Skhole Facebookissa Usein Kysyttyä Kurssit

Kuntoutumista edistävä hoitotyö


Kuntoutumista edistävän hoitotyön tarkoituksena on tukea asiakasta saavuttamaan paras mahdollinen toimintakyky sairauden, vamman tai muun tapahtuman jälkeen. Ikäihmisten määrän lisääntyessä erityisesti geriatrisen ja gerontologisen kuntoutuksen tarve kasvaa. Laadukkaat kuntoutumista edistävät toimintamallit lisäävät asiakastyytyväisyyttä, tuottavuutta ja vähentävät kustannuksia.

Kurssilla opit kuntoutumista edistävän hoitotyön keskeiset käsitteet, periaatteet ja toimintamallit erityisesti ikäihmisten hoidon näkökulmasta. Perehdyt lisäksi kuntoutumista edistävän hoidon suunnitteluun ja kirjaamiseen. Koulutuksen kohderyhmänä ovat hoitajat, sosiaali- ja terveydenhuoltoalan opiskelijat, asiantuntijat/kehittäjät ja muutosagentit, jotka työskentelevät perustason sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä, kuntoutusyksiköissä ja vanhustenhuollon palveluja tuottavissa yksiköissä tai opinnoissaan perehtyvät kuntoutumista edistävään toimintaan.

Kurssin luennot

Katso lisää Skholen kursseja täältä