Opinnäytetyötreffit Skholella - koulutusta tarjolla!

Skhole tarjoaa monenlaisia opinnäytemahdollisuuksia ammattikorkeakoulu- ja ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittajille. Opiskelijoilla on mahdollisuus tehdä opinnäytetyö esimerkiksi luomalla verkkokoulutus tai sen osio, tuottamalla verkkokurssisisältöä, case-tapauksia tai tarkastelemalla verkkokurssien käyttöä, käytettävyyttä ja suoritustilastoja – mahdollisuuksia on rajattomasti!

Opinnäytetöistä eivät hyödy pelkästään toimeksiantaja ja opiskelijat, vaan todellista hyötyä tuotetaan myös oppilaitoksille, jotka käyttävät Skholen verkkopalveluja: oppilaitos saa käyttöönsä uutta materiaalia ja voivat osaltaan vaikuttaa tuotettavien sisältöjen laatuun.

Skholen opinnäytetyöprosessi on kirjoitettu vastaamaan ammattikorkeakoulujen käytäntöjä, ja uskomme, että opinnäytetöiden toteutus on myös koulun näkökulmasta helppoa.

Me Skholella kerromme mielellämme opinnäytetyöprosessista, ohjausvastuista ja opiskelijoille tarjoutuvista mahdollisuuksista.

Järjestämme alkusyksyn aikana kaikkiaan kolme maksutonta tilaisuutta ammattikorkeakouluammattilaisille – tervetuloa mukaan! Kaikille osallistujille lähetetään osallistumistodistus ja yhden vapaavalintaisen kurssin käyttöoikeus.

Opinnäytetyötreffien tarkoituksena on antaa tietoa Skholen opinnäytetyömahdollisuuksista ja -prosessista opinnäytetöitä ohjaaville opettajille. Tätä kautta meillä on mahdollisuus tukea opiskelijoiden opinnäytetyöprosessia, valmistumista ja ammatillista kasvua. Tilaisuuksien tarkoituksena on käynnistää myös yhteistä, vastavuoroista keskustelua oppilaitosten kanssa – kehitetään ja luodaan tulevaisuuden hoitotyötä yhdessä!

Ilmoittaudu mukaan 23.8. mennessä. Ohjelmaan pääset tutustumaan täältä. Linkki tilaisuuksiin lähetetään ilmoittautumisten vastaanottamisen jälkeen.

P.S. Voit tutustua Skholen opinnäytetyömahdollisuuksiin blogissa ja kurkistaa, millaisia opinnäytetöitä meillä tehdään!

Blogin tekstin tarjoaa Skhole. Skhole on sosiaali- ja terveydenhuoltoalan verkkokoulutuspalvelu, joka kulkee mukana sekä koulutuksen järjestäjän että työntekijän matkalla. Palvelu sopii täydennyskoulutukseen niin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrityksille kuin opiskelun tueksi alan opiskelijoille.