Case Kuhmoisten kotihoito: Mukautuva Skhole sopii monenlaisten organisaatioiden täydennyskoulutukseen

Kuhmoisten kotihoidossa kotihoidon esimiehenä työskentelevä Taru Rajala on koulutukseltaan lähihoitaja, sairaanhoitaja ja kliininen asiantuntija. Taru on lisäksi opiskellut hoitotiedettä, hoitotyön johtamista ja henkilöstöjohtamista, ja tällä hetkellä hän opiskelee ratkaisukeskeiseksi valmentajaksi. Tarulla on monipuolinen työkokemus muun muassa ensiavusta, vuodeosastoilta, vanhusten palveluista, vastaavan sairaanhoitajan tehtävistä sekä mielenterveyspuolelta. Kuhmoisten kotihoidossa pääsee aidosti osallistumaan, vaikuttamaan, suunnittelemaan ja kehittämään. Täydennyskoulutus on muuttuvassa maailmassa todella merkittävässä asemassa, ja Kuhmoisten kotihoito onkin löytänyt sekä täydennyskoulutukseen että omien sisältöjen tuottamiseen ratkaisun helppokäyttöisen Skholen avulla. Mukautuva Skhole sopii monenlaisille organisaatioille!

Kirjava koulutustausta värikkäällä työkokemuksella

Taru Rajala työskentelee kotihoidon esimiehenä Kuhmoisten kotihoidossa Kuhmoisissa. Jämsän kaupunki tuottaa palvelut Kuhmoisiin, sillä Jämsä ja Kuhmoinen muodostavat sote-yhteistoiminta-alueen. Tarulla on kotihoitoyksikön lisäksi vastuullaan 12:n asukaspaikan palveluasumisyksikkö sekä 21:n asiakaspaikan tehostetun palveluasumisen yksikkö, ja toimintaan on liittymässä lisäksi uusi kymmenen paikan yksikkö, johon on suunniteltu iäkkäiden palveluasumista.

Tarulla on monipuolinen koulutustausta ja työkokemus: hän on työskennellyt muun muassa mielenterveyspuolella, sairaanhoitajan tehtävissä vuodeosastolla ensiavussa ja vanhusten palvelutalossa sekä tehnyt vakituista yötyötä. Taru pitää monipuolista ja laajaa kokemustaan monenlaisista työpaikoista, työyhteisöistä ja erikoisaloilta yhtenä suurimpana vahvuutenaan. Taru on valmistunut lähihoitajaksi vuonna 2001 ja sairaanhoitajaksi Porin Diakonia-ammattikorkeakoulusta vuonna 2006. Porissa Taru teki pitkiä sijaisuuksia muun muassa vuodeosastolla, mielenterveyskuntoutujien palvelukodissa ja vanhuspuolella sekä jonkin verran keikkatyötä. Taru muutti Mänttä-Vilppulaan vuonna 2013, minkä jälkeen hän työskenteli Jämsässä Jokilaakson sairaalan ensiavussa kahden ja puolen vuoden ajan. Siellä ollessaan Taru alkoi opiskella Jyväskylän ammattikorkeakoulussa äkillisesti sairastuneiden hoitoon suuntautunutta kliinisen asiantuntijan koulutusohjelmaa, josta hän suoritti ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon vuonna 2016. Tätä kautta Taru löysi oman juttunsa ja vahvuutensa eli kehittämisen.

Ensiavussa työskentelyn jälkeen Taru toimi vastaavana sairaanhoitajana Ikipihlaja Sofiassa eli vanhusten tehostetussa palveluasumisyksikössä neljän vuoden ajan, jossa hän sai hyödynnettyä todella hyvin hoitotyön kehittämiseen tähtäävää kliinisen asiantuntijan koulutusohjelmaa. Hän on lisäksi opiskellut Jyväskylän ja Itä-Suomen avoimessa yliopistossa hoitotiedettä, hoitotyön johtamista ja henkilöstöjohtamista. Taru aloitti Kuhmoisten kotihoidon esimiehenä vuoden 2019 marraskuussa, ja tällä hetkellä hän opiskelee lisäksi ratkaisukeskeiseksi valmentajaksi.

