Yhteistyö kannattaa – Skholen opinnäytetyömalli viitoittaa urapolkuja

Kuten aiemmin olemme kertoneet, olemme Skholessa kehittäneet liki kahden vuoden ajan ihan omanlaistamme oppimisen ja opinnäytetyön tekemisen kolmikantamallia: verkkokoulutuksen tarjoajaa, valtakunnallista sote-alan koulutusta järjestävää tahoa ja koulutuksen loppukäyttäjää hyödyntävä opinnäytetyömallimme on tuottanut uusia verkkokoulutuksia, koulutusarviointeja ja käytettävyystutkimuksen sekä mahdollistanut lukuisia upeita kohtaamisia. Nämä kohtaamiset ovat kaiken – tai ainakin yhdenlaisen pedagogisen ajattelutavan – ydin.
ian-schneider-TamMbr4okv4-unsplash

Innovaatiopedagogiikka mahdollistaa yhteistyön työelämän kanssa

Se yhdenlainen pedagogiikka on paljon puhuttu innovaatiopedagogiikka. Innovaatiopedagogiikalla pyritään tuottamaan ammattitaitoa, joka mahdollistaa työelämän innovaatioprosesseihin osallistumisen. Innovaatiolla tarkoitetaan jatkuvan kehittymisen periaatteelle nojaavaa osaamisen kohentamista, joka johtaa työelämässä hyödynnettävään kestävään osaamiseen.

Tavoitteena on, että valmistuvat opiskelijat menestyvät tulevassa ammatissaan ja organisaatiot, joissa he työskentelevät, menestyvät omalla alallaan.

Opiskelijoiden taidot kehittyvät, kun oppimisprosessit muistuttavat innovaatioprosessia: opiskelijat saavat opinnoissaan toimia tiiviissä yhteistyössä työelämän kanssa. He linkittyvät työelämän aitoihin projekteihin ratkoen aitoja ongelmia yhdessä ja monialaisesti. Keskeiset innovaatiopedagogiikan kulmakivet eli keinot sen toteuttamiseen ovat työelämälähtöisyys, monialaisuus ja innovatiiviset oppimismenetelmät.

Innovaatiot tai tuotokset, tässä meidän tapauksessamme verkkokurssit tai niiden vaikutusten arviointi, syntyvät monenlaisen osaamisen yhtymäkohdissa – verkostoissa ja tiimeissä tehtävät opinnäytetyöt tai kehittämistehtävät tukevat uusien tuotosten ja ideoiden syntyä ja kehittävät kaikkien toimijoiden valmiuksia työskennellä monialaisissa, heterogeenisissä yhteisöissä. Aidot toimeksiannot sekä työskentely monialaisissa ryhmissä auttavat opiskelijoita oppimaan ja hyödyntämään oppimaansa myös jatkossa.

Ilmoittaudu mukaan nyt!

Skholen opinnäytetyömalli tarjoaa yksilöllisiä oppimispolkuja

Innovaatiopedagogiikkaa hyödyntävä opinnäytetyöprosessimme uudistaa ja kehittää paitsi Skholen omia käytäntöjä ja palveluntarjontaa myös ammattikorkeakoulujen opiskelijoiden oppimispolkuja, itsenäistä työotetta sekä oppilaitosten hanketyötä ja opettajuutta. Opinnäytetyömallimme tarkoittaa opiskelijoille mahdollisuuksia yksilöllisiin oppimispolkuihin ja valinnanmahdollisuuksia urakehityksen tarpeisiin.

Järjestimme kolmen kerran opinnäytetyötreffejä ja koulutimme myös opettajat mallimme mukaiseen toimintaan. Keräsimme koulutuksistamme palautetta, joka oli sataprosenttisesti positiivista.

”Juuri tätä me tarvitsemme lisää!” saimme lukea ammattikorkeakoulujen opettajien antamasta avoimesta palautteesta.

Ammattikorkeakoulut tarvitsevat aitoja työelämän tarpeisiin vastaavia opinnäytetöiden toimeksiantoja, ja opiskelijat haluavat tarttua toimeksiantoihin, jotka tulevat työelämässä käyttöön.

Myös työelämän edustajalle opiskelija- ja oppilaitostyö on mielekästä ja toivottua: uudet näkökulmat, uusin tutkittu tieto, näyttöön perustuvat verkkokurssit ja saumaton yhteistyö opinnäytetyöprosessin aikana tuottavat sekä satoa että uusia näkökulmia. Koulutukset kehittyvät. Tuottamalla asiantuntevaa ja näyttöön perustuvaa sisältöä meillä on mahdollisuus ”pysyä kärryillä” ammattikorkeakoulujen osaamis- ja koulutusvaateissa ja tarjota oppilaitoksille monipuolista koulutusta jatkossakin!

”Parasta on nähdä oma valmis tuotoksensa Skholen verkkokoulutustarjonnassa!”

Opinnäytetyöprosessimme on ollut menestys – jo yli 40 ammattikorkeakoulun opiskelijaa on löytänyt tiensä meille ja uusia rekrytointeja tehdään viikoittain! Kolmikantamallissamme opiskelijan oma opettaja ohjaa opinnäytetyön prosessia, me Skholella taas opinnäytetyöhön liittyvän tuotoksen eli verkkokurssin tuottamista. Tapaamme opiskelijoita ja opettajaa ainakin kahdesti prosessin aikana sekä aina tarvittaessa.

Toimintamallissamme opiskelijalta edellytetään aktiivista ja osallistuvaa otetta ja vastuunottoa omista opinnoistaan.

Olemme saaneet edellytyksistämme huolimatta (ja ehkä juuri siksi?) meille opinnäytetyönsä tehneiltä opiskelijoilta valtavan hyvää ja liikuttavaa palautetta. Prosessimme ja ohjauksemme ovat saaneet kehuja: ”Yhteistyö on sujuvaa ja kurssin tekeminen mielekästä hyvien ohjeiden avulla. Apua ja neuvoja sai pyytää matalalla kynnyksellä ja vastauksia ei tarvinnut kauaa odotella.”

Meidän kannaltamme parasta on ollut, kun opiskelijat ovat kokeneet, että verkkokurssituottajina heidän ideoitaan ja mielipiteitään on kuunneltu koko prosessin ajan: ”Oli koko ajan sellainen fiilis, että saa toteuttaa itseään vapaasti!” Opiskelijoista parasta on ollut nähdä oma valmis tuotoksensa Skholen verkkokoulutusjärjestelmässä, tehdä työ, jolla oikeasti on käyttöä ja merkitystä.

Haluatko tietää lisää opinnäytetyöprosessistamme? Haluatko tehdä meille opinnäytetyön tai onko sinulle opiskelija, joka on vielä vailla opinnäytetyöaihetta? Klikkaa mukaan!

Blogin tekstin tarjoaa Skhole. Skhole on sosiaali- ja terveydenhuoltoalan verkkokoulutuspalvelu, joka kulkee mukana sekä koulutuksen järjestäjän että työntekijän matkalla. Palvelu sopii täydennyskoulutukseen niin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrityksille kuin opiskelun tueksi alan opiskelijoille.