Skhole Facebookissa Usein Kysyttyä Kurssit In English Blogi
Usein Kysyttyä

Koulutus hoidossa

Skhole tarjoaa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille joustavan ja kustannustehokkaan oppimisympäristön lakisääteisistä kursseista syvällisempään ammatilliseen kehittymiseen. Yksi vuosilisenssi kattaa sisältöjemme rajoittamattoman käytön ajasta ja paikasta riippumatta!

Laske kulut ja osta

Valitse lisenssien määrä
5
10
15
20
yli 20
10 lisenssiä = 1500 € / vuosi

Skhole hoitaa henkilökunnan koulutukset kuntoon

Toimivan terveydenhuollon kulmakivet ovat osaavat ja tyytyväiset ammattilaiset ja hyvinvoiva työyhteisö. Skhole on mukana mahdollistamassa ensiluokkaisen terveydenhuollon ympäri maailmaa takaamalla joustavan ja runsaan koulutuksen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille. Hyvä asiakaskokemus ja kohtaaminen terveyshuollossa rakentuvat siitä, että hoitohenkilökunnan koulutukset ovat hoidossa!


Katriina Niemelä
Palvelujohtaja
Coronaria Hoiva Oy

Skholen käyttöönotto antaa meille uudenlaisen mahdollisuuden kattavaan hoitajien täydennyskoulutuksen suunnitteluun ja toteutukseen. Pystymme huolehtimaan koulutuksista aikaisempaa huomattavasti laajemmin, laadukkaammin ja edullisemmin. Skhole on helppokäyttöinen ja tuo opiskeluun vapautta.


Katriina Niemelä
Palvelujohtaja
Coronaria Hoiva OySkholen käyttöönotto antaa meille uudenlaisen mahdollisuuden kattavaan hoitajien täydennyskoulutuksen suunnitteluun ja toteutukseen. Pystymme huolehtimaan koulutuksista aikaisempaa huomattavasti laajemmin, laadukkaammin ja edullisemmin. Skhole on helppokäyttöinen ja tuo opiskeluun vapautta.


Outi Koskinen
KunTeko 2020 -palkittu
terveydenhoitaja

Mulla nyt sekka aikaa töissä, joten katson juuri skholen lääkelaskentakurssia. Älyttömän hyvä. Tämän enempää ei voi rautalangasta vääntää. Kunpa olisin älynnyt ennen tenttiä tsekata.


Outi Koskinen
KunTeko 2020 -palkittu
terveydenhoitajaMulla nyt sekka aikaa töissä, joten katson juuri skholen lääkelaskentakurssia. Älyttömän hyvä. Tämän enempää ei voi rautalangasta vääntää. Kunpa olisin älynnyt ennen tenttiä tsekata.


Britta Dölling-Hasu
Kotipalvelupäällikkö
Kotipalvelut | Posti Oy

Skhole sisältää valtavan määrän tietoa ja todella on helppokäyttöinen oppimisalusta. Erityisesti mahdollisuus opiskella materiaalia sekä teksti, ääni, että videomuodossa mahdollistaa erilaisten opiskelutapojen moninaisen käytön erilaisille oppijoille.


Britta Dölling-Hasu
Kotipalvelupäällikkö
Kotipalvelut | Posti OySkhole sisältää valtavan määrän tietoa ja todella on helppokäyttöinen oppimisalusta. Erityisesti mahdollisuus opiskella materiaalia sekä teksti, ääni, että videomuodossa mahdollistaa erilaisten opiskelutapojen moninaisen käytön erilaisille oppijoille.

Skholen kurssit

47 kurssia
Tulevaisuuden parasta etäopiskelua - sairaanhoitajakoulutukseen ja sosiaali- ja terveysalan täydennyskoulutukseen.

Näytevideo saatavilla 1 kurssissa

Skhole kasvaa

Sairaanhoitajakoulutuksen ja sosiaali- ja terveysalan täydennyskoulutuksen parasta etäopiskelua
Skholessa opiskeltuja luentoja
Skholen palvelun käyttäjiä
minuuttia luentomateriaaleja

Yhteistyössä

 

Asiakkaitamme mm.

