”Opinnäytetyöstä kehkeytyy ihan oikea verkkokurssi!”

Skhole tarjoaa monenlaisia opinnäytemahdollisuuksia ammattikorkeakoulu- ja ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittajille. Opiskelija voi tehdä opinnäytetyön Skholelle esimerkiksi luomalla verkkokoulutuksen, tuottamalla verkkokurssisisältöä, case-tapauksia tai tarkastelemalla verkkokurssien käyttöä, käytettävyyttä ja suoritustilastoja.

Meillä laadituista opinnäytetöistä eivät hyödy pelkästään toimeksiantaja ja opiskelijat, vaan todellista hyötyä tuotetaan myös oppilaitoksille, jotka käyttävät Skholen verkkopalveluja: oppilaitos saa käyttöönsä uutta materiaalia ja voivat osaltaan vaikuttaa tuotettavien sisältöjen laatuun.

mikayla-mallek-3iT3dnmblGE-unsplash

Opinnäytetyö ei ole turhake

Opinnäytetyöprosessimme on ollut menestys – jo liki 50 ammattikorkeakoulun opiskelijaa on löytänyt tiensä meille ja uusia rekrytointeja tehdään viikoittain! Kolmikantamallissamme opiskelijan oma opettaja ohjaa opinnäytetyön prosessia, me Skholella taas opinnäytetyöhön liittyvän tuotoksen eli verkkokurssin tuottamista.

Perustamme yhteistyön opiskelijoiden ja koulun kanssa kohtaamisiin: tapaamme opiskelijoita ja opettajaa ainakin kahdesti prosessin aikana sekä aina tarvittaessa.

– Haluamme toimeksiantajana tarjota opiskelijoille sellaisia aiheita, jotka tulevat oikeasti käyttöön. Kuulemma varsin usein opiskelijoista, että ammattikorkeakouluopintoihin liittyvät opinnäytteet tuntuvat turhakkeilta eikä niiden todellista hyötyä tiedosteta. Opinnäytetöiden ajatellaan menevän mappi ööhön, opinnäytetyöprosessista vastaava tuotantokoordinaattori Johanna Honkela kertoo.

Skholessa opiskelijat työstävät materiaalia, joka liitetään opinnäytetyön valmistumisen jälkeen osaksi verkkokurssitarjontaa. Jos opiskelija taas tarttuu verkkokurssin arviointiaiheeseen, hyödynnetään arviointi uusien kurssien tuotannossa tai vanhojen kurssien kehittämistyössä.

– Opinnäytetyöprosessissamme korostuvat yhteinen tavoite ja päämäärä sekä tarveperustaisuus – meille opiskelijan työllä on oikeasti väliä! Honkela muistuttaa.

Opiskelijoiden tuottamat verkkokurssit saaneet suuren suosion

Kun tapaamme opiskelijat, kerromme opinnäytetyöprosessistamme ja jaamme runsaasti selkokielistä, osin jopa kuvitettua, ohjemateriaalia. Yhdessä opiskelijoiden ja ammattikorkeakoulujen opettajien kanssa kohdennamme aihetta ja pohdimme teoreettisia lähtökohtia sekä työn toteutusta ja aikataulutusta.

– Kun opiskelija on laatinut opinnäytetyösuunnitelmansa, tapaamme heidät uudestaan ja alamme suunnitella yhdessä, miten verkkokurssin sisältö tuotetaan. Opiskelijat eivät jää missään vaiheessa ”oman onnensa nojaan”, vaan saavat oman opettajansa lisäksi meiltä ohjausta, Honkela kertoo.

Valmiit tuotokset esitestataan tai pilotoidaan eli niistä kerätään joko pelkästään asiantuntijapalaute tai sekä asiantuntija- että opiskelijapalaute.

– Näin opinnäytetyötä tekevät opiskelijat saavat tietoa omasta työskentelystään ja luomastaan tuotteesta!

Monet opiskelijoiden laatimat verkkokurssit ovat jo päätyneet Skholen koulutustarjontaan. Uusista verkkokursseista suosituimpia ovat tällä hetkellä Haavanhoito-, Ikääntyneen fyysisen toimintakyvyn tukeminen kaatumisten ehkäisemiseksi - sekä Lasten neuropsykiatriset häiriöt ja perheen tukeminen -kurssit.

–Tämä kolmikko on erityisen suosittu varmasti siksi, että niiden tuotanto perustuu asiakaskuntamme vahvaan tarpeeseen, Honkela pohtii.

Oletko kiinnostunut tekemään opinnäytetyösi Skholella? Klikkaa mukaan tästä.

Blogin tekstin tarjoaa Skhole. Skhole on sosiaali- ja terveydenhuoltoalan verkkokoulutuspalvelu, joka kulkee mukana sekä koulutuksen järjestäjän että työntekijän matkalla. Palvelu sopii täydennyskoulutukseen niin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrityksille kuin opiskelun tueksi alan opiskelijoille.