Kuhmoisten kotihoidossa pääsee vaikuttamaan, suunnittelemaan ja kehittämään

Kuhmoinen on pieni ja vanhusvoittoinen, alle 3000 asukkaan paikkakunta, jonka asukasluku jopa kolminkertaistuu kesäisin kesämökkiläisten ansiosta. Kuhmoisten vanhuspalveluihin kuuluu Tarun johtama osuus, ja lisäksi terveyskeskuksen vuodeosastolla on joitakin pitkäaikaispaikkoja sekä pieni, kahdeksanpaikkainen tehostetun palveluasumisen yksikkö, jossa on Tarun ainoa kollega. Tarun työnkuva on laaja, ja työ on äärettömän itsenäistä – esimies ja hallinto ovat noin 40 kilometrin päässä Jämsässä. Taru pitää organisaation kehityskykyisyydestä ja siitä, että hän voi itse vaikuttaa asioihin todella hyvin, kuten uuden yksikön toiminnan suunnitteluun kollegansa kanssa. Palveluasumisessa, uudessa yksikössä ja kotihoidossa on yhteinen henkilökunta, ja tehostetussa palveluasumisessa on erikseen toisen yksikön henkilökunta. Koko henkilöstömäärä on tällä hetkellä sijaiset mukaan lukien reilut 40. Asumispalveluyksiköissä on yhteensä 43 asiakasta ja kotihoidossa on säännöllisiä asiakkaita keskimäärin noin 75.

"Parasta työpaikassa on mahdollisuus päästä aidosti osallistumaan asioihin strategian suunnittelusta toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen – sekä oikeasti vaikuttamaan asiakkaan kokemukseen palvelun laadusta ja vanhusten elämänlaatuun esimerkiksi tehostetussa palveluasumisessa, sillä se on usein vanhusten loppuelämän koti."

Tarulle kaikista suurin onnistumisen tunne on auttaa työntekijöitä löytämään oma juttunsa tai saamaan heidät innostumaan toiminnan kehityksestä tai päästessään vaikuttamaan asioihin.

Taru on erityisen ylpeä pienen työyhteisön ja matalan hierarkian mahdollistamasta henkilöstön kuulemisesta sekä palvelun laadusta. Kuhmoisten kotihoidossa on panostettu resurssien riittävyyteen, jotta voidaan tehdä oikeasti hyvää asiakastyötä, kuten hyvinvointia edistäviä kotikäyntejä. Lisäksi on panostettu vahvasti kuntouttavaan työotteeseen, ja henkilöstö osallistuu todella hyvin kuntoutuksellisiin projekteihin. Kuhmoisten kotihoidossa on myös puolet työajastaan hoitajien apuna toimiva fysioterapeutti sekä harrastusohjaaja. Tarun mielestä organisaation arvoihin kuuluvat osallisuus ja yhteisöllisyys ovat todella tärkeitä asioita, ja ne näkyvät käytännössä muun muassa juhlapyhien huomioimisena, erilaisen toiminnan järjestämisenä tilanteen niin salliessa sekä siihen panostamisena, että jokainen voisi elää aidosti omannäköistään ja mielekästä elämää myös tehostetussa palveluasumisessa asuessaan.

Täydennyskoulutus on muuttuvassa maailmassa keskiössä

Taru on todella koulutusmyönteinen ihminen. Hänen mukaansa sosiaali- ja terveysalalla johtamisessa sekä osaaminen ja kokemus hoitotyöstä että täydennyskoulutus ovat todella tärkeässä asemassa. Aikaisemmin hoitoalan johtajille on riittänyt vähäisempikin koulutus, mutta nykyään pysyäkseen mukana jatkuvasti muuttuvassa maailmassa, jossa tietoa tulee todella paljon, ja lait ja asetukset muuttuvat, on kouluttautumisesta ja tiedonhakutaidoista merkittävä etu. Myös osaamisvaatimukset lisääntyvät. Esimerkiksi Kuhmoisissa ei ole kovin paljoa kokemusta saattohoidosta, mutta tulevaisuudessa sen siirtyessä yhä enemmän kotiin ja tehostettuun palveluasumiseen, tarvitaan myös enemmän siihen liittyvää osaamista. Taru kokee kaikki käymänsä koulutukset hyödyllisinä ja kliinisen asiantuntijan koulutuksen erityisen merkittävänä siitä saamansa kehittämisosaamisen vuoksi, sillä koulutukseen kuului paljon tiedonhakutaitoa jalostavia tutkimusmetodiopintoja, menetelmäopintoja sekä kehittämismenetelmien opintoja. Lisäksi Taru piti itse aikaisemmassa työpaikassaan vastaavana sairaanhoitajana toimiessaan koulutuksia oman osaamisalueensa asioista.

