Meri-Lapin kunnat ottivat Skholen palvelun käyttöön yhdessä alueellisella sopimuksella

Monipuolista yhteistyötä Meri-Lapin kunnissa

Tiia Lääkkölä työskentelee osastonhoitajana Tornion terveyskeskuksen vuodeosastolla, jossa hoidetaan infektiopotilaita, kuntoutuspotilaita, paikkaa odottavia potilaita sekä saattohoitopotilaita. Tornion terveyskeskuksen vuodeosastolla on ollut Meri-Lapin alueen muiden kuntien potilaita säännöllisesti hoidossa, mikäli omassa kunnassa vuodeosasto on ollut täynnä.

Tornion kaupungin ja Tervolan kunnan toimintaa värittää yhteistyö Meri-Lapin kuntien ja muiden tahojen kanssa.

Tornion kaupungin vanhus- ja hoivapalveluihin kuuluvan Suensaaren palvelukeskuksen laitoshoidon ympärivuorokautisen hoidon yksikön ja omaishoidon vapaapäiviä varten olevan intervallin vastaavana sairaanhoitajana toimii Liisa Hyry. Tornion kaupungin vanhus- ja hoivapalveluissa Meri-Lapin alueen yhteistyö ilmenee monissa asioissa, kuten työhyvinvointihankkeena Meri-Lapin hoivakotien kanssa: asiakkaita voi toisinaan siirtyä yksiköstä toiseen.

Tervolan terveyskeskuksen vuodeosastolla on akuutteja potilaita, saattohoitopotilaita, intervallijaksolaisia sekä muutama laitospotilas – Paula Skinnari toimii vuodeosaston osastonhoitajana sekä mielenterveyskuntoutusyksikön ja kotisairaanhoidon esihenkilönä. Tervolan terveyskeskuksen toiminnan keskiössä ovat moniammatillisuus ja moniammatillinen yhteistyö: tiivistä yhteistyötä tehdään muun muassa Terveystalon ja sosiaalipuolen kanssa, ja Meri-Lapin kuntien välinen yhteistyö ilmenee eri kuntien kollegojen välisenä etäyhteydenpitona.

Tervolan terveyskeskuksen Paula Skinnari

Miten alueelliseen ratkaisuun ja Skholeen päädyttiin?

Tornion terveyskeskuksen vuodeosastolla täydennyskoulutusta suunnitellaan saatavilla olevan koulutuksen ja henkilöstön tarpeiden mukaisesti, Tornion kaupungin vanhus- ja hoivapalveluissa henkilöstön kanssa käytävien kehityskeskustelujen ja vuosittaisten painopistealueiden pohjalta, ja Tervolan kunnassa kunnan vuosittaisen koulutussuunnitelman mukaisesti, johon voi laittaa toiveita. Myös vallitseva koronavirustilanne on vaikuttanut osaltaan täydennyskoulutuskäytäntöihin ja -tarpeisiin.

Tornion terveyskeskuksen vuodeosastolla koronavirustilanne on vähentänyt koulutustarjontaa sekä aiheuttanut haasteita osallistumiselle, mutta onneksi viime aikoina verkkokoulutusten tarjonta on kasvanut. Tornion vanhus- ja hoivapalveluissa koulutukset on järjestetty koronatilanteesta johtuen pääosin etänä, ja onkin hienoa, että etämahdollisuuksia on kehitetty todella paljon. Tervolan kunnassa Skhole on ollut käytössä jo ennestään, joten koronatilanne ei ole juurikaan vaikuttanut täydennyskoulutuskäytäntöihin – kaukana kaikesta mahdollisuus tehdä suunnitelmia ja opiskella etänä verkossa on ollut tärkeää aikaisemminkin.

Skhole haluaa mahdollistaa pienemmille asiakkailleen samat edut kuin isommille asiakkailleen tarjoamalla mahdollisuuden ottaa palvelu käyttöön yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Taustalla on volyymiperusteinen hinnoittelu: suurimmat kustannukset aiheutuvat ensimmäisestä käyttäjästä, minkä jälkeen muista organisaation käyttäjistä aiheutuvat kulut eivät juurikaan kasva, vaikka käyttäjiä olisi kuinka monta. Toisin sanoen pienemmät toimijat voivat yhdessä saada isojen toimijoiden edut – helposti, joustavasti, edullisesti ja kattavasti.

Tervolan terveyskeskus on lähtenyt Skholen käyttöön mukaan jo ennen alueellista keskustelua, ja kokemukset ovat olleet positiivisia. Paula Skinnarin mukaan alueellisen päätöksen taustalla on vaikuttanut edullisuus, ja yhteisten painopisteiden osalta se tuo myös helppoutta.

Tornion kaupungin vanhus- ja hoivapalveluissa lääkehoidon osaamisen turvaaminen on ollut etäkoulutuksena jo vuosia. Skholen palvelun käyttöä on kokeiltu aikaisemmin sekä otettu se osittain käyttöön syksyllä 2020 ja laajennettu kaikille yksiköille vuoden 2021 alussa. Liisa Hyryn mukaan palvelun käyttöönoton taustalla vaikuttivat edullisuus sekä hyvät mahdollisuudet täydennyskoulutuksen turvaamiseen.

Tiia Lääkkölä toimii Tornion terveyskeskuksessa osastonhoitajana vuodeosastolla.