Yhteydet & Henkilöt

Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi@skhole.fi
Jonni Laaksontammi
CTO
Joonas Kauppila
Chief Medical Officer
Anniina Palm
Medical Advisor
Joonas Lipponen
Medical Advisor
   
Suomi
Skhole Oy
Hämeentie 15 B LH 64
00500 Helsinki

Etelä-Afrikka
Change Dimensions
5 Regency Close
Leopard Rock Estate
Baronetcy Boulevard
Cape Town

Sähköposti
Asiakaspalvelu - cs@skhole.fi
Yleinen - your@skhole.fi
Työpaikat - jobs@skhole.fi

Yhteydenotot asiakaspalveluun
cs@skhole.fi
Close
Close

Seloste käsittelytoiminnasta – Henkilötietojen käsittely Skholessa


1. Miten Skhole käsittelee henkilötietoja?


Henkilötietoja käsitellään Skholessa luottamuksellisesti ja vain siinä määrin kuin on tarpeen. Lähtökohtana kaikelle henkilötietojen käsittelyyn liittyvässä toiminnassa on yleinen tietosuoja-asetus (2016/679/EU). Henkilötiedoilla tarkoitetaan kaikkia tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön (rekisteröity) liittyviä tietoja. Esimerkiksi nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero ovat henkilötietoja. Sen sijaan tieto siitä, mitä selainta käytät ei välttämättä ole henkilötietoa.

Skholen oppimisympäristössä rekisteröityjä ovat kaikki, joilla on Skholen käyttäjätunnus. Henkilötietojen käsittelyllä tarkoitetaan lähes mitä tahansa henkilötietoihin kohdistuvaa toimintoa, kuten keräämistä, tallentamista, muokkaamista ja jopa katselua. Henkilötietojen käsittely Skholessa perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen. Rekisteröity voi peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa, minkä johdosta palvelua ei enää voi käyttää.

Skhole Oy toimii rekisteröityjen loppukäyttäjien henkilötiedoista koostuvan rekisterin ns. rekisterinpitäjänä. Tämä luo tiettyjä velvollisuuksia Skholelle. Myös rekisteröidyllä on oikeuksia ja niitä selostetaan tarkemmin alla. Rekisteröity voi olla yhteydessä Skholeen kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa tulostamalla ja lähettämällä tämän linkin takana olevan lomakkeen Skholen toimistoon:

Skhole Oy, Paasivuorenkatu 4-6, 00530 Helsinki

Henkilötietoihin pääsy Skholessa on tarkkaan rajattu. Vain ne työntekijät, joiden on työtehtäviensä vuoksi käsiteltävä henkilötietoja, voi niihin päästä käsiksi. Nämä henkilöt on lisäksi koulutettu käsittelemään henkilötietoja tietosuojaa ja tietoturvaa kunnioittavalla ja lainmukaisella tavalla.

Tietoturvasta pidetään Skholessa huolta. Palvelun tietoturvan varmistamiseen käytetään yleisiä, parhaiksi havaittuja menetelmiä. Skholen käsittelemät henkilötiedot sijaitsevat luotettavaksi todettujen toimittajien turvallisilla palvelimilla. Tietoturvan tasoa tarkastellaan kuukausittain ja tarvittavat päivitykset tehdään säännöllisesti ja kriittisten haavoittuvuuksien esiintyessä päivitykset ajetaan välittömästi. Haavoittuvuuksia estetään tarkan ohjelmistokehityksen lisäksi hosting-tason ja DNS-tason suojauksilla (Cloudflare). Henkilötietoihin käsiksi pääsevät työntekijät käyttävät erittäin vahvoja, jatkuvasti vaihtuvia salasanoja. Henkilötietojen käsittelijät käyttävät lisäksi toimiston ulkopuolella ollessaan salattua VPN-yhteyttä. Kaikilla työntekijöillä on niinikään vaitiolovelvollisuus koskien kaikkia henkilötietoja.

Skhole säilyttää keräämiään henkilötietoja lähtökohtaisesti niin kauan kuin on tarpeen palvelun toteuttamiseksi. Kun rekisteröity ei ole enää Skholen palvelun käyttäjä, poistetaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot kuuden kuukauden kuluessa. Skhole voi tässä tapauksessa anonymisoida tiedot, jotta opiskeludataa voidaan hyödyntää tilastointi- ja tutkimustarkoituksessa. Tietoja ei voi kuitenkaan yhdistää kehenkään yksittäiseen henkilöön.


