Hyvä hoito parantaa haavat – ei yksin aika

Haavanhoito ei ole ainoastaan olemassa olevan haavan hoitoa ja ehkäisyä, vaan haava tulee nähdä sairauden oireena tai sen komplikaationa. Varhaisella diagnostiikalla on haavanhoidossa suuri merkitys: avoinna oleva haava heikentää usein merkittävästi potilaan elämänlaatua, sillä haavoihin liittyy kipua, toiminnanvajausta, esteettistä haittaa, masennusta ja jopa taloudellisia haasteita. Pahimmillaan haava voi uhata potilaan henkeä tai raajan säilymistä.

diana-polekhina-k8lvbvqCc6w-unsplash--1-

Onnistunut haavanhoito perustuu nopeaan hoidon aloitukseen

Haavat tarvitsevat aina nopeaa ammattilaisen arviota, ja kroonisissa haavoissa tarvitaan usein myös moniammatillista tiimiä parhaan mahdollisen hoitotuloksen saavuttamiseksi. Nopea hoidon aloitus ja haavan perimmäiseen syyhyn kohdistuva hoito takaavat potilaan elämänlaadun kohenemisen ja toimintakyvyn paranemisen sekä yhteiskunnan kannalta mahdollisimman kustannustehokkaan hoidon.

Tilanteen pitkittyessä haavan paranemisen todennäköisyys huononee, potilaan elämänlaatu kärsii ja kustannukset lisääntyvät.

Tutkimusten mukaan moniammatillinen haavanhoitotiimi on osa vaikuttavaa hoitoa.

Tavallisesti haavanhoitotiimiin kuuluvat perusterveydenhuollossa sairaanhoitaja, jalkahoitaja tai jalkaterapeutti, fysio- tai toimintaterapeutti sekä ravitsemusterapeutti. Asiantunteva hoitaja voi hoitaa haavaa itsenäisestikin, jos haavan etiologia on selvillä ja lääkäri on tehnyt hoitosuunnitelman.

Miksi haava kroonistuu?

Väestön vanhetessa ja kroonisten sairauksien yleistyessä haavojen esiintyvyys kasvaa vääjäämättä. Haavan kroonistumiselle on olemassa monia fysiologisia syitä – usein taustalla on krooninen sairaus.

Haavadiagnoosiin saattavat johtaa esimerkiksi valtimoverenkierron vajaus, turvotus, paine, infektio, suurentunut glukoositaso, haavaa ympäröivän ihon huono kunto ja haavan pohjan huono laatu.

Haavat, joiden taustalla on verenkierron vajaus ja infektio, tulee tunnistaa nopeasti, sillä ne vaativat päivystyksellisen hoidon. Erityisesti diabeetikon haavainfektio voi olla septinen tai kehittyä sellaiseksi nopeasti.

Haavanhoitoa aseptiikka edellä

Haavanhoidossa aseptisella työjärjestyksellä on suuri merkitys, jotta haavanhoidon yhteydessä ei aiheuteta mikrobien siirtymistä hoitajien käsien välityksellä potilaaseen tai potilaasta toiseen.

Aseptinen toiminta vaatii ammattilaiselta tietoa, taitoa ja eettistä vastuuntuntoa toteuttaa suunnitelmallista työskentelyä.

Infektoituneen haavan hoitoperiaatteena on vähentää haavan mikrobimäärää ja puhdistaa infektoituneita ja kuolleita kudoksia, solujätteitä ja eritteitä haavalta pois. Infektoituneen haavan hoidossa tulee huomioida aseptinen työjärjestys ja noudattaa kosketusvarotoimien toimintatapoja.

Infektoituneita haavoja hoidetaan aina viimeisenä ja etenkin haavaa, jossa on moniresistenttiä bakteerikantaa tai potilas kantaa virusperäistä veriteitse leviävää tautia.

Haavanhoidon suunnittelussa tulee huomioida haavainfektion vaikeusaste, jonka perusteella haavan hoitovälit määräytyvät. Lisäksi arvioidaan haavan infektoituneiden, kuolleiden kudosten määrää, laatua, erityksen määrää, hajua, haavan reunojen ja ympäröivän ihon kuntoa.

Jos konservatiivinen haavan hoito ei tehoa, voidaan haavaa hoitaa korjaavalla kirurgialla.

Kirurgisella hoidolla tavoitellaan haavan lopullista sulkua kirurgisesti. Akuuttien haavojen (kuten traumaattiset haavat) sulun tulee tapahtua mahdollisimman tuoreessa vaiheessa, ellei haava ei ole kontaminoitunut ja jos haavan kudosolot ovat hyvät. Kroonisten haavojen kohdalla hoitopäätökseen vaikuttavat haavan koko ja syvyys sekä aiempien konservatiivisten hoitojen vasteet.

Skholen verkkokurssilla opit haavanhoidon perusteet

Skholen uudella Haavanhoito-verkkokurssilla terveydenhuollon ammattilaisella tai alalle opiskelevalla on mahdollisuus oppia haavanhoidon perusteet.

Haavanhoito-kurssilla tutustutaan erilaisiin haavoihin, haavan paranemisprosessiin sekä haavojen luokitteluun ja hoitoon. Verkkokurssiin on koottu kattavasti tietoa monenlaisista haavanhoitotuotteista, ja sillä käsitellään myös haavapotilaan ravitsemusta.

Klikkaa mukaan mielenkiintoiselle kurssille!

Jos sinulla ei ole Skholen tunnuksia, voit tilata täältä kokeilutunnukset itsellesi.

Blogin tekstin tarjoaa Skhole. Skhole on sosiaali- ja terveydenhuoltoalan verkkokoulutuspalvelu, joka kulkee mukana sekä koulutuksen järjestäjän että työntekijän matkalla. Palvelu sopii täydennyskoulutukseen niin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrityksille kuin opiskelun tueksi alan opiskelijoille.