Case Humana: Helppoa, monipuolista ja ajantasaista täydennyskoulutusta Skholen avulla missä ja milloin vain

Humana on asumispalveluita, avopalveluita ja lastensuojelupalveluita tarjoava organisaatio, jolla on toimipisteitä ympäri Suomea. Humanan asumispalveluissa operatiivisena johtajana toimivalla Hanna Määtällä on sisätautikirurgisen sairaanhoitajan ja terveystieteiden maisterin tutkinnot sekä johtamisen erikoisammattitutkinto ja lähes kolmen vuosikymmenen työura sairaanhoitajan, tiiminvetäjän, palveluesimiehen, palvelupäällikön ja operatiivisen johtajan tehtävistä. Humana korostaa laatua, asiakaslähtöisyyttä ja täydennyskoulutuksen merkitystä sekä arvostaa Skholen pitkäaikaisena asiakkaana palvelun helppoutta, monipuolisuutta, ajantasaisuutta sekä aika- ja paikkariippumattomuutta.

Sairaanhoitajasta tiiminvetäjän, palveluesimiehen ja palvelupäällikön tehtävien kautta operatiiviseksi johtajaksi

Hanna Määttä toimii operatiivisena johtajana Humanan asumispalveluissa. Hanna on valmistunut sisätautikirurgiseksi sairaanhoitajaksi vuonna 1994 ja terveystieteiden maisteriksi Oulun yliopistosta vuonna 2009 sekä suorittanut johtamisen erikoisammattitutkinnon samana vuonna. Hannalla on taustallaan pitkä ja monipuolinen, lähes kolmen vuosikymmenen työura sairaanhoitajana, tiiminvetäjänä, palveluesimiehenä, palvelupäällikkönä ja operatiivisena johtajana.

Hanna on työskennellyt pienissä Oulun lähikunnissa sekä isommassa organisaatiossa Oulun kaupungilla. Yksityisellä puolella Hanna on työskennellyt vuodesta 2009 lähtien: hän on ollut muun muassa kasvuyrityksessä mukana hoivaliiketoiminnan käynnistämisessä, ja Humanalle hän siirtyi vuonna 2019 työskennellessään Coronaria Hoiva Oy:ssä, joka myytiin yrityskaupan myötä Humanalle. Johtamisesta Hanna kiinnostui vahvasti jo sairaanhoitajana työskennellessään.

Hanna Määttä toimii operatiivisena johtajana Humanan asumispalveluissa.

Operatiivisena johtajana Hanna tekee ja integroi uusia yritysostoja Humanan toimintaan, vastaa uusien yksiköiden ja toiminnan laajentamisen myötä yksiköiden ja toiminnan käynnistyksestä sekä antaa ylläpitotukea yksiköille, kodeille ja esihenkilöille useilla alueilla. Hannan työnkuvaan kuuluu vahvasti myös toiminnan laadullinen ja sisällöllinen kehittäminen asumispalveluissa ja organisaatiossa.

Humana tarjoaa asumispalveluita, avopalveluita ja lastensuojelupalveluita ympäri Suomea

Ruotsissa vuonna 2001 perustettu Humana toimii kaikissa Pohjoismaissa. Suomessa Humanan toiminta on käynnistynyt vuonna 2016 Arjessa-yhtiön oston myötä. Humana on suuri organisaatio, jolla on toimipisteitä ympäri Suomea kolmella eri liiketoiminta-alueella: asumispalveluissa, avopalveluissa ja lastensuojelupalveluissa työskentelee yhteensä noin 3 000 työntekijää, ja asiakkaiden määrä on kokonaisuudessaan noin 4 500.

Hannan edustamissa asumispalveluissa tuotetaan tehostettua palveluasumista sekä kotisairaanhoito- ja kotipalveluita, ja sen asiakkaina on ikäihmisiä, mielenterveyskuntoutujia, päihdekuntoutujia sekä vammaisia henkilöitä. Hanna työskentelee Oulusta päin toimialueenaan koko Suomi. Asumispalveluissa autetaan päivittäin yli 1 000 asiakasta, ja työntekijöitä on noin 1 300 ja toimipisteitä noin 60 ympäri Suomea.

