Skhole Facebookissa Usein Kysyttyä Kurssit In English

Koulutus hoidossa

Skhole tarjoaa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille joustavan ja kustannustehokkaan oppimisympäristön lakisääteisistä kursseista syvällisempään ammatilliseen kehittymiseen. Yksi vuosilisenssi kattaa sisältöjemme rajoittamattoman käytön ajasta ja paikasta riippumatta!

Laske kulut ja osta

Valitse lisenssien määrä
5
10
15
20
yli 20
10 lisenssiä = 1500 € / vuosi

Skhole hoitaa henkilökunnan koulutukset kuntoon

Toimivan terveydenhuollon kulmakivet ovat osaavat ja tyytyväiset ammattilaiset ja hyvinvoiva työyhteisö. Skhole on mukana mahdollistamassa ensiluokkaisen terveydenhuollon ympäri maailmaa takaamalla joustavan ja runsaan koulutuksen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille. Hyvä asiakaskokemus ja kohtaaminen terveyshuollossa rakentuvat siitä, että hoitohenkilökunnan koulutukset ovat hoidossa!


Katriina Niemelä
Palvelujohtaja
Coronaria Hoiva Oy

Skholen käyttöönotto antaa meille uudenlaisen mahdollisuuden kattavaan hoitajien täydennyskoulutuksen suunnitteluun ja toteutukseen. Pystymme huolehtimaan koulutuksista aikaisempaa huomattavasti laajemmin, laadukkaammin ja edullisemmin. Skhole on helppokäyttöinen ja tuo opiskeluun vapautta.


Katriina Niemelä
Palvelujohtaja
Coronaria Hoiva OySkholen käyttöönotto antaa meille uudenlaisen mahdollisuuden kattavaan hoitajien täydennyskoulutuksen suunnitteluun ja toteutukseen. Pystymme huolehtimaan koulutuksista aikaisempaa huomattavasti laajemmin, laadukkaammin ja edullisemmin. Skhole on helppokäyttöinen ja tuo opiskeluun vapautta.


Outi Koskinen
KunTeko 2020 -palkittu
terveydenhoitaja

Mulla nyt sekka aikaa töissä, joten katson juuri skholen lääkelaskentakurssia. Älyttömän hyvä. Tämän enempää ei voi rautalangasta vääntää. Kunpa olisin älynnyt ennen tenttiä tsekata.


Outi Koskinen
KunTeko 2020 -palkittu
terveydenhoitajaMulla nyt sekka aikaa töissä, joten katson juuri skholen lääkelaskentakurssia. Älyttömän hyvä. Tämän enempää ei voi rautalangasta vääntää. Kunpa olisin älynnyt ennen tenttiä tsekata.


Britta Dölling-Hasu
Kotipalvelupäällikkö
Kotipalvelut | Posti Oy

Skhole sisältää valtavan määrän tietoa ja todella on helppokäyttöinen oppimisalusta. Erityisesti mahdollisuus opiskella materiaalia sekä teksti, ääni, että videomuodossa mahdollistaa erilaisten opiskelutapojen moninaisen käytön erilaisille oppijoille.


Britta Dölling-Hasu
Kotipalvelupäällikkö
Kotipalvelut | Posti OySkhole sisältää valtavan määrän tietoa ja todella on helppokäyttöinen oppimisalusta. Erityisesti mahdollisuus opiskella materiaalia sekä teksti, ääni, että videomuodossa mahdollistaa erilaisten opiskelutapojen moninaisen käytön erilaisille oppijoille.

Skholen kurssit

45 kurssia
Tulevaisuuden parasta etäopiskelua - sairaanhoitajakoulutukseen ja sosiaali- ja terveysalan täydennyskoulutukseen.

Näytevideo saatavilla 1 kurssissa

Skhole kasvaa

Sairaanhoitajakoulutuksen ja sosiaali- ja terveysalan täydennyskoulutuksen parasta etäopiskelua
Skholessa opiskeltuja luentoja
Skholen palvelun käyttäjiä
minuuttia luentomateriaaleja

Yhteistyössä

 

Asiakkaitamme mm.

