Lääkeluvat helposti, joustavasti ja edullisesti

Todella merkittävien asioiden äärellä toimivalla sosiaali- ja terveysalalla vallitsee valtava resurssien ja tarpeiden välinen epätasapaino – haasteena on tarjota tarkoituksenmukaisia koulutuksia esimerkiksi lääkelupien suorittamista varten sekä laadukkaasti että edullisesti.

Lääkelupien suorittaminen on lakisääteinen velvoite, jolla on lisäksi laajat käytännön vaikutukset hoitajien lääkehoidon osaamiseen, hoidon laatuun sekä hoitajien ansioihin. Vankalla kokemuksella varustetun Skholen tavoitteena on kehittää ja parantaa hoitajien lääkehoidon osaamisen tasoa mahdollistamalla pääsy laadukkaan koulutuksen pariin mahdollisimman monelle.

Lääkelupien suorittaminen tapahtuu perinteisesti ostamalla puolen vuoden käyttöoikeus koulutusmateriaaleihin, minkä jälkeen tarjolla on tietty määrä yrityskertoja lääkehoidon teoriaosaamisen osoittavan kokeen läpäisemiseksi. Skholen Lääkeluvat helposti -palvelu on kääntänyt perinteisen asetelman päälaelleen – koulutusmateriaaleihin oikeuttavat kurssiavaimet ovat ilmaisia, eikä pääsyn kestoa ole rajoitettu. Asiakkaan ei siis tarvitse maksaa mahdollisuudesta yrittää, vaan vain käytännön onnistumisista, saavutetuista hyödyistä ja konkreettisesta tuloksesta eli hyväksytysti suoritetuista kokeista ja lääkeluvista. Lääkeluvat helposti -palvelun avulla hoidat lakisääteiset lääkelupa-asiat kuntoon helposti, joustavasti ja edullisesti.

Miten Lääkeluvat helposti -palvelun hyödyt ilmenevät käytännössä?

Osaa sosiaali- ja terveysalan koulutustarjonnasta varjostavat erilaiset haasteet, kuten:

 • Koulutusjärjestelmän käytön monimutkaisuus
 • Oppimisen syvällisyyttä rajoittavat aikarajat
 • Hintaviin koulutuksiin liittyvä resurssien rajallisuus
 • Paikkasidonnaisiin koulutuksiin pääsemiseen liittyvät rajoitteet
 • Tietokoneelle tarkoitettujen koulutusten toimimattomuus mobiilissa
 • Yksipuolisten koulutusten osalta haasteet erilaisten oppijoiden huomioimisessa

Ratkaise nämä haasteet Lääkeluvat helposti -palvelun avulla, jonka hyötyjä ovat:

 • Helppous: Skholen verkkokoulutusympäristöä ja Lääkeluvat helposti -palvelua värittää aidosti helppokäyttöisyys.
 • Joustavuus: Hoitajat voivat opiskella materiaaleja omaan tahtiinsa sekä suorittaa kokeet siinä vaiheessa, kun he itse kokevat osaamisensa olevan riittävällä tasolla.
 • Edullisuus: Palvelu on kymmeniä prosentteja kilpailijoiden palveluita edullisempi.
 • Paikkariippumattomuus: Opiskella voi juuri siellä ja silloin kun itselle parhaiten sopii.
 • Laiteriippumattomuus: Palvelu toimii yhtä hyvin kaikilla selainyhteyksillä varustetuilla laitteilla – opiskella voi niin tietokoneella kuin mobiilissakin.
 • Monipuolisuus: Koulutusmateriaalia voi opiskella lukien, kuunnellen tai katsellen – tai vaikka näiden kaikkien yhdistelmänä.

