole kokonaisuudessaan saatu innostumaan täydennyskoulutuksesta ja näin asetettu kolmen päivän minimitavoite ei ole läheskään kaikkien kohdalla toteutunut. Osa ei syystä tai toisesta ole halunnut kouluttautua, ja osalle ei siihen taas ole ollut mahdollisuutta, sillä erityisesti syrjäisemmillä paikkakunnilla koulutustarjonta on heikkoa.

Na-ytto-kuva-2019-05-23-kello-11.37.16-1

”Nämä verkon kautta toimivat koulutukset ovat nykypäivää, ja ne helpottavat todella paljon esimiestenkin työtä. Koulutus ei ole paikkaan sidonnainen, vaan sieltä voi hyvin yksilöllisesti katsoa koulutussisältöjä ja -aikoja sen mukaan, miten henkilökunta pääsee osallistumaan koulutukseen.”
Katriina Niemelä, Coronaria Hoiva Oy

Koulutustarjonnan laajuus on mahdollistanut jokaisen yksikön koulutustarpeisiin vastaamisen, ja teoriamateriaaleja on käytetty myös henkilökunnan koulutuspäivissä ja muissa tilaisuuksissa.

”Skhole näkyy meillä jokaisessa yksikössä henkilökunnan ammattitaidon kehittämisen välineenä. Lääkehoidon eri koulutukset ja tentit toteutetaan sen kautta, ja myös kehittämispäivissä ja vastaavissa voimme hyödyntää Skholen eri sisältöjä”, Katriina Niemelä jatkaa.

Skhole lisää täydennyskoulutuksen suunnitelmallisuutta

”Koulutusten siirtyminen digitaalisiksi on ainoastaan positiivinen asia. Se antaa työn suunnittelulle ja tuen suunnittelulle huomattavasti enemmän vapaampia käsiä”, toteaa Katriina Niemelä.

Parhaimmillaan verkkokoulutus sekä lisää koulutussuunnittelua, että myös helpottaa johdon ja hallinnon työtä käytännön tasolla. Budjettien laatiminen on helppoa, kun koulutusten hinnoittelumalli on selkeä.

”Hallinnon näkökulmasta minulla on tavallaan Skholen kautta se työkalu, jolla pystyn ihan oikeasti todentamaan ja osoittamaan sen, miten meillä täydennyskoulutus järjestetään, ja miten se hoituu.”
Katriina Niemelä, Coronaria Hoiva Oy

Skhole Oy on vuonna 2014 perustettu sosiaali- ja terveysalan verkkokoulutusta tarjoava yritys Helsingistä. Skholen verkkokoulutuspalvelu sopii täydennyskoulutukseen niin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrityksille kuin opiskelun tueksi alan opiskelijoille. Laaja kurssivalikoima sisältää lakisääteiset täydennyskoulutukset ja lähes 50 vapaasti valittavaa kurssia, yhteensä noin 600 luentoa. Henkilökohtainen vuosilisenssi kattaa sisältöjen rajoittamattoman käytön ajasta ja paikasta riippumatta.

Skhole - koulutus hoidossa.

Haluatko Skholen käyttöön organisaatioosi? Tutustu Skholen tarjontaan ja hae itsellesi 2 viikon kokeilutunnukset osoitteesta https://www.skhole.fi/kokeile/.

Blogin tekstin tarjoaa Skhole. Skhole on sosiaali- ja terveydenhuoltoalan verkkokoulutuspalvelu, joka kulkee mukana sekä koulutuksen järjestäjän että työntekijän matkalla. Palvelu sopii täydennyskoulutukseen niin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrityksille kuin opiskelun tueksi alan opiskelijoille.