Tornion terveyskeskuksen vuodeosasto on ollut mukana kokeilemassa Skholea ja tutustumassa koulutusmateriaaleihin jo vuoden 2020 aikana. Tiia Lääkkölä suositteli esimiehelleen Skholen hyvää ja helppoa käytettävyyttä täydennyskoulutuksen järjestämiseksi. Taustalla vaikutti paitsi edullisuus, myös ja ennen kaikkea tarve koulutuksen saamiselle koronatilanteessa – työntekijöiden on saatava koulutusta ammattitaidon ylläpitämiseksi, oli tilanne maailmalla mikä tahansa.

Helppoa, kattavaa, monipuolista ja edullista täydennyskoulutusta etänä

Tornion kaupungin Tiia Lääkkölä ja Liisa Hyry sekä Tervolan kunnan Paula Skinnari suosittelevat Skholea mielellään myös muille. Skholen täydennyskoulutus on koettu helppona, kattavana, monipuolisena ja edullisena, ja Skholen Customer Success Manager Lauri Seleniuksen tarjoama henkilökohtainen tuki palvelun käyttöön on ollut tärkeää. Yksi etänä suoritettavan täydennyskoulutuksen suurimpia etuja on sen tasa-arvoisuus – se mahdollistaa tarvittavan koulutuksen kaikille.

”Esimiehen näkökulmasta työntekijän ohjaaminen Skholen materiaaleihin on ollut helppoa ja sujuvaa.” – Tiia Lääkkölä, Tornion kaupunki

Tiia Lääkkölän mukaan vuodeosaston työntekijät ovat olleet tyytyväisiä siihen, että Skholen täydennyskoulutusmateriaali on kattavaa, tarpeellista ja helposti ymmärrettävää. Lisäksi ohjelma on hyvin helppokäyttöinen, ja asiakaspalvelu ja tuki ovat olleet hyvin saatavilla. Osa työntekijöistä on lisäksi tutustunut materiaaleihin oman kiinnostuksensa mukaan.

”Pidän aina kaikille esimiehille henkilökohtaisen käyttökoulutuksen Skholen palvelusta puhelimitse ja pyydän esimiehiä olemaan matalalla kynnyksellä yhteydessä heidän tarvitessaan apua palvelun käytössä”,  Skholen Lauri Selenius kertoo.

Liisa Hyryn mielestä Skhole on otettu henkilöstössä hyvin käyttöön, ja avun saaminen on ollut helppoa ja tärkeää niin Laurin tarjoaman yksilöohjauksen kuin myöhemmän tuenkin osalta. Positiivista palautetta on tullut myös siitä, että eri aiheista voi suorittaa kursseja katsomalla, lukemalla tai vaikka lenkillä kuuntelemalla.

Tornion kaupungin vanhus- ja hoivapalveluihin kuuluvan Suensaaren palvelukeskuksen Liisa Hyry.

”Työntekijät ovat pitäneet Skholesta – jokainen voi tehdä sitä oman tahtinsa ja mielenkiintonsa mukaan, ja työntekijät opiskelevat kursseja myös vapaaehtoisesti, kun heillä on siihen mahdollisuus", kertoo Paula Skinnari.

Paula Skinnari on saanut Skholen käyttäjäkokemusten osalta palautetta palvelun helppoudesta ja verkkopohjaisen koulutuksen paikkariippumattomuudesta – työntekijät saattavat laittaa vapaa-ajallaankin lenkkipolulla kuulokkeet korviinsa ja tehdä koulutuksia sieltä käsin. Kurssit ovat Paulan mukaan kiinnostavia, ja ongelmiin on aina saanut apua.

”Skholen käyttö on edullista ja helppoa, ja kursseja voi katsoa ja kuunnella. Skhole on todella hyvä, monipuolinen ja tehokas, ja on tärkeää, että se mahdollistaa täydennyskoulutuksen monelle tasa-arvoisesti.” – Paula Skinnari, Tervolan kunta

Liisa Hyry korostaa, että koulutus yhtenäistää osaamista, kun kaikilla – myös sijaisilla – on sama tieto tärkeistä asioista asiakkaan hyvän hoidon ja asumisen turvaamiseksi. On mahtavaa, että yhdessä paikassa on paljon eri kursseja ja tietoa, ja Skholessa voikin hyvin päivittää ja kehittää osaamistaan laajasti pakollisten kurssien lisäksi oman kiinnostuksen mukaisesti. Tärkeimpiä asioita ovat tiedon tasapuolisuus ja osaamisen varmistaminen.

”Skholen koulutusmalli turvaa henkilöstön osaamisen tasaisuutta, mikä on asiakkaille hyödyksi ja luo turvaa. Suosittelen Skholen koulutusmallia kokonaisuudessaan hoiva-alan yksiköihin – henkilöstön osaaminen on perusasioita hyvässä hoitotyössä.” – Liisa Hyry, Tornion kaupunki
Blogin tekstin tarjoaa Skhole. Skhole on sosiaali- ja terveydenhuoltoalan verkkokoulutuspalvelu, joka kulkee mukana sekä koulutuksen järjestäjän että työntekijän matkalla. Palvelu sopii täydennyskoulutukseen niin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrityksille kuin opiskelun tueksi alan opiskelijoille.