Yhteydet & Henkilöt

Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi@skhole.fi
Tuomas Lipponen
CEO
Jonni Tammisto
CTO
Joonas Kauppila
Chief Medical Officer
Anniina Palm
Medical Advisor
Elisa Lipponen
Marketing and Communications Coordinator
Joonatan Vuorela
Web Developer
Mikko Heinänen
Production Coordinator
Joonas Lipponen
Medical Advisor
   
Osoite
Skhole Oy
Paasivuorenkatu 4-6
00530 Helsinki

Sähköposti
Asiakaspalvelu - cs@skhole.fi
Yleinen - your@skhole.fi
Työpaikat - jobs@skhole.fi

Yhteydenotot asiakaspalveluun
cs@skhole.fi
Close
 
Close

Rekisteriseloste

Yksityisyyden suojaa koskevat ehdot

1.10.2014

  1. Rekisterinpitäjä
Yrityksen nimi: Skhole Oy
Y-tunnus: 2622827-3
  1. Yhteyshenkilö
Mikko Viljami Hakkarainen
Paasivuorenkatu 4-6,
00530 Helsinki,
Finland
  1. Rekisterin nimi
Skhole Oy:n asiakasrekisteri
  1. Tietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen käsittely perustuu henkilötietolain (523/1999) 8 §:ään. Henkilötietoja käytetään käyttöehdoissa ja sopimuksessa määriteltyjen tointen suorittamiseen, palvelujen toteuttamiseen, palvelujen mainostamiseen ja myyntiin, asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen, asiakastapahtumien varmistamiseen, markkinointiin, yrityksen sisäisen tilastollisen seurantatyön suorittamiseen sekä palvelujen kehittämiseen.
  1. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja: yhteystiedot (nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoitteet), rekisteröitymistiedot (käyttäjätunnus, salasana ja muu yksilöivä tunnus), ikä, sukupuoli, ammatti, äidinkieli, viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot sekä palvelujen käyttöä koskevat tiedot sekä mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot.
  1. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakasta koskevat tiedot saadaan pääsääntöisesti asiakkaalta itseltään tämän rekisteröityessä käyttäjäksi. Saattamalla rekisteröitymisen loppuun asiakas hyväksyy tietojensa käytön tämän rekisteriselosteen 4 kohdan mukaisessa tarkoituksessa. Asiakasta koskevia tietoja voidaan myös kerätä evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla.
  1. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Skhole Oy:n asiakasrekisteriin kerättyjä tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa ja samaan konserniin kuuluville yhtiöille lain sallimissa rajoissa. Tietoja voidaan siirtää lain sallimissa rajoissa Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Rekisteriin tallennetut tiedot voidaan luovuttaa laskutusta, kirjanpitoa ja muuta vastaavaa tarkoitusta varten kolmannelle osapuolelle edellä mainittuja tarkoituksia varten.
  1. Rekisteröidyn oikeudet
Rekistöröidyllä asiakkaalla on oikeus tarkastaa häntä koskevat, rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuna 1 kohdassa annettuun osoitteeseen. Mikäli asiakasta koskevissa tiedoissa on virhe, voi rekisteröity asiakas esittää virheen korjaamista koskevan pyynnön 1 kohdassa mainitulle henkilölle.
Rekistöröidyllä asiakkaalla on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varrten. Kielto-oikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisesti 2 kohdassa osoitetulle henkilölle.
  1. Rekisterin suojaus
Asiakasrekisteriin tallennetut tiedot on suojattu asianmukaisesti sähköisesti ja pääsy on rajoitettu ja valvottu. Asiakasrekisterin käyttöön ovat oikeutettu ainoastaan ne Skhole Oy:n työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi ainoastaan tietyt ennalta nimetyt henkilöt. Skhole Oy:n työntekijät ja Skhole Oy:n lukuun toimivilla ulkopuolisilla henkilöillä on vaitiolovelvollisuus koskien kaikkia asiakastietoja.
Close

Skhole Oy:n Verkkosivun ja Palvelujen yleiset käyttöehdot

(voimassa 13.11.2015 alkaen)

1. Käyttöehtojen soveltamisala ja hyväksyminen

Skhole Oy omistaa tämän Verkkosivun ja sillä olevat Palvelut. Skhole Oy:n kotipaikka on Helsinki. Näitä käyttöehtoja sovelletaan Skhole Oy:n Verkkosivun käyttöön sekä kaikkiin Skhole Oy:n tarjoamiin Palveluihin, ellei yksittäisistä Palvelukohtaisista käyttöehdoista muuta johdu.

Käyttämällä www.skhole.fi -Verkkosivua ja Skhole Oy:n Palveluja hyväksyt nämä käyttöehdot sekä Yksityisyyden suojaa koskevat ehdot osana Rekisteriselostetta ja sitoudut noudattamaan niitä. Mikäli et hyväksy näitä käyttöehtoja sekä Yksityisyyden suojaa koskevia ehtoja, et ole oikeutettu käyttämään tätä Verkkosivua taikka sillä olevia Palveluja. Mikäli Asiakas on alaikäinen, tulee hänen varmistaa, että hänen huoltajansa antaa suostumuksen Palvelun käyttöön ja on tietoinen käyttöehtojen sisällöstä.

