Hankintalakia tulee noudattaa myös lääkelupakoulutuksissa

Hyvinvointialueet kilpailuttavat vuosittain paljon erilaisia järjestämisvastuullaan olevia palveluita, kuten vanhustenhuoltoa sekä mielenterveys- ja päihdepalveluita. Näissä palveluissa edellytetään työskentelevän niin sanotun lääkeluvan suorittaneita sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia. 

Palveluita ostaessaan hankintayksiköt eli hyvinvointialueet asettavat usein kilpailutusten tarjouspyyntöihin lääkelupia koskevia ehtoja. Ne edellyttävät, että palveluntuottajan henkilöstö on suorittanut tietyn yrityksen tuotemerkillä markkinoitavan koulutuksen. Tämä on ristiriidassa hankintalain kanssa. 

Hoitohenkilöstön lääkehoidon koulutuksia järjestää moni yksityinen koulutusorganisaatio. Suurin osa tarjoaa myös lääkelupakoulutuksia. Lääkelupakoulutusten sisällöissä ei ole merkittäviä eroja, ja ne perustuvat sosiaali- ja terveysministeriön ohjeistukseen sekä THL:n Turvallinen lääkehoito -oppaaseen.

Tavoitteena tasavertainen kohtelu

Hankintalaki korostaa niin pienten kuin suurtenkin julkisten hankintojen avoimuutta ja tasapuolisuutta. Lain tavoitteena on tarjota samat mahdollisuudet keskenään kilpaileville samaa palvelua tuottaville yrityksille.

Skhole Oy:n asiakkaina on noin 400 sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiota kautta Suomen. Yrityksen valikoimassa on 16 lääkehoitoon liittyvää kurssia hoitoalan ammattilaisille, kuten muun muassa lääkehoidon osaaminen, ikääntyneiden lääkehoito ja lääkelaskenta.

Meidän toiveemme on, että kaikki lääkelupakoulutusten toteuttajat olisivat samalla viivalla. Terveydenhuollon ja hoivapalveluiden tuottajien tulee voida valita itselleen parhaiten sopiva palvelu, jolla se kehittää henkilöstönsä osaamista, Skholen toimitusjohtaja Tuomas Lipponen toteaa.  

Skhole Oy näkee yritysten välisen kilpailun hyvänä asiana. Yritys edellyttää, että hyvinvointialueet mahdollistavat avoimen kilpailun kaikissa hankinnoissaan ilman palvelun tai sen osien petaamista tietylle yritykselle.

"Olisi ihanaa, jos paras palvelu voittaisi! Jos häviämme reilussa kilpailussa, teemme sen mielellämme – aina voi parantaa palvelua."

Skhole Oy katsoo, että hyvinvointialueiden tulee määritellä, millaiseen osaamiseen perustuen lääkehuoltoa toteutetaan niiden alueella. Lääkehuollon osaamista ei voi määritellä yhden yrityksen tuotemerkillä.  Lipponen arvioi, etteivät hyvinvointialueet välttämättä tiedosta, että nykyinen käytäntö yksittäisten tuotemerkkien edellyttämisestä rajaa kilpailua. Taustalla voi olla myös tietämättömyyttä siitä, että kyseisen koulutuksen tarjoajia on markkinoilla useita ja että kaikkien toimijoiden koulutuksen avulla voi varmistaa henkilöstön lääkehoidon osaamisen.

Vastaava tilanne syntyisi, jos hyvinvointialue edellyttäisi kotihoidon työntekijän hankkivan ajokortin tietystä autokoulusta. Tämä kuulostaisi varsin erikoiselta, arvioi Skhole Oy:n toimitusjohtaja Tuomas Lipponen.

Yrityksemme uskoo kuitenkin, että hyvinvointialueet haluavat toimia hankinnoissaan vastuullisesti ja julkisista hankinnoista annettua lakia noudattaen. Lääkelupa-esimerkki osoittaa, kuinka tärkeitä hankintojen yksityiskohdat voivat olla yritysten tasaveroisen kohtelun kannalta.

Tuomas Lipponen
Toimitusjohtaja
Skhole Oy


Yhteystiedot ja lisätietoja:

Tuomas Lipponen
Skhole Oy
CEO / Founder
+358 45 177 4826
tuomas.lipponen@skhole.fi

www.skhole.fi

Turvallinen lääkehoito -suositus  (2021)
https://stm.fi/-/uusittu-turvallinen-laakehoito-opas-ohjaa-laakitysturvallisuuteen-kaikissa-laakehoitoa-toteuttavissa-yksikoissa

Blogin tekstin tarjoaa Skhole. Skhole on sosiaali- ja terveydenhuoltoalan verkkokoulutuspalvelu, joka kulkee mukana sekä koulutuksen järjestäjän että työntekijän matkalla. Palvelu sopii täydennyskoulutukseen niin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrityksille kuin opiskelun tueksi alan opiskelijoille.