Avopalvelut tuottaa sosiaalihuoltolain mukaisia perhepalveluita, palveluita lastensuojelun avohuollon asiakkaille sekä asiantuntijapalveluita, ja lastensuojelupalvelut puolestaan erityislaitospalveluita, peruslaitospalveluita, vastaanottopalveluita, jälkihuollon palveluita sekä koulutukipalveluita ympäri Suomea.

Humana korostaa laatua, asiakaslähtöisyyttä ja täydennyskoulutuksen merkitystä

Hannaa on aina kiinnostanut ihmisten kanssa työskentely, ja johtamistyössä parasta onkin vaikutusmahdollisuuksien ja itsenäisen työn lisäksi moniammatillinen yhteistyö erilaisten ammattilaisten ja ihmisten kanssa. Ympäri Suomea toimivassa Humanassa työskennellessään Hanna saa olla mukana kehittämässä suomalaista sosiaali- ja terveydenhuoltoa hyvässä ja tärkeässä yhteistyössä eri kaupunkien ja kuntien viranhaltijoiden kanssa. Kaikista tärkeintä on se, että Humanassa tehdään merkityksellistä työtä joka päivä asiakkaiden hyväksi. Humanan henkilöstö on palvelun käyttäjäasiakkaalle tuottava voimavara, ja kaikki organisaatiossa ovat sen asiakkaita varten. Humanan visio on "Jokaisella on oikeus hyvään elämään", ja tätä visiota toteutetaan hyvinvaikuttamalla ihmisiin ja yhteiskuntaan. Humanassa kehitetään myös vahvasti toiminnan sisältöä ja laatua sekä panostetaan hyvään johtamiseen.

Pitkä työkokemus ja koulutus ovat valmistaneet Hannaa hyvin hänen nykyiseen työhönsä, mutta käytännön kokemuksen tuomaa varmuutta ja merkitystä ei voi korostaa liikaa. Tällä alalla ei ole koskaan valmis, ja se on tämän työn suola. Koko ajan saa ja pitääkin kehittää itseään pysyäkseen mukana toimintaympäristön valtavissa muutoksissa ja kehityksessä. Sosiaali- ja terveysalan täydennyskoulutus on ensiarvoisen tärkeää ja myös mukavaa, sillä kouluttautuminen pitää osaltaan mielenkiintoa yllä.

Toiminnan laadun tavoin myös täydennyskoulutuksen laatu on Humanalle todella tärkeää. Asumispalveluissa tehdään vuosittain etukäteen koulutussuunnitelmarunko, jonka pohjalta laaditaan yksikkö- ja kotikohtainen koulutussuunnitelma, ja osaamista kehitetään strategisesti ja suunnitelmallisesti. Koronavirustilanteen myötä lähikoulutusta ei ole juurikaan ollut, vaan lähes kaikki koulutukset on järjestetty etäkoulutuksina – todella hyvän ja tärkeän mahdollisuuden Humanan asumispalveluiden henkilöstön kouluttamiselle myös tässä poikkeuksellisessa tilanteessa on tarjonnut Skhole.

Tasavertaista täydennyskoulutusta henkilöstölle ympäri Suomen helposti ja monipuolisesti Skholen avulla

Skholen käyttö on tuttua jo vuosien ajalta sen pitkäaikaisille asiakkaille Humanalle ja Hannalle, jolta löytyy käyttökokemuksia sekä Humanan että aikaisemmin Coronaria Hoivan osalta. Skhole on Hannan mukaan erittäin kustannustehokas täydennyskoulutusvaihtoehto. Skhole on ympäri Suomea toimivalle Humanalle erityisen tärkeä henkilöstön täydennyskoulutuksen järjestämisessä. Skholen avulla Humana pystyy tarjoamaan asumispalveluiden henkilöstölleen tasavertaiset koulutusmahdollisuudet missä, milloin ja miten vain.