2. Mitä henkilötietoja kerätään ja mihin tarkoitukseen?


Lähtökohtana henkilötietojen käsittelyssä Skholessa on niin sanottu käyttötarkoitussidonnaisuus. Näin ollen keräämiämme henkilötietoja käsitellään ainoastaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerättykin. Henkilötietoja käsitellään ensisijaisesti siihen, että voimme taata loppukäyttäjille mahdollisimman hyvän opiskelukokemuksen ja tehokkaan palvelun. Henkilötietoja voidaan Skholessa käyttää ainoastaan palvelun toteuttamiseen, palvelujen mainostamiseen, asiakassuhteen (rekisteröity – Skhole) hoitamiseen ja kehittämiseen, oppimisympäristön tapahtumien varmistamiseen (ml. kirjautuminen, viestintä ja palautteen antaminen, kurssi- ja tenttisuoritukset), yrityksen sisäisen tilastollisen seurannan suorittamiseen sekä palvelumme kehittämiseen.

Skhole voi kerätä seuraavia tietoja, joista osa on henkilötietoja: nimi, IP-osoite ja sijainti, käyttäjätunnuksen yksilöivä nimi, sähköpostiosoite, selaimen tiedot, käyttöjärjestelmä (esim. Windows, iOS jne), ammatti, luentopalautteet (mukaan lukien luento, josta palaute on annettu, palautteen sisältö, annettu arvio, aika, nimi, sähköpostiosoite ja ryhmä, johon rekisteröity kuuluu), rekisteröidyn organisaatio (esim. oppilaitos tai yritys), ryhmän nimi, oppimisympäristöön kirjautumisten lukumäärä, edellisen käyttökerran päivämäärä, rekisteröintipäivä, rekisteröidyn suoritukset (tentit, testit, kurssit ja näiden tulokset) sekä Skholen lähettämien sähköposteissa olevien linkkien klikkaukset. Testikäyttäjiltä pyydetään lisäksi puhelinnumero, johon voidaan soittaa kokeilujakson jälkeen.

Skholen keräämät tiedot perustuvat itse keräämiinsä ja rekisteröidyn antamiin tietoihin.

Oppilaitosten ja muiden organisaatioiden ns. admin-käyttäjillä on oikeus lisätä organisaatioonsa kuuluvia henkilöitä Skholen käyttäjiksi ja poistaa heidän käyttäjätunnuksensa. Näissä tapauksissa rekisteröidyn henkilötietoja (nimi, sähköpostiosoite, organisaatio) saadaan admin-käyttäjältä. Admin-käyttäjällä on oikeus nähdä hallinnoimiensa rekisteröityjen henkilöiden seuraavat henkilötiedot: nimi, käyttäjätunnus, sähköpostiosoite, rekisteröidyn ryhmän nimi, rekisteröidyn edellisen käyttökerran päivämäärä sekä rekisteröidyn suoritukset.


3. Minne Skhole siirtää tietoja?


Skhole käyttää palvelunsa toteuttamisessa seuraavia palveluja: Heroku, Upcloud, Google Analytics, LogDNA, MailChimp, Intercom, mLab & Amazonin pilvipalvelut. Skhole voi palvelun toteuttamisessa siirtää rekisteröidyn henkilötietoja (nimi, sähköpostiosoite, ip-osoite, selaimen välittämät tiedot, palvelun käyttöajanjakson tiedot, opiskelua ja kurssien suorittamista koskevat tiedot) näihin palveluihin. Mikäli rekisteröity käyttää CSC-Haka- tai Facebook-sisäänkirjautumista, voi Skhole siirtää henkilötietoja näihin palveluihin kirjautumisen varmistamiseksi. EU:n yleinen tietosuoja-asetus soveltuu silloinkin, kun edellä mainitut palveluntarjoajat käsittelevät Skholen keräämiä henkilötietoja.

Skholen käyttämät palvelimet sijaitsevat Euroopan unionin alueella.


