Hoitoalan koulutukset ja kurssit luodaan toiveiden pohjalta

Skholen toiminnan ydin on asiakkaiden toiveiden kuuntelu ja koko oppimisympäristö onkin aikanaan saanut alkunsa asiakkaiden tarpeesta. Haluamme kehittää palvelua jatkuvasti ja sen vuoksi kysyimme asiakkailtamme sisältötoiveita kurssitarjontaa koskien. Kiitämme aktiivisesta osallistumisesta! Tästä kirjoituksesta löydät listauksen aiheista, joita toivottiin toteutettavan osaksi Skholen kurssitarjontaa sekä tiedon siitä, minkälaisiin toimenpiteisiin toiveiden pohjalta ryhdytään.


Kurssit autismista sekä lääkkeettömästä kivunhoidosta ovat tulossa - mitä muuta toivottiin?

Saimme paljon mielenkiintoisia sekä tärkeitä sisältötoiveita. Alta löydät esimerkkejä aiheista, joita Skholen kurssitarjontaan toivottiin:

🔹Vuodepotilaan virikkeet

🔹Hautuneen ihon hoito ja hautumisen estäminen

🔹Vaativa jalkojenhoito

🔹Traumatisoituneen asiakkaan kohtaaminen

🔹PDA/EDA -lapsen kohtaaminen/hoito

🔹Nepsy-kirjoon liittyvä koulutus 

🔹Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien auttamismenetelmät

🔹Nuorten mielenterveys

🔹Lastensuojelu

🔹Kuntoutuspuolelle enemmän sisältöä

🔹Lääkkeetön kivunhoito

🔹Kinestetiikka

🔹Haastavan omaisen kohtaaminen

🔹Itsemääräämisoikeuden tukeminen ja rajoitustoimenpiteiden käyttö erityishuollossa

🔹Ikäihmisten lääkityksen syventäviä koulutuksia

🔹Ikäihmisten diabeteksen hoito

Ryhdymme työstämään lisää kurssimateriaalia toivottujen aiheiden pohjalta. Sisältötoiveissa huomioidaan, että sisällön tulee olla hoitotyön näyttöön perustuvaa, laadukasta ja asiakkaille aidosti tarpeellista. Autismi-kurssi on tulossa Skholen koulutustarjontaan vuoden 2024 aikana ja lääkkeettömästä kivunhoidosta toteutettava kurssi on myös työn alla. Aiemmin julkaistusta blogikirjoituksesta löydät laajemmin tietoa Skholen sisällöntuotannon prosessista. Monia kurssitoiveita toteutetaan myös opinnäytetyönä. 

Nopeasti muuttuvat sisällöt sekä hyvin rajatut aiheet eivät lähtökohtaisesti kuulu Skholen oppimisympäristöön toteutettaviin kursseihin, eikä verkkokursseilla ole tarkoitus täysin korvata lähiopetusta. Sen sijaan skaalautuvalla verkkokoulutusalustalla mahdollistetaan kaikille hoitoalan työntekijöille tietty koulutustaso ja oman ammattitaidon kehittäminen sekä organisaation lähtötilanteen parantaminen henkilöstön kouluttamisen saralla.

Skhole tarjoaa hoitoalan verkkokoulutuksia asiakkaiden toiveiden pohjalta. Kuvituskuva.

Skhole tarjoaa hoitotyön koulutuksia toimialakohtaisesti laajalla skaalalla

Sisältötoiveiden joukosta löytyi jonkin verran aiheita, joista on toteutettu jo kursseja Skholen oppimisympäristöön. Näiden aiheiden osalta huomioimme toki sen, että kursseja voidaan tehdä kyseisistä aiheista mahdollisesti lisää. Alta löydät listauksen toivotuista aiheista, joista Skhole on jo toteuttanut kurssin: 

🔹Ikääntyneen fyysisen toimintakyvyn tukeminen kaatumisten ehkäisemiseksi

🔹Autettavan asiakkaan suunhoito (toimenpidevideo)

🔹Haastavan asiakkaan kohtaaminen vammaistyössä

🔹Aggressiivisen asiakkaan kohtaamisen perusteet

🔹Perehdytyksen malli ja ohjeet 

🔹Haavanhoidon perusteet

Toiveita hoitotyöhön liittyvistä verkkokursseista ja koulutusmateriaaleista saa ehdottomasti lähettää jatkossakin! Jos esimerkiksi kilpailutuksessa tulee esiin vaatimus jotain sellaista koulutusta kohtaan mitä Skholen oppimisympäristöstä ei vielä löydy, ilmoitathan siitä meille. 

Harva toimija sosiaali- ja terveysalalla on tarpeidensa kanssa yksin. Jos organisaatiossasi ilmaantuu toiveita sisältöjen tai oppimisympäristön käytön osalta, voit jättää toiveen kirjautumalla Skholen palveluun ja lähettämällä viestiä chatissa. Jos sinulla ei ole vielä Skhole käytössä, voit varata esittelyn tai kokeilla palvelua ilmaiseksi!

Blogin tekstin tarjoaa Skhole. Skhole on sosiaali- ja terveydenhuoltoalan verkkokoulutuspalvelu, joka kulkee mukana sekä koulutuksen järjestäjän että työntekijän matkalla. Palvelu sopii täydennyskoulutukseen niin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrityksille kuin opiskelun tueksi alan opiskelijoille.