Sosiaali- ja terveysalan täydennyskoulutuksen osalta lakisääteisten koulutussuunnitelmien teko onnistuu Tarun mukaan kehityskeskusteluiden ja arjen kokemusten pohjalta nousseiden koulutustarpeiden myötä. Tarjontaa on kuitenkin Tarun mielestä valitettavan vähän, tai se on hankalasti saavutettavissa. Tarun mukaan on toisaalta hyvä, että kolme koulutuspäivää henkilöä kohden ovat lakisääteisiä, mutta toisaalta koulutukseen kannattaisi panostaa joka tapauksessa – koulutuksesta säästäminen on hänen mielestään todella lyhytnäköistä. Lähikoulutuksista tulee kuitenkin merkittäviä kustannuksia, ja koulutuksiin osallistumisen järjestäminen on sosiaali- ja terveysalalla monia muita aloja haastavampaa esimerkiksi sijaisten järjestämisen osalta. Kaiken lisäksi hoitoalalla sijaiset saattavat työskennellä vuosia eri paikoissa voimatta osallistua yhteenkään työnantajan järjestämään koulutukseen niiden ollessa ensisijaisesti vakituisille työntekijöille suunnattuja – näin kävi myös Tarulle aivan hänen uransa alussa.

Helppokäyttöisessä Skholessa on kattavat ja sopivan pituiset sisällöt

Taru oli kuullut Skholesta jo aikaisemmin entiseltä esimieheltään sekä kokeillut sitä kahden viikon kokeilujakson ajan. Kuhmoisten kotihoidossa Skhole otettiin käyttöön noin vuosi sitten, ja korona-aikana käytännössä pääosa organisaation täydennyskoulutuksista tapahtuu Skholen kautta, koska paikan päällä järjestettäviä koulutuksia ei ole järjestetty. Skhole on joka tapauksessa äärettömän helppo tapa täydennyskoulutukseen – normaalisti itse koulutuksen hinnan päälle tulevat vielä matkakustannukset, päivärahat ja mahdolliset majoituskustannukset, sillä Kuhmoisista on kymmeniä kilometrejä matkaa joka paikkaan, jolloin koulutuksen hinta nousee todella korkeaksi. Lisäksi paikan päällä järjestettävään koulutukseen ei millään saa koko henkilöstöä mukaan. Skholen ansiosta ei tarvitse matkustaa mihinkään.

”Työntekijät ovat pitäneet Skholesta, ja heiltä on tullut siitä pelkästään positiivista palautetta. Skhole on helppokäyttöinen ja hyvin rakennettu, ja sen sisällöt ovat kattavia. Skholen itseopiskelutesteistä on tykätty, ja videot ovat sopivan lyhyitä jaksoja – niitä on myös teknisesti mukava seurata, lukea tai katsoa.”

Kuhmoisten kotihoidossa pyritään jokaisen henkilön osalta vähintään lakisääteiseen kolmeen koulutuspäivään, ja kaikilla työntekijöillä on Skholen lisenssi. Viime vuonna Skholen käyttöönoton jälkeen ensimmäisenä koulutuspäivänä kaikki saivat tutustua rauhassa ohjelmaan itseään kiinnostavan jakson avulla. Kotihoidossa on erilaiset haasteet kuin tehostetussa palveluasumisessa, joten viime vuodelle oli määritelty käytäväksi yksikkökohtaisesti sopivat kurssit sekä kaikille yhteisiä, tärkeitä kursseja, kuten ikääntyneiden lääkehoito. Lisäksi työntekijät saivat suorittaa myös omavalintaisia kursseja, mikä on Tarun mielestä todella tärkeää. Taru seuraa, että sovitut kurssit on käyty sekä valitsee viimevuotisten koulutusten perusteella tälle vuodelle käytävät kurssit.

Työntekijät ovat pitäneet Skholesta, ja heiltä on tullut siitä pelkästään positiivista palautetta. Skhole on helppokäyttöinen ja hyvin rakennettu, ja sen sisällöt ovat kattavia. Skholen itseopiskelutesteistä on tykätty, ja videot ovat sopivan lyhyitä jaksoja – niitä on myös teknisesti mukava seurata, lukea tai katsoa. Myös Tarun – aikoinaan sairaanhoidon opettajanakin toimineen – esimiehen mielestä Skhole vaikuttaa mielenkiintoiselta. Taru on saanut Skholen Laurilta nopeita vastauksia, ja oli todella hyvä, että Lauri perehdytti kaikki tiimivastaavat erikseen palvelun käyttöön.

