Case Elpy ry: Henkilökunnan tietotason takaaminen verkko-opiskelun avulla

Hoitoalalla toimiminen vaatii jatkuvaa tietojen ja ammattitaidon päivitystä. Espoon lähimmäispalveluyhdistys eli tutummin Elpy ry käyttää Skholen verkko-opintokokonaisuuksia henkilökunnan koulutukseen. Laajasti tarjottavan koulutuksen avulla Elpy ry varmistaa, että ammattitaito on kaikilla hoitajilla samalla tasolla, ja että uusi tieto saadaan verkko-opiskelun avulla koko työyhteisölle.

Elpyry

Elpy ry on voittoa tavoittelematon kolmannen sektorin toimija, joka vastaa Merikartanon ja Puistokartanon palvelutoiminnasta. Elpylle on myönnetty Avainlippu- ja Yhteiskunnallinen yritys -merkit osoituksena kotimaisesta ja yhteiskunnallisesti merkittävästä työstä. Yhdistys on käyttänyt Skholen koulutuspalveluita reilun vuoden verran, ja näkee yhteistyön Skholen kanssa vahvuutena sekä työnantajan että palveluntarjoajan näkökulmista.

Koulutusta koko henkilökunnalle joustavasti ja kustannustehokkaasti

Skholen verkko-opiskelu ei sido opiskelua aikaan tai paikkaan, mikä mahdollistaa työajan joustavan hyödyntämisen hoitoalan jatkokoulutuksiin. Elpyssä nähdään verkko-opiskeluiden tehokas ajankäyttö sekä helppo saatavuus ehdottomina hyötyinä.

Palvelupäällikkö Sanna Ikonen pitää Skholen verkkokoulutuksia takeena henkilökunnan osaamisen tasolle. ”Skhole takaa sen, että osaamisen taso on kaikilla hoitajilla sama. Jos yleensä lähetetään yksi tai kaksi työntekijää yksiköstä tiettyyn koulutukseen, se tieto on vain heillä, ja harvemmin sitä opittua tietoa saadaan laajemmin sinne työyhteisöön”, Ikonen sanoo.

Verkko-opinnot ovat usein perinteistä koulutusta edullisempia. Elpyn vastuuhenkilöiden mukaan perinteisen koulutuksen kulut mahdollisine matkakustannuksineen ja muine lisäkuluineen ovat aivan eri luokkaa kuin Skholen verkkokoulutukset. Työnantajan näkökulmasta palvelu on kustannustehokas.

"Mielestämme Skhole on ehdottomasti edullinen. Siinä pystyy kattamaan monta eri osaamisaluetta kerralla. Olemme hyödyntäneet sitä muun muassa niin, että olemme yhteisesti sopineet hoivapäälliköiden kanssa vuoden opintojen painopisteet Skholen avulla.”
Kaisa Pekola, palvelujohtaja, Elpy ry

Oppijan näkökulmasta verkossa voidaan ottaa huomioon koko henkilökunta, ja erilaiset oppijat voivat hyödyntää oppimistaan parhaiten tukevaa materiaalia. Verkko-opinnot sisältävät monimuotoista oppimateriaalia, ja oppimista testataan kunkin osa-alueen lopussa.

Elpyssä työntekijät saavat käyttää tietyn ajan viikossa opiskeluun työajalla.

”Skholea voi käyttää milloin vain, esimerkiksi yövuorossa voi hyvin lueskella opintomateriaalia, tai aamuvuoron päätteeksi. Sitä voi käyttää myös kotona itse, jos haluaa opiskella itsenäisesti lisää”, kertoo lähihoitaja Pia Murtomäki kokemuksistaan.

Koulutuksen tarjoaminen on vahvuus ja kilpailuetu hoitoalalla

”Elpyssä ollaan pyritty kouluttamaan henkilökuntaa paljon. Näemme, että se on ilman muuta kilpailuetu alalla. On jokaisen ihmisen perusasia töissä ollessaan ylläpitää ammatillista osaamistaan.” Kaisa Pekola, palvelujohtaja, Elpy ry

Verkkokoulutus nähdään paitsi konkreettisena säästönä koulutuskustannuksista, myös kilpailuetuna työnantaja imagon näkökulmasta. Palvelupäällikkö Sanna Ikonen pitää Skholen käyttöä ehdottomana vahvuutena. ”Tällä hetkellä meillä on rekrytointiprosessi menossa, ja voimme Skholen avulla markkinoida itseämme koulutusmyönteisenä työnantajana.”

Skholea käytetään myös useissa oppilaitoksissa, jolloin työnantajana jatkokoulutusten tarjoaminen on helppoa, sillä alustan käyttö on jo tuttua. Skholen asiakaspalvelu auttaa mahdollisissa oppimisympäristön käyttöön liittyvissä kysymyksissä aktiivisesti.

Ennen kaikkea verkko-opiskelut nähdään nykyaikaisena tapana kouluttaa henkilökuntaa. Palvelujohtaja Kaisa Pekolan mukaan yksittäisen työntekijän lähettäminen seminaariin on paitsi kallista myös vanhanaikaista. Verkko-opiskelun avulla oppi saadaan kaikille, ja työnantajana ollaan ajan hengessä mukana.

Skhole Oy on vuonna 2014 perustettu sosiaali- ja terveysalan verkkokoulutusta tarjoava yritys Helsingistä. Skholen verkkokoulutuspalvelu sopii täydennyskoulutukseen niin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrityksille kuin opiskelun tueksi alan opiskelijoille. Laaja kurssivalikoima sisältää lakisääteiset täydennyskoulutukset ja lähes 50 vapaasti valittavaa kurssia, yhteensä noin 600 luentoa. Henkilökohtainen vuosilisenssi kattaa sisältöjen rajoittamattoman käytön ajasta ja paikasta riippumatta.

Skhole - koulutus hoidossa.

Haluatko Skholen käyttöön organisaatioosi? Tutustu Skholen tarjontaan ja hae itsellesi 2 viikon kokeilutunnukset osoitteesta https://www.skhole.fi/kokeile/.

Blogin tekstin tarjoaa Skhole. Skhole on sosiaali- ja terveydenhuoltoalan verkkokoulutuspalvelu, joka kulkee mukana sekä koulutuksen järjestäjän että työntekijän matkalla. Palvelu sopii täydennyskoulutukseen niin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrityksille kuin opiskelun tueksi alan opiskelijoille.