4. Mitä oikeuksia rekisteröidyllä on?


Rekisteröidyllä on oikeus saada Skholelta tieto siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään ja halutessaan hän voi pyytää Skholelta häntä koskevat henkilötiedot. Mikäli Skholen käsittelemissä henkilötiedoissa on epätarkkuuksia tai virheitä, voi rekisteröity vaatia tietojen oikaisemista. Rekisteröidyllä on niin ikään oikeus tulla unohdetuksi. Rekisteröity voi siis eräissä tapauksissa poistattaa häntä koskevat henkilötiedot. Rekisteröity voi myös vastustaa tai tietyissä tapauksissa rajoittaa henkilötietojensa käsittelyä. Henkilötietojen poistattaminen ja niiden käsittelyn vastustaminen tai rajoittaminen johtaa kuitenkin siihen, ettei Skholen tarjoamaa palvelua voida käyttää. Rekisteröity voi tehdä esimerkiksi omia henkilötietoja koskevan tietopyynnön Skholelle edellä 1 kohdassa mainitun lomakkeen avulla. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus kieltää suoramarkkinointi eikä se estä palvelun käyttöä jatkossa. Jokaisella rekisteröidyllä on myös oikeus milloin vain tehdä valitus rekisterinpitäjän toiminnasta valvontaviranomaiselle. Suomessa valvontaviranomaisena toimii Tietosuojavaltuutettu.Close

Skhole Oy:n Verkkosivun ja Palvelujen yleiset käyttöehdot

(voimassa 25.05.2018 alkaen)


1. Käyttöehtojen soveltamisala ja hyväksyminen

Skhole Oy omistaa tämän Verkkosivun ja sillä olevat Palvelut. Skhole Oy:n kotipaikka on Helsinki. Näitä käyttöehtoja sovelletaan Skhole Oy:n Verkkosivun käyttöön sekä kaikkiin Skhole Oy:n tarjoamiin Palveluihin, ellei yksittäisistä Palvelukohtaisista käyttöehdoista tai toimitusehdoista muuta johdu.

Käyttämällä www.skhole.fi -Verkkosivua ja Skhole Oy:n Palveluja hyväksyt nämä käyttöehdot sekä käsittelytoiminnasta annetun selosteen ehdot ja sitoudut noudattamaan niitä. Mikäli et hyväksy näitä käyttöehtoja sekä selostetta käsittelytoiminnasta, et ole oikeutettu käyttämään tätä Verkkosivua taikka sillä olevia Palveluja. Mikäli Asiakas on alaikäinen, tulee hänen varmistaa, että hänen huoltajansa antaa suostumuksen Palvelun käyttöön ja on tietoinen käyttöehtojen sisällöstä.


2. Käyttöehtojen muuttaminen

Skhole Oy pidättää oikeuden muuttaa näitä käyttöehtoja milloin tahansa. Käyttöehtoihin tehtävistä muutoksista tiedotetaan Skhole Oy:n Verkkosivulla ja ehdot tulevat voimaan välittömästi julkaisun jälkeen ja sitovat kaikkia Verkkosivun ja Palvelujen käyttäjiä. Jatkamalla Verkkosivun ja Palvelujen käyttämistä hyväksyt muutokset käyttöehtoihin.


3. Verkkosivun ja Palvelujen käyttäminen

Skhole Oy:n tarjoamilla Palveluilla saattaa olla teknisiin valmiuksiin liittyviä erityisvaatimuksia. Verkkosivun ja Palvelujen käyttäjä on itse vastuussa Verkkosivun ja Palvelujen käyttöön liittyvien teknisten valmiuksien varmistamisesta.

Skhole Oy ei vastaa teknisistä syistä tai päivityksistä johtuvista tilapäisistä esteistä tai ongelmista Verkkosivun tai Palvelujen saatavuuteen.

Eräiden Palvelujen saatavuus saattaa edellyttää käyttäjäksi rekisteröitymistä sekä maksua kyseisestä Palvelusta. Käyttäjäksi rekisteröityvä vakuuttaa antamansa tiedot oikeiksi. Väärien tietojen antaminen oikeuttaa Skhole Oy:n irtisanomaan Palvelun käyttöön oikeuttavan sopimuksen. Käyttäjäksi rekisteröityvältä kerättävät tiedot määritellään tarkemmin selosteessa käsittelytoiminnasta sekä mahdollisissa Palvelukohtaisissa ehdoissa. Käyttäjäksi rekisteröitymisen yhteydessä käyttäjälle luodaan henkilökohtainen käyttäjätili, jolle kirjaudutaan salasanalla. Käyttäjältä edellytetään kirjautumistietojen säilyttämisen sekä sivullisille kertomisen osalta luottamuksellisuutta. Käyttäjätili on henkilökohtainen eikä sen Käyttöoikeutta saa myydä, vuokrata tai muutoin siirtää kolmannelle osapuolelle ilman erillistä etukäteistä, kirjallista suostumusta Skhole Oy:ltä. Käyttäjätilin luovuttaminen sivulliselle oikeuttaa Skhole Oy:n irtisanomaan Palvelun käyttöön oikeuttavan sopimuksen. Verkkosivun tai Palvelun käyttäjällä ei ole tällöin oikeutta vahingonkorvaukseen tai maksettujen maksujen palautukseen. Verkkosivun tai Palvelun käyttäjä on vastuussa väärinkäytöksen Skhole Oy:lle aiheuttamista vahingoista.

