Kauhunsekaisin odotuksin hoitotyön harkkaan (joka onnistuu)

a
Opettajana kuuntelen mielelläni hoitotyön opiskelijoiden pohdintoja. Ehdottomasti eniten opiskelijat jännittävät käytännön harjoittelujaksoja. Ymmärtääkö, osaako tai saako opiskelija tehdä riittävästi käytännössä? Onko muun muassa Skholen kursseilta opittu teoriatieto kirkkaasti mielessä. Miten koulutuksesta saadut opit soveltuvat käytännön potilastyöhön? Näitä asioita pohdimme kuumeisesti yhdessä.

Rohkeutta matkaan, opiskelija!

Kouluttaessani, erityisesti mielenterveys- ja päihdehäiriöiden yhteisesiintyvyyden hoitotyötä, saan usein saman palautteen. Luennot ovat olleet niin käytännönläheisiä, että opiskelijaa jännittää tai pelottaa aiempaa vähemmän käytännön harjoitteluun lähteminen. Rohkeasti vaan tekemään ja oppimaan sitä, mitä eteen tulee! Tällaiset eväät haluan opiskelijalle koulusta hänen treenimatkalleen antaa.

Hihkun ilosta, kun opiskelija lähtee kauhunsekaisin odotuksin hoitotyön harkkaan, joka onnistuu. Opettajana elän vahvasti mukana opiskelijoiden onnistumisissa, epäonnistumisissa ja harjoittelun sujumisessa. Toivon sormet ristissä, että opiskelijan ja ohjaajan ensivaikutelma on hyvä. Epäonnistunutta opiskelijan ensivaikutelmaa hoitoalasta on opettajana vaikea paikata jälkikäteen.

Opiskelijat perehtyvät muuhunkin kuin potilastyöhön

On tärkeää, että opiskelija perehdytetään työpaikalla hyvin. Hän saa olla mukana tekemässä potilastyötä kykynsä mukaan. Voi vaikkapa käyttää valmistuneita ammattilaisia enemmän aikaa potilaan kanssa toimiessaan. Siksi häntä ei voi koskaan laskea mukaan hoitajavahvuuteen.

Harva valmistunut hoitaja muistaa, että opiskelijat imevät itseensä myös työkulttuuria. Puhutaanko potilaista ja kollegoista arvostavasti? Voiko havaitsemiaan epäkohtia nostaa esiin? Miten toimitaan osana moniammatillista tiimiä? Sillä kaikella on suuri merkitys osana hoitajan ammattiin ja identiteettiin kasvamista.

Ohjataanko tulevaa hoitajakollegaa?

Edellä mainituista syistä opiskelijaa on esimerkiksi muistettava kutsua nimeltä. Perusasia, joka näyttää välillä unohtuvan työpaikoilla. Vinkata hänelle oppimisen paikkoja, kuten toimenpiteitä, joita voi ja kannattaa treenata. Aika usein käy nimittäin niin, että tyytyväisistä hoitotyön opiskelijoista tulee työpaikan keikkalaisia, kesätyöntekijöitä ja uusia hoitajia. Onnistunut kokemus opiskelijaohjauksesta on siksi osa työpaikan hoitajarekrytointia. Hoitajapulassa hyvä ja huono kello työpaikasta kuuluvat yhtä nopeasti opiskelijaryhmälle ja opettajalle.

Kaikkein herkimmillä opiskelijat ovat ohjaajansa suhteen. Hänen tapansa ottaa mukaan, perehdyttää, jakaa tietotaitoaan ja mahdollistaa oppiminen on opiskelijalle kaikki kaikessa. Parasta on ollut, kun ohjaavalla hoitajalla on ollut seuraavanlainen johtoajatus: hän on ohjannut opiskelijaa hoitajakolleganaan. Ihmisenä, jonka kanssa hän voi olla jo muutaman vuoden päästä samassa työpaikassa ja vuorossa työkaverina.

Onnistuneet treenit maailman parhaimpaan ammattiin

Toki hoitotyön harkka, joka onnistuu, on kahden kauppa. Siksi painotan opiskelijoille, että he lähtisivät harjoittelujaksoille avoimin mielin. Hyvät tavat, teoriatiedot takataskussa ja käytännönläheiset oppimistavoitteet mielessä. Niillä pötkitään jo pitkälle.

Siispä toivon, että kauhunsekaisin odotuksinkin hoitotyön harkkaan lähtevä onnistuisi. Hän oppisi ammatillisuutta ja kasvaisi ihmisenä. Tuntisi osaamisensa rajat ja harjoittelun paikat aiempaa paremmin. Saisi kokemuksen siitä, mitä on valmistua maailman parhaimpaan ja mielenkiintoisimpaan ammattiin. Olisimme yhdessä yksi ratkaisu julkisuudessa käytyyn keskusteluun hoitajapulasta.

Lue myös: Tiedätkö, milloin voin hoitajana rikkoa salassapitovelvollisuuteni?

Jan Holmberg on terveysalan monitoimimies. Hän toimii kouluttajana, tietokirjailijana ja on koulutukseltaan sairaanhoitaja (ylempi AMK) ja ammatillinen opettaja. Janilta sujuu somemanagerointi, oppimateriaalien tekeminen ja bloggaaminen yhtä hyvin kuin kansainvälisissä hankkeissa luoviminen. Hän on koukuttava kirjoittaja, jonka mottoja ovat rohkeus, kehittäminen ja tulevaisuuteen katsominen. Vapaa-ajalla hän lukee, kuuntelee ja pyrkii keskittymään tärkeisiin hetkiin ja ihmisiin elämässään.

Blogin tekstin tarjoaa Skhole. Skhole on sosiaali- ja terveydenhuoltoalan verkkokoulutuspalvelu, joka kulkee mukana sekä koulutuksen järjestäjän että työntekijän matkalla. Palvelu sopii täydennyskoulutukseen niin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrityksille kuin opiskelun tueksi alan opiskelijoille.