Case Haukiputaan Kotihoivapalvelut: Sosiaali- ja terveysalalla jatkuva kehittyminen on keskiössä

Haukiputaan Kotihoivapalvelut Oy:n toiminnasta yhdessä puolisonsa Johanna Kuivalan kanssa vastaava toimitusjohtaja ja yrittäjä Ville Kuivala korostaa jatkuvan kehittymisen merkitystä. Haukiputaan Kotihoivapalvelut Oy tarjoaa kotiin tuotettuja palveluita ikääntyneille ihmisille yhdessä toimien ja laadukkaasti. Osaamisen ylläpitämisestä ja kehittämisestä pidetään huolta sosiaali- ja terveysalan täydennyskoulutuksen avulla, minkä osalta Haukiputaan Kotihoivapalvelut luottaa Skholeen.

Yrittäjänä logistiikka-alalla sekä sosiaali- ja terveysalalla

Oulussa toimivan Haukiputaan Kotihoivapalvelut Oy:n toimitusjohtaja ja yrittäjä Ville Kuivala vastaa yrityksen toiminnasta yhdessä puolisonsa yrittäjä Johanna Kuivalan kanssa. Villellä on taustallaan ammatillinen koulutus, ja Johannalla on sosionomin koulutus ammattikorkeakoulusta.

Villen aikaisempi tausta on logistiikka-alalta, jossa hän on toiminut yrittäjänä vuodesta 2000 alkaen; Johannan kanssa perustamassaan kotisairaanhoitoon ja kotipalveluun erikoistuneessa Haukiputaan Kotihoivapalvelut Oy:ssä puolestaan vuodesta 2014 lähtien.

Ville kokee, että hänen yritystaustansa on helpottanut suuresti uuden yrityksen toiminnan kanssa muun muassa siksi, että hänellä oli jo valmiiksi taloushallinnon osaamista. Lisäksi Johannalla oli jo yrityksen perustamisvaiheessa laaja, yli parinkymmenen vuoden työkokemus sosiaali- ja terveysalalta.

Oulussa toimivan Haukiputaan Kotihoivapalvelut Oy:n toimitusjohtaja ja yrittäjä Ville Kuivala vastaa yrityksen toiminnasta yhdessä puolisonsa yrittäjä Johanna Kuivalan kanssa.

Keskiössä yhdessä toimiminen, laadukkaan palvelun tuottaminen sekä täydennyskoulutukset

Haukiputaan Kotihoivapalvelut Oy on sosiaali- ja terveysalalla toimiva yritys, joka tarjoaa palveluita ikääntyneille ihmisille kotiin tuotettuina. Organisaation toiminta on jaettu neljään eri tiimiin alueittain. Jokaisen tiimin vastuuhenkilönä on sairaanhoitaja, jolla on apunaan lähihoitajia ja kotipalvelutyöntekijöitä. Henkilöstömäärä on tällä hetkellä 50–60 henkilöä, ja asiakaskäyntejä tehdään keskimäärin 350 kappaletta päivittäin.

Ville korostaa, että parasta hänen työssään on yhdessä toimiminen sekä mahdollisuus tuottaa laadukasta palvelua. Ville on erityisen ylpeä luottamuksen arvoisesta henkilökunnastaan sekä vallitsevasta yhdessä tekemisen ilmapiiristä – yhteen hiileen puhaltaminen on tärkeää. Villen mukaan työyhteisössä jokainen tuntee olevansa tärkeä osa kokonaisuutta.

Täydennyskoulutusten rooli on ensiarvoisen merkittävässä asemassa.

Osaamisen ylläpitämiseksi ja laadukkaan palvelun tarjoamisen mahdollistamiseksi sosiaali- ja terveysalan täydennyskoulutukset ovat todella tärkeitä. Uudistusten mukana on pysyttävä sekä kehityttävä. Ilman täydennyskoulutuksia ei ole mahdollista saada uusinta tietoa, joten niiden rooli on ensiarvoisen merkittävässä asemassa.

Sosiaali- ja terveysalalla tarvittavaa kehittymistä Skholen avulla

Suosittelen Skholea kaikille sosiaali- ja terveysalalla työskenteleville.

Haukiputaan Kotihoivapalveluilla on käytössään sosiaali- ja terveysalan täydennyskoulutusta tarjoava Skhole. Lisäksi puntaroidaan muita ammatillisesti tukevia ja kiinnostavia koulutusvaihtoehtoja yhteistyössä työntekijöiden kanssa.

Uudet työntekijät saavat Skholen tunnukset heti työsuhteen alussa, joten lääkehuoltoa varten vaadittavat koulutukset saadaan nopeasti kuntoon. Työntekijät voivat valita Skholen koulutustarjonnasta itseään kiinnostavia koulutuksia, suorittaa niitä verkkokursseina sekä käydä aineistoa läpi itsenäisesti omaan tahtiinsa. Tenttejä vaativat kurssit suoritetaan valvotusti, ja työntekijät saavat tentit läpäistyään niistä hyväksytyt suoritukset ja todistukset.

Skholesta on siis ollut hyötyä Haukiputaan Kotihoivapalveluille, ja lisäksi se on osoittautunut käytössä kustannustehokkaaksi. Skholesta on tullut erityisen positiivista palautetta sen osalta, että aineistoa voi lukemisen sijaan esimerkiksi kuunnella – opiskellessa voikin tehdä samalla myös jotakin muuta, kun aineiston sisällön kuulee äänikirjan tavoin.

Haukiputaan Kotihoivapalveluiden kokemuksen mukaan Skholen järjestelmä toimii hyvin lääkeosaamisen kannalta, ja Ville Kuivala suositteleekin Skholen palvelua myös muille – kaikille sosiaali- ja terveysalalla työskenteleville.

Blogin tekstin tarjoaa Skhole. Skhole on sosiaali- ja terveydenhuoltoalan verkkokoulutuspalvelu, joka kulkee mukana sekä koulutuksen järjestäjän että työntekijän matkalla. Palvelu sopii täydennyskoulutukseen niin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrityksille kuin opiskelun tueksi alan opiskelijoille.