Verkkosivun tai Palvelun käyttäjä saa julkaista sosiaalisessa mediassa ja muussa mediassa linkkejä Verkkosivulle tai Palvelun etusivulle siten kuin tämä voidaan katsoa hyväksyttäväksi, lainmukaiseksi eikä se ole omiaan loukkaamaan tai käyttämään hyväksi Skhole Oy:n mainetta. Verkkosivun tai Palvelun käyttäjä ei kuitenkaan saa esiintyä Skhole Oy:n edustajana, työntekijänä, kumppanina tai muutoin liittyvänsä Skhole Oy:n yritystoimintaan.


4. Immateriaalioikeudet ja käyttäjän vastuu luvattomasta käytöstä

Skhole Oy omistaa Verkkosivun ja Palvelujen sisällön ja niiden tekijänoikeuslain tarkoittamat kaikki taloudelliset oikeudet, ellei toisin ole määritelty. Skhole Oy antaa Käyttäjätilin haltijalle Palvelukohtaisten käyttöehtojen mukaisen Käyttöoikeuden kyseiseen Palveluun. Verkkosivun tai Palvelun käyttäjällä ei ole oikeutta kopioida, luovuttaa, julkaista, saattaa yleisön saataviin, hyödyntää kaupallisesti eikä muullakaan tavalla käyttää Verkkosivun, Palvelujen tai niiden sisältöihin sisältyviä tietokantoja tai ohjelmia muuten kuin näiden käyttöehtojen taikka Palvelukohtaisten käyttöehtojen mukaisesti. Verkkosivun tai Palvelun käyttäjällä ei ole oikeutta kerätä Verkkosivulta tai Palveluista osakokonaisuuksia ja muodostaa niistä omia palvelu- tai aineistokokonaisuuksia. Sisällön käyttäminen tai hyödyntäminen tekijänoikeuslain sopimuslisenssiä koskevien säännösten perusteella on kielletty. Palvelujen mahdollisista tekstimateriaaleista saa kuitenkin valmistaa muutaman kappaleen yksityistä käyttöään varten. Valmistettuja kappaleita ei ole lupa käyttää muuhun tarkoitukseen.

Jos Skhole Oy:llä on perusteltu syy epäillä, että Verkkosivun tai Palvelun käyttäjä on toiminut näiden ehtojen, käsittelytoiminnasta annetun selosteen taikka Palvelukohtaisten käyttöehtojen vastaisesti, Skhole Oy:llä on oikeus poistaa Käyttöoikeus tai ryhtyä muihin toimenpiteisiin siltä osin kuin se on tarpeellista käyttöehtojen vastaisen toiminnan lopettamiseksi (ml. rikosilmoituksen tekeminen). Verkkosivun tai Palvelun käyttäjällä ei ole tällöin oikeutta vahingonkorvaukseen tai maksettujen maksujen palautukseen. Verkkosivun tai Palvelun käyttäjä on vastuussa väärinkäytöksen Skhole Oy:lle aiheuttamista vahingoista.


5. Henkilötietojen käsittely

Skhole Oy käsittelee Käyttäjäksi rekisteröityneiden henkilötietoja näiden käyttöehtojen, käsittelytoiminnasta annetun selosteen, Palvelukohtaisten käyttöehtojen sekä yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti. Skhole Oy voi käyttää ulkopuolisia palveluntarjoajia henkilötietojen väliaikaista hallinnointia varten Verkkosivun ja Palvelujen päivitysten yhteydessä. Verkkosivu tai Palvelut saattavat käyttää evästeitä (cookies).