Myös omien sisältöjen tuottaminen onnistuu Skholessa helposti


Taru on käyttänyt Kuhmoisten kotihoidossa Skholea myös omien sisältöjen tuottamiseen: kaikkien asumisyksiköiden lääkehoitosuunnitelmiin perehdytään uusien työntekijöiden toimesta ja päivitysten osalta kaikkien työntekijöiden toimesta Skholen kautta, ja Taru on tehnyt sinne myös pienen testin. Tarkoituksena on viedä Skholeen myös käytäntöön siirrettävä omavalvontasuunnitelma, jonka osalta on todella tärkeää, että ihmiset tietävät sen sisällön. Skhole onkin todella hyvä erityisesti sen takia, että sitä voi kontrolloida: Skholesta pystyy katsomaan, että kuka on suorittanut mitäkin, ja kunkin henkilön suoritukset on dokumentoitu, mikä on hyvä asia myös jokaisen oman oikeusturvan kannalta. Taru ei koe olevansa teknisesti kovin taitava, mutta hänenkin mielestään omien materiaalien ja sisältöjen vieminen Skholeen oli yllättävän helppoa ja sujui hyvin.

”Skholen avulla täydennyskoulutuksen tarjoaminen ja siihen panostaminen on meille myös rekrytointietu, sillä on valitettava tosiasia, että kaikki organisaatiot eivät mahdollista täydennyskoulutusta. Uudenlainen malli täydennyskoulutukselle viestii myös positiivisella tavalla ajan hermolla pysymisestä.” – Taru Rajala

Työpaikalla ei välttämättä ole riittävästi koneita, tai työpaikan koneeseen sidottua sovellusta ei tulisi hyödynnettyä hektisten työpäivien aikana. Onkin etu sekä todella tärkeää, että Skholen palvelu on verkkopohjainen, jolloin kursseja voi suorittaa itselleen parhaiten sopivassa ajassa ja paikassa. Työntekijöiden suoritusten seuraaminen mahdollistaakin koulutuspäivien suorittamisen vaikka kotona keskittyen. Skholen avulla täydennyskoulutuksen tarjoaminen ja siihen panostaminen on Kuhmoisten kotihoidolle myös rekrytointietu, sillä on valitettava tosiasia, että kaikki organisaatiot eivät mahdollista täydennyskoulutusta. Uudenlainen malli täydennyskoulutukselle viestii myös positiivisella tavalla ajan hermolla pysymisestä.

Mukautuva Skhole sopii millaiselle organisaatiolle tahansa

Taru kokee, että Skholen palvelun käyttöä aloittaessa olisi ollut hyvä käyttää enemmän aikaa siihen perehtymiseen palvelun suunnitelmalliseksi hyödyntämiseksi alusta alkaen. Taru korostaakin suunnitelmallisuuden merkitystä täydennyskoulutuksessa: koulutukseen kannattaa varata säännöllisesti selkeä aika työvuorolistaan. Kuhmoisten kotihoidossa Skholeen suhtaudutaan kuin mihin tahansa koulutuspäivään: se perutaan vain äärimmäisessä hädässä. Vuosi on loppupeleissä lyhyt aika, ja organisaatiossa onkin valvottava, että lakisääteiset kolme päivää täyttyvät varmasti jokaisen työntekijän osalta – täydennyskoulutus kannattaa priorisoida korkealle.

”Suosittelen Skholea ihan millaiselle organisaatiolle tahansa, sillä se on niin mukautuva – sen käyttö on niin erilaisiin tarpeisiin mukautettavissa, että se sopii hyvinkin monen tyyppisille työyhteisöille.” – Taru Rajala

Taru suosittelee Skholea erityisesti sellaisille organisaatioille, joille koulutus on pitkän matkan päässä tai muuten alueellisesti huonosti saatavilla, sillä matkustus- ja majoituskuluissa säästäminen on todella suuri säästö. Toisaalta Taru suosittelee Skholea ihan millaiselle organisaatiolle tahansa, sillä hänen mielestään se on niin mukautuva – sen käyttö on niin erilaisiin tarpeisiin mukautettavissa, että se sopii hyvinkin monen tyyppisille työyhteisöille!

Blogin tekstin tarjoaa Skhole. Skhole on sosiaali- ja terveydenhuoltoalan verkkokoulutuspalvelu, joka kulkee mukana sekä koulutuksen järjestäjän että työntekijän matkalla. Palvelu sopii täydennyskoulutukseen niin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrityksille kuin opiskelun tueksi alan opiskelijoille.