2. Käyttöehtojen muuttaminen

Skhole Oy pidättää oikeuden muuttaa näitä käyttöehtoja milloin tahansa. Käyttöehtoihin tehtävistä muutoksista tiedotetaan Skhole Oy:n Verkkosivulla ja ehdot tulevat voimaan välittömästi julkaisun jälkeen ja sitovat kaikkia Verkkosivun ja Palvelujen käyttäjiä. Jatkamalla Verkkosivun ja Palvelujen käyttämistä hyväksyt muutokset käyttöehtoihin.

3. Verkkosivun ja Palvelujen käyttäminen

Skhole Oy:n tarjoamilla Palveluilla saattaa olla teknisiin valmiuksiin liittyviä erityisvaatimuksia. Verkkosivun ja Palvelujen käyttäjä on itse vastuussa Verkkosivun ja Palvelujen käyttöön liittyvien teknisten valmiuksen varmistamisesta.

Skhole Oy ei vastaa teknisistä syistä tai päivityksistä johtuvista tilapäisistä esteistä tai ongelmista Verkkosivun tai Palvelujen saatavuuteen.

Eräiden Palvelujen saatavuus saattaa edellyttää käyttäjäksi rekisteröitymistä sekä maksua kyseisestä Palvelusta. Käyttäjäksi rekisteröityvä vakuuttaa antamansa tiedot oikeiksi. Väärien tietojen antaminen oikeuttaa Skhole Oy:n irtisanomaan Palvelun käyttöön oikeuttavan sopimuksen. Käyttäjäksi rekisteröityvältä kerättävät tiedot määritellään tarkemmin Yksityisyyden suojaa koskevissa ehdoissa sekä mahdollisissa Palvelukohtaisissa ehdoissa. Käyttäjäksi rekisteröitymisen yhteydessä käyttäjälle luodaan henkilökohtainen käyttäjätili, jolle kirjaudutaan salasanalla. Käyttäjältä edellytetään kirjautumistietojen säilyttämisen sekä sivullisille kertomisen osalta luottamuksellisuutta. Käyttäjätili on henkilökohtainen eikä sen Käyttöoikeutta saa myydä, vuokrata tai muutoin siirtää kolmannelle osapuolelle ilman erillistä etukäteistä, kirjallista suostumusta Skhole Oy:ltä. Käyttäjätilin luovuttaminen sivulliselle oikeuttaa Skhole Oy:n irtisanomaan Palvelun käyttöön oikeuttavan sopimuksen. Verkkosivun tai Palvelun käyttäjällä ei ole tällöin oikeutta vahingonkorvaukseen tai maksettujen maksujen palautukseen. Verkkosivun tai Palvelun käyttäjä on vastuussa väärinkäytöksen Skhole Oy:lle aiheuttamista vahingoista.

Verkkosivun tai Palvelun käyttäjä saa julkaista sosiaalisessa mediassa ja muussa mediassa linkkejä Verkkosivulle tai Palvelun etusivulle siten kuin tämä voidaan katsoa hyväksyttäväksi, lainmukaiseksi eikä se ole omiaan loukkaamaan tai käyttämään hyväksi Skhole Oy:n mainetta. Verkkosivun tai Palvelun käyttäjä ei kuitenkaan saa esiintyä Skhole Oy:n edustajana, työntekijänä, kumppanina tai muutoin liittyvänsä Skhole Oy:n yritystoimintaan.

Maksullisten palvelujen ostamisessa käytetään ulkoisen palveluntarjoajan PayTrail -maksupalvelua, ellei Palvelukohtaisista käyttöehdoista muuta johdu.

Maksut voi tehdä Visa, Visa Electron tai MasterCard-korteilla.
Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Visa, Visa Electron tai MasterCard-korteilla tehtävissä maksuissa Paytrail Oyj näkyy maksun saajana korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa.
Paytrail Oyj, y-tunnus: 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä
Puhelin: 0207 181830
Verkkopankit
Verkkopankkimaksamiseen liittyvän maksunvälityspalvelun toteuttaa Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Käyttäjän kannalta palvelu toimii aivan kuten perinteinen verkkomaksaminenkin.

Skhole Oy ei vastaa mahdollisista katkoksista tai muista ongelmista ulkoisen palveluntarjoajan maksuliikennejärjestelmässä.

