Case Coronaria Posio: Ammattitaidon ylläpitäminen edellyttää pohjakoulutuksen ja käytännön kokemuksen lisäksi täydennyskoulutusta

Coronaria Posion sosiaali- ja terveyspalveluiden palveluesimies Kaisa Varanka on koulutukseltaan sairaanhoitaja. Koulutus ja käytännön kokemus tarvitsevat rinnalleen ammattitaitoa ylläpitävää täydennyskoulutusta. Kaisa täydentää omaa osaamistaan johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon sekä MoniSoTe-täydennyskoulutuksen avulla. Moniammatillinen Coronaria Posio puolestaan on löytänyt Skholen avulla kustannustehokkaan, helppokäyttöisen ja monipuolisen tavan ammatillisen osaamisen ylläpitämiseksi sekä lääkehoidon osaamisen varmistamiseksi.

Vaihtelevuus ja ihmisten kanssa työskentely on parasta

Kaisa Varanka työskentelee Posiolla palveluesimiehenä Coronaria Posion sosiaali- ja terveyspalveluissa vuodeosastolla ja avoterveydenhuollon palveluissa. Kaisa on valmistunut sairaanhoitajaksi vuonna 2008. Tällä hetkellä hän opiskelee johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkintoa sekä Lapin yliopistossa MoniSoTe-täydennyskoulutusta.

Ennen sairaanhoitajaopintojaan Kaisa työskenteli kaupan alan tehtävissä. Sairaanhoitajaksi valmistumisen jälkeen hän työskenteli sairaanhoitajana Oulun yliopistollisessa sairaalassa teho-osastolla noin kahdeksan vuotta ja Helsingissä Meilahdessa sydänkirurgian teho-osastolla noin kolme vuotta. Joulukuussa 2018 Kaisa aloitti työskentelyn Coronaria Posiolla yhteyskoordinaattorina rekrytoinnin ja esimiestiimin tukihenkilön tehtävien parissa. Siitä lähtien Kaisan vastuulle on kuulunut myös Skholen pääkäyttäjyys ja siihen liittyvät koulutusasiat. Vuoden 2020 toukokuussa hän jatkoi nykyiseen esimiestehtävään. Kaisan mielestä parasta nykyisessä työssä on vaihtelevuus – jokainen päivä on erilainen – sekä mahdollisuus työskennellä erilaisten ihmisten ja huippuammattilaisten kanssa.

Coronaria Posion sosiaali- ja terveyspalveluiden palveluesimies Kaisa Varanka on koulutukseltaan sairaanhoitaja.

Vahvuutena moniammatillisuus

Coronarian organisaatioon ja Lapin sairaanhoitopiirin alueeseen kuuluva Coronaria Posio tuottaa kaikki Posion sosiaali- ja terveyspalvelut terveyskeskuspalveluista asumispalveluihin asti, ja kaikkea siltä väliltä. Tarjonta kattaa terveyskeskuksen lääkärivastaanoton ja päivystystoiminnan, vuodeosaston, kotihoidon sekä asumispalvelut niin ikäihmisille kuin kehitysvammaisille ja erityistä tukea tarvitsevillekin. Käytännössä Coronaria Posion asiakaskunnan muodostaa koko Posion kunnan 3200 asukkaan väestö. Työntekijöitä Coronaria Posiolla on kaiken kaikkiaan noin 140 eri kokoisissa tiimeissä; Kaisan tiimissä työntekijöitä on noin 50.

Coronaria Posion toimintaa värittää moniammatillisuus – se on Kaisan mielestä yksi koko organisaation vahvuuksista. Coronaria Posio on juuri sopivan kokoinen työyhteisö – ei liian pieni eikä liian iso. Tämä mahdollistaa sen, että kaikki tuntevat jollakin tasolla toisensa. Pienen ja yksityisen toimijan etu ja vahvuus on lisäksi mahdollisuus halutessaan muuttaa toimintatapojaan näppärästi.

Koulutus tarjoaa perustan, jonka päälle ammattitaito rakennetaan käytännössä – täydennyskoulutus on avainasemassa

Kaisa on sitä mieltä, että hoitajan koulutus antaa pohjan ja perustan, jonka päälle ammattitaito rakennetaan käytännössä – tiettyjä käytännön taitoja on mahdollista oppia vain käytännössä tekemällä. Täydennyskoulutus on hyvin oleellinen ja tärkeä osa ammatillista kasvua ja ammatissa kehittymistä. Taustalla olevien käytännön kokemusten avulla täydennyskoulutuksesta saa enemmän irti. Ne lisäävät myös tiedonjanoa, johon täydennyskoulutus tarjoaa loistavasti helpotusta.

