Joogapilotti toi hyvän mielen ja lempeyttä arkeen

Skhole ja Aamu Health järjestivät syksyllä joogapilotin, jonka tarkoituksena oli selvittää joogan vaikutuksia sote-alan ammattilaisten ja opiskelijoiden hyvinvointiin ja arkeen. Osallistujat arvioivat muun muassa stressitasoaan ja mielialaansa ennen joogaharjoitteita ja harjoitteiden jälkeen. Kartoitustulosten perusteella jo muutaman joogakerran jälkeen koettu stressitaso alenee ja mieliala paranee.

Joogapilotti-1

Syys-lokakuussa järjestettyyn joogapilottiin osallistui kaikkiaan yli 100 sote-alan toimijaa kahden kuukauden aikana. Heistä osa osallistui loppukartoitukseen. Suurin osa vastanneista oli lähi- tai perushoitajia. Vastaajat olivat iältään 31-60-vuotiaita, ja valtaosa heistä tekee säännöllistä päivätyötä ja on työskennellyt alalla kuudesta kymmeneen vuotta.

Jooga helpottaa stressiä ja parantaa mielialaa

Tiedetään, että joogalla – kuten liikunnalla yleisestikin – on suotuisia vaikutuksia niin fyysiseen kuin psyykkiseenkin hyvinvointiin. Melko vahvaan tutkimusnäyttöön perustuen jooga on yltänyt osaksi monien vaivojen hoitoa WHO:n perinteisen lääketieteen strategiaa 2014-2023.

Joogan tunnettuja terveyshyötyjä ovat muun muassa rauhallisuuden tunteen lisääntymisen, stressin vähenemisen, mielialan paranemisen, ahdistusoireiden vähenemisen, unenlaadun paranemisen, keskittymiskyvyn lisääntymisen sekä kehon hiljaisen tulehduksen vähenemisen.

Kun aivot laskeutuvat rauhalliseen tilaan, tapahtuu ihmismielessä ja -kehossa paljon hyvää.

Skholen ja Aamu Healthin joogapilotin loppukartoituksen mukaan kahdesti viikossa tapahtuva 30 minuutin joogahetki on palauttava ja stressitasoa laskeva. Koettu stressitaso (mittarina käytettiin Perceived Stress Scalea) oli kuitenkin sekä ennen joogaa että sen jälkeen kohtalaisella tasolla, vaikka siinä tapahtuikin 15 prosentin lasku joogan päätyttyä.

Myös mielialan mittauksessa (mittarina käytettiin Positive and Negative Affect Schedule -mittaria) tapahtui muutos positiivisempaan suuntaan. Negatiivisten tunteiden ja kokemusten koettiin vähenevän kahden kuukauden aikana.

”Se oli ravisteleva kokemus” – säännöllinen jooga rauhoittaa mieltä

Joogapilottiin osallistuneilta kysyttiin myös joogan vaikutuksista heidän arkeensa. Osalle joogakerrat olivat aikaa itselle, jotkut taas kokivat rauhoittumisen arjen kiireissä hankalaksi. Kun joogaan ehti mukaan ja ”pääsi kärryille”, se koettiin ihanaksi tavaksi huolehtia itsestä.

Oman itsen äärelle pysähtyminen oli tärkeää. Se oli suorastaan ravisteleva kokemus.

Pidin lempeästä ohjauksesta, tuli sellainen olo, ettei joogaa tarvinnut suorittaa.

Osa sellaisista osallistujista, jotka eivät olleet aiemmin harrastaneet joogaa, kokivat alun hankalaksi, mutta lopussa heistä tuntui, että he olivat pystyneet rentoutumaan.

Miltei kaikki kartoitukseen vastanneet kokivat oppineensa hengittämään ja rauhoittumaan hetkeen. Erityisen mielekkäänä pidettiin sitä, että joogaan pystyi osallistumaan omassa kodissa verkkovälitteisesti.

Joko olet tutustunut Skholen kurssitarjontaan? Klikkaa mukaan ja hanki maksuttomat kokeilutunnukset!

Blogin tekstin tarjoaa Skhole. Skhole on sosiaali- ja terveydenhuoltoalan verkkokoulutuspalvelu, joka kulkee mukana sekä koulutuksen järjestäjän että työntekijän matkalla. Palvelu sopii täydennyskoulutukseen niin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrityksille kuin opiskelun tueksi alan opiskelijoille.