Hoitotyön oppiminen on tehty helpoksi – kolme kokemusta Skholesta

Anni, Jenni ja Sami käyttävät Skholea ammattikorkeakouluopinnoissaan säännöllisesti. Heistä kaikki kolme opiskelevat hoitoalaa: Anni terveydenhoitajaksi, Jenni sairaanhoitajaksi ja Sami ensihoitajaksi. Haastattelin heitä opinnoista ja korona-ajasta sekä yleisesti oppimiseen liittyvistä asioista.

Opiskelija-tietokoneella

Kaiken kaikkiaan opiskelijat kokevat Skholen luentokokonaisuudet kattaviksi, monipuolisiksi ja ennen kaikkea helposti ymmärrettäviksi. Niiden koetaan soveltuvan hyvin opintojensa eri vaiheissa oleville opiskelijoille. Ja erityisesti etäaikaan. Hoitoalan opiskelijat pohtivat lisäksi opettajan työtä: ”Tämänhän on pakko palvella myös opettajia – helpottaa heidän työtään!”

Skholea on helppo käyttää ja Skholeen voi luottaa!

”Vaihtelevat menetelmät sopivat juuri minulle”, todettiin melko yksimielisesti, kun kysyin, mikä Skholen verkko-opinnoissa on kaikkein parasta. Skholen luentoja voi kuunnella ja lukea, lisäksi dioista saa katsottua nopeasti olennaiset asiat kustakin kokonaisuudessa.

Opiskelijat vaihtelevat eri tapoja opiskellessaan – toisinaan oppii parhaiten lukemalla ja tekemällä monenlaisia muistiinpanoja, toisinaan taas kuuntelemalla.

”Joskus voi vaikka tiskata samalla, kun kuuntelee farmakologiaa!”

Skholen verkko-oppimisympäristö ja luentokokonaisuudet ovat hoitoalan opiskelijoille luotettava tiedon lähde: materiaali on tuotettu vahvaan näyttöön perustuen ja sitä päivitetään säännöllisesti. Opiskelijat tiedostavat, että verkkokurssien kirjoittajina toimivat aina alan asiantuntijat ja luentotekstit laaditaan aina saman ”sapluunan” mukaan. Skhole toimii oivasti koulun opetustarjonnan lisämausteena.

”Ilman Skholea en olisi oppinut kunnolla lääkelaskuja”

Kaikki opiskelijat totesivat, että hankalat opintojaksot ja aiheet on Skholella työstetty selkeiksi ja ymmärrettäviksi kokonaisuuksiksi. Erityisesti sisätautihoitotyön ja lääkehoidon oppiminen koettiin helpoiksi.

Luentojen todettiin helpottaneen muun muassa käsitteiden, lääkehoidon perusteiden ja lääkelaskujen ymmärtämistä.

Erityisesti lääkelaskujen käsittely koettiin hyödylliseksi ja opettavaiseksi. Konkreettiset esimerkit auttoivat ymmärtämään lääkehoidon kokonaisuutta. ”Kerrankin oli aikaa syventyä ja pystyi kelamaan taaksepäin, jos tuntui, ettei heti ymmärtänyt.”

Jenni pohti, ettei olisi selviytynyt vaativimmista laskuista ilman Skholen kurssia, Sami taas kertoi syventäneensä osaamistaan harjoittelemalla laskuja annettujen laskukaavojen ja seikkaperäisten ohjeiden mukaan.

Potilascaset ja osaamistestit auttavat soveltamaan opittua käytäntöön

Miltei kaikkiin Skholen luentoihin sisältyy erilaisia tehtäviä. Annista parasta on, kun eri opintokokonaisuuksiin sisältyy potilastapauksia eli caseja. Casejen avulla lukemaansa ja kuulemaansa voi soveltaa helposti käytännön työn erilaisiin tilanteisiin.

”Siinä pääsee ikään kuin kärryille kokonaisuudesta, että ai, tästä tässä onkin kysymys!”

Potilastapauksissa opiskelija ratkoo hoitajan tai muun ammattilaisen (esimerkiksi sosionomin) roolissa Kurssin lopussa on esitetty mallivastaus tai hyvän vastauksen piirteet, jolloin opiskelija voi tarkastaa omat vastauksensa, toiminta-ajatuksensa ja tilannetajunsa.

Koulutusten lopussa olevat testit mittaavat opiskelijoiden mukaan omaa osaamista – ja keskittymiskykyä. ”Testi on hyvä mittari sille, miten hyvin on perehtynyt ja sisäistänyt juuri lukemaansa tai kuulemaansa”.

Avaimet käteen -paketti sote-alan täydennyskoulutukseen

Skhole tarjoaa joustavan ja kustannustehokkaan oppimisympäristön ammatilliseen kehittymiseen sekä alalle opiskeleville että tietopohjaansa kehittäville ammattilaisille. Sote-alan ammattilaisilla on mahdollisuus laajaan avaimet käteen -pakettiin!

”Parasta on, että oman koulumme kautta meillä on mahdollisuus kaikkin Skholen sisältöihin, jotka liittyvät opetussuunnitelmaamme. Lisäksi voimme työstää opinnäytetyömme Skholelle."

Skholen vuosilisenssi kattaa kaikkien sisältöjen rajoittamattoman käytön ajasta ja paikasta riippumatta!

Tarttumapinnoilla
Minna

Minna Salakari on elämäniloinen turkulainen. Minna on opettaja, projektipäällikkö ja terveyden edistämisen asiantuntija. Hän väitteli tohtoriksi toukokuussa 2020 Turun yliopiston kansanterveystieteenlaitokselta ja toimii päätyössään Turun ammattikorkeakoulun Master Schoolin opettajana. Minna on suorapuheinen ja kantaa ottava kirjoittaja, joka on kiinnostunut kaikenlaisesta viestinnästä. Hän on nopea tekstintuottaja, jota kiehtoo sote-alan ilmiöt laajasti. Minnan työskentelyä ohjaavat pohjaton uteliaisuus, kehittymisen halu ja positiivinen elämänasenne. Vapaa-ajallaan Minna liikkuu, lojuu, lukee ja viettää aikaa perheensä kanssa.

Blogin tekstin tarjoaa Skhole. Skhole on sosiaali- ja terveydenhuoltoalan verkkokoulutuspalvelu, joka kulkee mukana sekä koulutuksen järjestäjän että työntekijän matkalla. Palvelu sopii täydennyskoulutukseen niin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrityksille kuin opiskelun tueksi alan opiskelijoille.