”Täydennyskoulutus on hyvin oleellinen ja tärkeä osa ammatillista kasvua ja ammatissa kehittymistä.”

Coronaria Posiolla tehdään vuosittain koulutussuunnitelma, johon valitaan joko kaikille yhteisiä tai erikseen kullekin tiimille ja yksikölle sopivia painopisteitä ja kehittämiskohtia erilaiset tarpeet ja toiveet huomioiden. Täydennyskoulutuksessa hyödynnetään muun muassa Lapin sairaanhoitopiirin koulutustarjontaa. Lisäksi erityistyöntekijöillä, kuten diabeteshoitajilla, on tarvittaessa mahdollisuus osallistua juuri heidän osaamistaan kehittäviin ulkoisiin koulutuksiin. Coronaria Posio hyödyntää todella paljon aktiivisesti käytössä olevaa täydennyskoulutusalusta Skholea.

Kuva: Pasi Revonmäki

Skhole tarjoaa kustannustehokasta, helppokäyttöistä ja monipuolista täydennyskoulutusta

Skhole tarjoaa Coronaria Posiolle hyvin kustannustehokkaan tavan täydennyskoulutukseen. Työntekijöille tämä näyttäytyy työsuhde-etuna; heillä on aina halutessaan käytettävissään alusta eri osa-alueiden opiskeluun. Skhole on lisäksi äärimmäisen tärkeä työkalu hoitajien lääkehoidon tenttien suorittamisen ja lääkehoidon osaamisen varmistamisessa ja seuraamisessa. Lääkehoidon tentteihin ja lääkelupien suorittamiseen valmistautuminen on Skholen kautta helppoa. Coronaria Posiolla on kokonaisuudessaan todella positiivisia kokemuksia Skholesta.

Coronaria Posio huomioi Skholen koulutustarjonnan aina seuraavan vuoden koulutussuunnitelman teossa sekä koko kentän ja kunkin yksikön seuraavan vuoden teeman valinnassa. Skholen kautta joko koko kenttä tai tietty yksikkö opiskelee sovitun osa-alueen, ja Skholen kautta seurataan myös sitä, että kaikki ovat varmasti suorittaneet sen. Kaisa seuraa Skholen pääkäyttäjänä toisinaan tilastoja myös siitä, että kuinka paljon kukin yksikkö on suorittanut kursseja ja tehnyt tenttejä.

”Kustannustehokas Skhole on helppokäyttöinen, monipuolinen ja luotettava tietolähde.”

Työntekijöiltä on tullut Skholesta positiivista palautetta. Se on heidän mukaansa helppokäyttöinen ja monipuolinen, ja sinne on helppo kirjautua. Lisäksi on mukavaa, että tarjonta täydentyy säännöllisesti uusilla asioilla. Työntekijät antavat lisäksi toisilleen vinkkejä kiinnostavista ja hyödyllisistä kursseista saaden muutkin innostumaan niistä. Skhole on otettu aktiiviseen käyttöön, ja se koetaan luotettavaksi tietolähteeksi. Kaisa kannustaa kaikkia käyttämään Skholea ja hyödyntämään sen laajaa koulutustarjontaa rohkeasti. Opiskella voi paitsi lukemalla, myös kuuntelemalla vaikka lenkillä tai missä vain – Skholea voi hyödyntää todella monipuolisesti ja monella eri tavalla.

”Opiskella voi paitsi lukemalla, myös kuuntelemalla vaikka lenkillä tai missä vain.”

Kaisa uskoo, että Skholesta voisi olla myös alan oppilaitoksille paljon hyötyä. Coronaria Posiolla on myös keikkailevia opiskelijoita ja harjoittelijoita, jotka ovat kokeneet Skholen todella hyödylliseksi sekä olleet todella tyytyväisiä siihen. Kaisa korostaa, että Skhole on myös todella näppärä tapa varmistaa lääkehoidon osaaminen ja lääkehoidon tenttien suorittaminen. Hän on lisäksi vakuuttunut siitä, että Skhole toimisi varmasti hyvinkin eri kokoisissa organisaatioissa – niin isommissa kuin pienemmissäkin. Kaisan mielestä Skhole sopii ihan kaikille sosiaali- ja terveysalan kentällä.

”Skhole sopii ihan kaikille sosiaali- ja terveysalan kentällä!”
Blogin tekstin tarjoaa Skhole. Skhole on sosiaali- ja terveydenhuoltoalan verkkokoulutuspalvelu, joka kulkee mukana sekä koulutuksen järjestäjän että työntekijän matkalla. Palvelu sopii täydennyskoulutukseen niin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrityksille kuin opiskelun tueksi alan opiskelijoille.