Toisin sanoen hoitajat voivat käyttää palvelua helposti ja joustavasti juuri siellä, silloin ja siinä muodossa kuin heille itselleen parhaiten sopii sekä suorittaa kokeet sitten, kun he kokevat omaksuneensa opiskeltavat asiat tarpeeksi hyvin. – Organisaation iloksi kaikki tämä onnistuu varsin edullisesti. On kaikkien etu, että hoitajat voivat opiskella hyödyntäen esimerkiksi työmatkoihin kuluvan ajan: työnantajan ei tarvitse järjestellä opiskeluaikaa työvuoroihin, ja työntekijät saavat vaihdettua työmatkat koulutusvapaiksi. Mobiilikäytön sujuvuus vaikuttaa suuresti käyttökokemukseen, ja luku-, kuuntelu- ja katselumahdollisuuksien yhdistelmä huomioi erityisen hyvin erilaiset oppijat ja oppimistavat.

Skholen Lääkeluvat helposti -palvelu pitää sisällään kolme askelta:

 1. Ilmaisten kurssiavainten tilaaminen koulutusmateriaaleihin pääsyä varten
 2. Itseopiskelu teksti-, audio- tai videomuodossa – missä ja milloin tahansa
 3. Kokeen suorittaminen – ja vain hyväksytysti suoritetusta kokeesta maksaminen.

Lääkeluvat helposti -palvelun taustalla on Skholen verkkokoulutuspalvelu

Lääkehoidon koulutukset ovat myös osa Skholen perinteistä verkkokoulutuspalvelua, mikä on toiminut hyvänä pohjana Lääkeluvat helposti -palvelulle. Skholen asiakkailla on perinteisen verkkokoulutuspalvelun lääkelupakoulutuksista todella positiivisia kokemuksia, ja palautetta on tullut etenkin niiden helppoudesta:

Tervolan kunnan terveyskeskuksen vuodeosaston osastonhoitaja sekä kotisairaanhoidon ja mielenterveyspalveluasumisen esimies Paula Skinnari:

”Lääkehoidon tentit tulee uusia viiden vuoden välein, ja aikaisemmat tavat ovat vaatineet paljon niin ajallisesti kuin taloudellisestikin. Skhole tarjoaa tähän esimiehelle todella helpon väylän – riittää, kun lääkehoitoon liittyvän oppimisympäristön avaa luettavaksi ja sopii lääketentin. Tämä nopeuttaa työntekijän perehtymistä kurssiaineistoon sekä auttaa mahdollistamaan lääkehoidon toteuttamisen. On helpottavaa, ettei tämä ole enää millään lailla kompastuskivi.”

Coronaria Posion sosiaali- ja terveyspalveluiden palveluesimies Kaisa Varanka:

”Skhole on lisäksi äärimmäisen tärkeä työkalu hoitajien lääkehoidon tenttien suorittamisen ja lääkehoidon osaamisen varmistamisessa ja seuraamisessa. Lääkehoidon tentteihin ja lääkelupien suorittamiseen valmistautuminen on Skholen kautta helppoa.”

Lääkeluvat helposti -palvelussa on hyödynnetty Skholen verkkokoulutuspalvelun oppimisympäristön hyväksi havaittua pohjaa sekä toimivia ja laadukkaita sisältöjä. Kokonaisuutta on maustettu pienillä ominaisuuksia ja käyttökokemusta yksinkertaistavilla sekä visuaalista ilmettä raikastavilla lisäyksillä. Palvelu on itse lääkelupien suorittamisen lisäksi oiva väylä päästä kokeilemaan Skholen palvelua käytännössä ilman sitoumuksia – ja laajentaa palvelun käyttöä tilanteen mukaan omiin tarpeisiin parhaiten sopivaksi. Ensimmäinen Lääkeluvat helposti -palvelun tyytyväinen asiakas on Tampereen kaupunki. Olisitko sinä seuraava?

Mikäli sinunkin organisaatiosi kaipaa lääkelupien suorittamiseen helppoutta, joustavuutta ja edullisuutta, lue lisää ja ota yhteyttä, niin laitetaan asia kuntoon!

Blogin tekstin tarjoaa Skhole. Skhole on sosiaali- ja terveydenhuoltoalan verkkokoulutuspalvelu, joka kulkee mukana sekä koulutuksen järjestäjän että työntekijän matkalla. Palvelu sopii täydennyskoulutukseen niin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrityksille kuin opiskelun tueksi alan opiskelijoille.