Opinnäytetyötreffit innostivat verkostoitumaan ja tarttumaan Skholen opinnäytetyöaiheisiin

Skhole tarjoaa monenlaisia opinnäytemahdollisuuksia ammattikorkeakoulu- ja ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittajille. Opiskelijoilla on mahdollisuus tehdä opinnäytetyö esimerkiksi luomalla verkkokoulutus tai sen osio, tuottamalla verkkokurssisisältöä, case-tapauksia tai tarkastelemalla verkkokurssien käyttöä, käytettävyyttä ja suoritustilastoja – mahdollisuuksia on rajattomasti!

chris-montgomery-smgTvepind4-unsplash

Järjestimme syksyllä 2021 kaikkiaan kolme maksutonta opinnäytetyötreffit-tilaisuutta ammattikorkeakouluammattilaisille. Kolmeen kokonaisuuteen sisältyivät seuraavat teemat:

  1. Koulutushoidossa – Opinnäytetyö Skholelle?
  2. Opinnäyteprosessi – kokemuksia ja merkityksiä
  3. Opinnäytetyö ammatillisen kasvun ja työelämän kehittäjänä

Opinnäytetyötreffien tarkoituksena oli antaa tietoa Skholen
opinnäytetyömahdollisuuksista ja -prosessista erityisesti opinnäytetöitä ohjaaville opettajille.

– Tätä kautta meillä on mahdollisuus tukea opiskelijoiden opinnäytetyön tekoa, valmistumista ja ammatillista kasvua, Skholen opinnäytetyötoiminnasta vastaavat Johanna Honkela ja Minna Salakari toteavat.

Opinnäytetöistä eivät hyödy pelkästään toimeksiantaja ja opiskelijat, vaan todellista hyötyä tuotetaan myös oppilaitoksille, jotka käyttävät Skholen verkkopalveluja: oppilaitos saa käyttöönsä uutta materiaalia ja voivat osaltaan vaikuttaa tuotettavien sisältöjen laatuun.

– Opinnäytetyötreffien tarkoituksena oli käynnistää yhteistä, vastavuoroista keskustelua oppilaitosten kanssa – kehitetään ja luodaan tulevaisuuden hoitotyötä yhdessä! Honkela ja Salakari summaavat.

”Napakka, hyvin aikataulutettu ja innostava kokonaisuus!”

Opinnäytetyötreffeistä saatu osallistujapalaute oli yltiöpositiivista. Liki 90 % osallistujista koki opinnäytetyötreffit esimerkillisesti järjestettyinä, hyödyllisinä sekä uutta tietoa Skholesta tuovina kokonaisuuksina. Selkeästi suurin osa (yli 70 %) ammattilaisista totesi tilaisuuksien tarjonneen ammattikorkeakoulutoimijoille hyvän mahdollisuuden verkostoitumiseen.

Opinnäytetyötreffien esiintyjät olivat kaikkien osallistuneiden mielestä asiantuntevia, ja aihekokonaisuudet innostavia.

Suurin osa osallistuneista koki aiheet ajankohtaisina, mielenkiintoisina, informatiivisina sekä opiskelija- ja oppilaitosyhteistyötä kehittävinä. Yli 80% vastaajista totesi opinnäytetyötreffien soveltuvan erinomaisesti omaan työhönsä sekä olevan olennaisia ammattikorkeakoulutoimijoille.

– Skholen opinnäytetyöprosessi on kirjoitettu vastaamaan ammattikorkeakoulujen käytäntöjä, ja uskomme, että opinnäytetöiden toteutus on myös koulun näkökulmasta helppoa, Honkela ja Salakari pohtivat.

Avoimessa palautteessa korostettiin tämänkaltaisten tilaisuuksien merkitystä yhteistyöverkostonluomiseen ja ylläpitämiseen sekä opiskelijan ammattiin kehittymiselle. Opinnäytetyötreffit ovat poikineet hyvän yhteistyön lisäksi Skholelle runsaasti uusia opinnäytetyönaiheita ja innokkaita opinnäytetyön tekijöitä!

Haluatko kuulla lisää opinnäytetyömahdollisuuksia tai saada koulutusta tähän liittyen? Me Skholella kerromme mielellämme opinnäytetyöprosessista, ohjausvastuista ja opiskelijoille tarjoutuvista mahdollisuuksista. Varaa aikasi täältä.

Blogin tekstin tarjoaa Skhole. Skhole on sosiaali- ja terveydenhuoltoalan verkkokoulutuspalvelu, joka kulkee mukana sekä koulutuksen järjestäjän että työntekijän matkalla. Palvelu sopii täydennyskoulutukseen niin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrityksille kuin opiskelun tueksi alan opiskelijoille.