”Tämänmuotoinen opiskelu on tätä päivää – olisipa ollut jo silloin aikanaan, kun itse olen ensimmäiseen ammattiini opiskellut – hyvä, että kaikki kehittyy.” – Hanna Määttä, operatiivinen johtaja, Humana Asumispalvelut

Humanan asumispalveluissa käytetään Skholen monipuolista koulutusta erittäin paljon, ja muun muassa työntekijöiden lääkehoidon osaamisen varmistaminen lääkelaskuineen ja lääketeorioineen toteutetaan Skholen avulla. Esihenkilöt antavat henkilöstölle tiettyjä koulutuksia tietyillä ajanjaksoilla suoritettaviksi, ja esimerkiksi raportointiominaisuuden kautta käydään säännöllisesti läpi, miten koulutuksia on tehty ja hyödynnetty. Hanna on kuullut Skholesta henkilöstöltä ja esihenkilöiltä hyvää palautetta. On todella tärkeää, että opiskeluun on tarjolla hyvin monenlaisia tapoja, sillä yhdelle sopii kuuntelu lenkillä ja toiselle autossa, kun taas kolmas tykkää lukea tekstin. Skholen käytettävyys missä ja milloin vain onkin ehdoton plussa. Lisäksi harjoitteluun liittyvät itseopiskelutestit on koettu hyviksi.

”Näiden vuosien aikana on huomattu, että suurin osa asumispalveluidemme henkilöstöstä opiskelee ja hyödyntää Skholea innokkaasti myös pakollisten osioiden lisäksi: he tekevät paljon vapaaehtoisia ja itseään kiinnostavia opintoja. Mahdollisuus suorittaa ja opiskella kursseja monipuolisesti Skholen kautta on iso hyöty.” – Hanna Määttä, operatiivinen johtaja, Humana Asumispalvelut

Skhole on ollut etenkin Humanan asumispalveluihin töihin tuleville nuoremmille työntekijöille jo ennestään tuttu esimerkiksi ammattikorkeakouluopintojen kautta. Toisaalta Skhole on niin helppokäyttöinen, että vaikka sitä ei olisi koskaan ennen käyttänyt, niin sen oppii kyllä – kaikki asumispalveluiden työntekijät ovat oppineet käyttämään sitä. Hanna ja Humana ovat vuosien aikana antaneet aktiivisesti sisältötoiveita ja kehitysideoita Skholen toimitusjohtajalle, ja niitä on kuunneltu ja sisältöä on kehitetty heidän toiveidensa ja tarpeidensa mukaisesti, mistä Hanna haluaa antaa vielä erilliset kiitokset Skholelle. Sisältöä on tullut paljon lisää, ja Hanna kannustaakin Skholen käyttäjiä hyödyntämään sekä sisältöä mahdollisimman laajasti että myös helposti varattavissa olevat käyttöopastukset Humanan tavoin.

Näiden vuosien aikana on huomattu, että suurin osa Humanan asumispalveluiden henkilöstöstä opiskelee ja hyödyntää Skholea innokkaasti myös pakollisten osioiden lisäksi: he tekevät paljon vapaaehtoisia ja itseään kiinnostavia opintoja. Mahdollisuus suorittaa ja opiskella kursseja monipuolisesti Skholen kautta on iso hyöty. Hanna suosittelee ja on suositellutkin Skholea esimerkiksi muille yksityisille palveluntuottajille sekä kuntien ja kaupunkien virkamiehille.

”Skhole on ympäri Suomea toimivalle Humanalle tärkeä henkilöstön täydennyskoulutuksen järjestämisessä. Skholen kautta Humana pystyy tarjoamaan kustannustehokkaasti asumispalveluiden henkilöstölleen tasavertaiset koulutusmahdollisuudet missä, milloin ja miten vain.” – Hanna Määttä, operatiivinen johtaja, Humana Asumispalvelut
Blogin tekstin tarjoaa Skhole. Skhole on sosiaali- ja terveydenhuoltoalan verkkokoulutuspalvelu, joka kulkee mukana sekä koulutuksen järjestäjän että työntekijän matkalla. Palvelu sopii täydennyskoulutukseen niin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrityksille kuin opiskelun tueksi alan opiskelijoille.