Mikäli jokin muu taho kuin Skhole Oy (esim. oppilaitoksen admin-tunnukset omaava opettaja) käsittelee henkilötietoja Skholen Palvelussa, sitoutuu hän noudattamaan käsittelytoiminnasta annettua selostetta. Seloste käsittelytoiminnasta määrittää henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen, luonteen ja keston sekä mitä henkilötietoja käsitellään. Admin-käyttäjä käsittelee henkilötietoja ainoastaan Yrityksen käsittelytoiminnasta annetun selosteen mukaisesti, ellei laista muuta johdu. Admin-käyttäjä on salassapitovelvollinen henkilötietojen osalta. Admin-käyttäjän on poistettava mahdolliset hallussaan olevat henkilötiedot, kun hänen käyttöoikeutensa Palveluun päättyy.

Admin-käyttäjillä on oikeus lisätä organisaatioonsa kuuluvia henkilöitä Palvelun käyttäjiksi ja poistaa heidän käyttäjätunnuksensa. Näissä tapauksissa rekisteröidyn henkilötietoja (nimi, sähköpostiosoite, organisaatio) saadaan admin-käyttäjältä. Admin-käyttäjällä on oikeus nähdä hallinnoimiensa rekisteröityjen henkilöiden seuraavat henkilötiedot: nimi, käyttäjätunnus, sähköpostiosoite, rekisteröidyn ryhmän nimi, rekisteröidyn edellisen käyttökerran päivämäärä sekä rekisteröidyn suoritukset.


6. Vastuu sisällöstä ja vastuun rajoitus

Skhole Oy päivittää Verkkosivua ja Palveluja tarpeen sekä harkintansa mukaan. Osa Palveluista saattaa olla staattisia eikä niitä päivitetä ollenkaan. Skhole Oy ei kuitenkaan takaa Verkkosivulla ja Palveluissa esitettyjen tietojen ajantasaisuutta eikä sisällön oikeellisuutta. Jollei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, Skhole Oy ei vastaa mistään välittömästä tai välillisestä vahingosta, joka Verkkosivun tai Palvelun käyttäjälle mahdollisesti aiheutuu Verkkosivun tai Palvelun tai niiden sisällön käyttämisestä ja soveltamisesta.

Verkkosivun ja Palvelujen sisältämät tiedot ja neuvot on tarkoitettu käytettäväksi sellaisenaan (ns. “as is”) eikä Skhole Oy anna niistä nimenomaisia, epäsuoria tai pakottavia tai muita takuita niiden kaupallisesta soveltuvuudesta tai soveltumisesta Käyttäjän tarkoitukseen. Skhole Oy ei vastaa mistään välittömästä tai välillisestä vahingosta, joka aiheutuu Verkkosivulla tai Palvelussa annetusta asiantuntijan tai toisen Käyttäjän neuvosta tai siitä, että Käyttäjän kysymykseen ei ole vastattu ajoissa tai ollenkaan.

Verkkosivun ja Palvelujen sisältämät tiedot ja neuvot on tarkoitettu käytettäväksi sellaisenaan (ns. “as is”) eikä Skhole Oy anna niistä nimenomaisia, epäsuoria tai pakottavia tai muita takuita niiden kaupallisesta soveltuvuudesta tai soveltumisesta Käyttäjän tarkoitukseen. Skhole Oy ei vastaa mistään välittömästä tai välillisestä vahingosta, joka aiheutuu Verkkosivulla tai Palvelussa annetusta asiantuntijan tai toisen Käyttäjän neuvosta tai siitä, että Käyttäjän kysymykseen ei ole vastattu ajoissa tai ollenkaan.

Skhole Oy ei takaa Verkkosivun ja Palvelujen kattavuuden taikka valikoiman ja niiden sisältöjen muuttumattomuutta.

Skhole Oy ei vastaa Verkkosivusta tai sen hallitsemilta verkkosivuilta ulkoisille sivustoille ohjautuvien linkkien toimivuudesta tai tällaisten sivujen sisällöstä.


7. Erotettavuus

Mikäli mikä tahansa näiden käyttöehtojen osa todetaan laittomaksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, kyseinen osa erotetaan näistä käyttöehdoista. Kaikki muut osat pysyvät voimassa kyseisen erottamisen vaikuttamatta niihin.


8. Sovellettava laki ja riitojen ratkaiseminen

Verkkosivun sekä Palvelujen käyttöön ja näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Verkkosivun tai Palvelujen käytöstä mahdollisesti aiheutuvat riitaisuudet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.