4. Immateriaalioikeudet ja käyttäjän vastuu luvattomasta käytöstä

Skhole Oy omistaa Verkkosivun ja Palvelujen sisällön ja niiden tekijänoikeuslain tarkoittamat kaikki taloudelliset oikeudet, ellei toisin ole määritelty. Skhole Oy antaa Käyttäjätilin haltijalle Palvelukohtaisten käyttöehtojen mukaisen Käyttöoikeuden kyseiseen Palveluun. Verkkosivun tai Palvelun käyttäjällä ei ole oikeutta kopioida, luovuttaa, julkaista, saattaa yleisön saataviin, hyödyntää kaupallisesti eikä muullakaan tavalla käyttää Verkkosivun, Palvelujen tai niiden sisältöihin sisältyviä tietokantoja tai ohjelmia muuten kuin näiden käyttöehtojen taikka Palvelukohtaisten käyttöehtojen mukaisesti. Verkkosivun tai Palvelun käyttäjällä ei ole oikeutta kerätä Verkkosivulta tai Palveluista osakokonaisuuksia ja muodostaa niistä omia palvelu- tai aineistokokonaisuuksia. Sisällön käyttäminen tai hyödyntäminen tekijänoikeuslain sopimuslisenssiä koskevien säännösten perusteella on kielletty. Palvelujen mahdollisista tekstimateriaaleista saa kuitenkin valmistaa muutaman kappaleen yksityistä käyttöään varten. Valmistettuja kappaleita ei ole lupa käyttää muuhun tarkoitukseen.

Jos Skhole Oy:llä on perusteltu syy epäillä, että Verkkosivun tai Palvelun käyttäjä on toiminut näiden ehtojen, Yksityisyyttä koskevien ehtojen taikka Palvelukohtaisten käyttöehtojen vastaisesti, Skhole Oy:llä on oikeus poistaa Käyttöoikeus tai ryhtyä muihin toimenpiteisiin siltä osin kuin se on tarpeellista käyttöehtojen vastaisen toiminnan lopettamiseksi (ml. rikosilmoituksen tekeminen). Verkkosivun tai Palvelun käyttäjällä ei ole tällöin oikeutta vahingonkorvaukseen tai maksettujen maksujen palautukseen. Verkkosivun tai Palvelun käyttäjä on vastuussa väärinkäytöksen Skhole Oy:lle aiheuttamista vahingoista.

5. Henkilötietojen käsittely

Skhole Oy käsittelee Käyttäjäksi rekisteröityneiden henkilötietoja näiden käyttöehtojen, Yksityisyyttä koskevien ehtojen, Palvelukohtaisten käyttöehtojen sekä yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti. Skhole Oy voi käyttää ulkopuolisia palveluntarjoajia henkilötietojen väliaikaista hallinnointia varten Verkkosivun ja Palvelujen päivitysten yhteydessä. Ulkoisia palveluntarjoajia ei kuitenkaan käytetä näiden tietojen päivittämiseen taikka ylläpitoon eikä niille jää pääsyä rekisteröityneiden henkilöiden henkilötietoihin.

Verkkosivu tai Palvelut saattavat käyttää evästeitä (cookies).

6. Vastuu sisällöstä ja vastuun rajoitus

Skhole Oy päivittää Verkkosivua ja Palveluja tarpeen sekä harkintansa mukaan. Osa Palveluista saattaa olla staattisia eikä niitä päivitetä ollenkaan. Skhole Oy ei kuitenkaan takaa Verkkosivulla ja Palveluissa esitettyjen tietojen ajantasaisuutta eikä sisällön oikeellisuutta. Jollei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, Skhole Oy ei vastaa mistään välittömästä tai välillisestä vahingosta, joka Verkkosivun tai Palvelun käyttäjälle mahdollisesti aiheutuu Verkkosivun tai Palvelun tai niiden sisällön käyttämisestä ja soveltamisesta.

Verkkosivun ja Palvelujen sisältämät tiedot ja neuvot on tarkoitettu käytettäväksi sellaisenaan (ns. “as is”) eikä Skhole Oy anna niistä nimenomaisia, epäsuoria tai pakottavia tai muita takuita niiden kaupallisesta soveltuvuudesta tai soveltumisesta Käyttäjän tarkoitukseen. Skhole Oy ei vastaa mistään välittömästä tai välillisestä vahingosta, joka aiheutuu Verkkosivulla tai Palvelussa annetusta asiantuntijan tai toisen Käyttäjän neuvosta tai siitä, että Käyttäjän kysymykseen ei ole vastattu ajoissa tai ollenkaan.

Skhole Oy ei takaa Verkkosivun ja Palvelujen kattavuuden taikka valikoiman ja niiden sisältöjen muuttumattomuutta.

Skhole Oy ei vastaa Verkkosivusta tai sen hallitsemilta verkkosivuilta ulkoisille sivustoille ohjautuvien linkkien toimivuudesta tai tällaisten sivujen sisällöstä.

7. Erotettavuus

Mikäli mikä tahansa näiden käyttöehtojen osa todetaan laittomaksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, kyseinen osa erotetaan näistä käyttöehdoista. Kaikki muut osat pysyvät voimassa kyseisen erottamisen vaikuttamatta niihin.

8. Sovellettava laki ja riitojen ratkaiseminen

Verkkosivun sekä Palvelujen käyttöön ja näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Verkkosivun tai Palvelujen käytöstä mahdollisesti aiheutuvat riitaisuudet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

Close
Fill out my online form.
Fill out my online form.
Close