Hotuksen Näyttövinkit® löytyvät Skholesta verkkokursseina

Näyttöön perustuva terveydenhuolto on kokonaisuus, joka muodostuu tiedon tarpeen tunnistamisesta, tiedon tuottamisesta, näytön kokoamisesta, näytön levittämisestä ja näytön käyttöönotosta. Sen tavoitteena on turvata hyvä hoito ja tasa-arvoinen kohtelu sekä resurssien oikeanlainen kohdentaminen.

Näyttövinkeillä tietoa ajankohtaisista aiheista

Hoitotyön tutkimussäätiö Hotus julkaisee Näyttövinkkejä. Näyttövinkki® on hyvälaatuiseen järjestelmälliseen katsaukseen tai hoitosuositukseen perustuva tiivistelmä. Sen tarkoituksena on jakaa näyttöön perustuvaa tietoa ajankohtaisista aiheista.

Hotuksen näyttövinkit löytyvät nyt helposti myös Skholen verkkokurssitarjonnasta. Näyttövinkkien aiheet liittyvät ensisijaisesti terveyden edistämiseen ja hoitotyöhön. Lisäksi niitä julkaistaan hoitotyön koulutukseen ja johtamiseen liittyvistä aiheista.

Näyttöön perustuvuus takaa potilasturvallisuuden

Yhtenäisen käytännön kehittämisen ja käyttöönoton tavoitteena on saada pysyviä muutoksia toimintaan eli sulauttaa näyttöön perustuva käytäntö päivittäiseen työhön. Näytön käytön vakiintuminen on edellytys hoidon laadun ja potilasturvallisuuden toteutumiselle.

Näytön käyttöönotto sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiossa on jatkuva prosessi, joka etenee neliportaisesti:

  1. Nykykäytännön kehittämistarpeen tunnistaminen
  2. Suunnitelma käytännön yhtenäistämisestä näyttöön perustuen
  3. Yhtenäisen käytännön käyttöönotto
  4. Käytännön seuranta ja arviointi

Vaikuttavuusnäytön rinnalla myös muunlainen tutkimusnäyttö, kuten laadullisten tutkimusten tulokset potilaiden ja asiakkaiden kokemuksista, on arvokasta näyttöön perustuvassa toiminnassa.

Tilaa Skholen kokeilutunnukset tästä ja tutustu Hotuksen Näyttövinkkeihin ja moniin muihin verkkokoulutuksiimme!

Blogin tekstin tarjoaa Skhole. Skhole on sosiaali- ja terveydenhuoltoalan verkkokoulutuspalvelu, joka kulkee mukana sekä koulutuksen järjestäjän että työntekijän matkalla. Palvelu sopii täydennyskoulutukseen niin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrityksille kuin opiskelun tueksi alan opiskelijoille.