Blendaaminen on oppimisen iloa ja anarkiaa

Blendaaminen eli sulautuva oppiminen tarkoittaa oppimisen ympäristöjen sulautumista keskenään. Kirjaimellisesti luokkahuoneessa, arjessa ja virtuaalisessa ympäristössä opiskelu sekoittuvat siinä sopivaksi kokonaisuudeksi. Siinä missä monimuoto-opetus korostaa opetusmenetelmien monimuotoisuutta, sulauttaminen on sitä jonkin verran opettajakeskeisempää.

Blendaaminen
Kuva: Unplash

Opettaja ohjaa blendatessaan opiskelijan ongelmanratkaisua. Hänen tulisi olla opiskelijalle hyvän asiantuntijan roolimalli ja valmentaa tätä kohti positiivisia oppimiskokemuksia. Opiskelijan rooli on itseohjautuva ja omaa toimintaansa ohjaava. Oppimista tapahtuu myös tuottaen ja ladaten tietoa sosiaalisen median eri kanavissa.

On hyvä kysymys, voiko blendaamiselta oikeastaan välttyä. Tietojärjestelmien sulautuessa osaksi arkea, työtä ja asioiden hoitoa on outoa ajatella, että oppiminen tapahtuisi vain luokassa kopioimalla kynä savuten muistiinpanoja taululta paperille. Toisaalta, ei voida myöskään ajatella kaiken oppimisen tapahtuvan vain verkkokurssien avulla. Juuri siksi tarvitaan blendaamista.

Blendaaminen vaatii opiskelijalta ja opettajalta aikaa. Sitä kuluu eniten hyvän opintosuunnitelman tekemiseen ja konkreettisten opintotavoitteiden hahmottamiseen. Tietoa ja tekniikkaa kun ei löydy maailmasta vähän, vaan pikemminkin liian paljon. Mikä osa opetuksesta siis hoituu luokassa ja miten paljon siihen yhdistetään mielekkäästi ja monipuolisesti esimerkiksi erilaisia verkkokursseja?

Blendaamiselle ei ole olemassa täysin valmiita kaavoja tai ohjelmia. Tietoa tulee osata arvioida kriittisesti ja valikoida parhaat mahdolliset oppimista tukevat sisällöt. Niitä voivat olla esimerkiksi chat-ryhmät, virtuaalinen simulaatio, podcastit, oppimispelit, infograafit tai opetusanimaatiot. Blendaamalla päästään vaivattomasti innostavan ja yksilöllisen oppimispolun tielle.

Ja blendaamalla oppii opiskelijan lisäksi myös opettaja. Se on oiva metodi päivittää opettamisen pedagoginen osaaminen ja yhdistää opetukseen uusia sosiaalisen median kanavia ja yhä opettajaystävällisempiä verkkokursseja.

Blendaamista voi kuvata opetuksessa järjen ja luovuuden käyttönä ja motivoitumisena. Ehkä siinä on mukana myös oppimisen ja opettamisen iloa ja anarkiaa. Mutta kuka tai mikä edistää opiskelijoiden tyytyväisyyttä sulautuvaan oppimiseen? Siitä voit lukea lisää tästä (klikkamalla tätä linkkiä saat aiheesta englannin kielisen tutkimusabstraktin).

Lue myös: Näyttöön perustuvan hoitotyön puutteet selätetään tällä kirjalla (kaupallinen yhteistyö)