Case Rovaseudun Hoivapalvelut: Helppoa, miellyttävää ja hyödyllistä sosiaali- ja terveysalan täydennyskoulutusta

Yrittäjä Hanna Niska toimii Rovaseudun Hoivapalvelut Oy:llä vastaavana sairaanhoitajana sekä vastaa asiakas- ja henkilöstöjohtamisesta. Hanna on valmistunut lähihoitajaksi ja sairaanhoitajaksi sekä käynyt erilaisia osaamista täydentäviä koulutuksia ja kursseja. Rovaseudun Hoivapalvelut Oy luottaa täydennyskoulutuksessaan sisäisen koulutuksen lisäksi ensisijaisesti helppoon, miellyttävään ja hyödylliseen Skholeen.

Rovaseudun Hoivapalvelut Oy:n emoyhtiö on Lomaco Oy ja tytäryhtiö Hoitokoti Toivonpuisto. Rovaseudun Hoivapalvelut Oy tuottaa sosiaalipalvelun alaista palvelua palveluasumisen puolella neljässä hoivakotiyksikössä, joista jokaisessa työskentelee sairaanhoitaja ja lähihoitaja sekä avustavaa henkilökuntaa. Noin viidenkymmenen osaajan henkilöstö palvelee yhteensä reilua kuuttakymmentä asiakasta.

Parasta työssä on asiakkaiden kanssa työskentely, ja henkilöstö on ylpeyden aihe

Hanna on valmistunut kauppakoulusta myyntipuolen merkantiksi, lähihoitajaksi ja lopulta sairaanhoitajaksi vuonna 2003. Hän on käynyt lisäksi jonkin verran osaamista täydentäviä koulutuksia ja kursseja. Lähihoitajaksi valmistuttuaan Hanna työskenteli silloisen Invalidiliiton palveluksessa palveluasumisen puolella, ja jo ennen sairaanhoitajaksi valmistumistaan hän teki keikkaa keskussairaalan puolelle. Lisäksi hän on työskennellyt silloisen Rovaniemen maalaiskunnan akuutilla osastolla ja terveyskeskusosastolla sekä kaupungin vanhuspalvelussa palveluasumisen puolella. Jo vuonna 2006 Hanna siirtyi yksityiselle puolelle Rovaseudun Hoivapalvelut Oy:lle palveluasumisen piiriin töihin, ja siitä vähitellen yhä suuremmalla osuudella yhtiön osakkaaksi sekä kasvattamaan yhtiötä.

Hannan moninainen työnkuva sisältää kaiken asiakkaisiin ja henkilöstöön liittyvän operatiivisen johtamisen sekä yhteistyön kaupungin ja kunnan kanssa. Hannan mielestä hänen työssään parasta on asiakkaiden kanssa työskentely – se on hyvin antoisaa ja antaa sisältöä. Lisäksi palautetta tekemisestä tulee välittömästi. Hanna on erityisen ylpeä Rovaseudun Hoivapalvelut Oy:n henkilökunnasta ja erityisen hyvistä työntekijöistä, jotka ovat hyvin sitoutuneita työhönsä ja tekevät työtä hyvällä ammattitaidolla.

Sosiaali- ja terveysalan täydennyskoulutustarjonta on valtava

Sairaanhoitajan koulutus antoi hyvät valmiudet sairaanhoitajan tehtäviä varten. Vaikka monenlaiset kurssit ovatkin auttaneet matkalla yrittäjäksi kasvamiseen, on vastaan tullut valtavasti asioita, joihin ei ole ollut tietoa valmiina, jolloin on pitänyt selvittää ja hakea ulkopuolelta apua. Loppupeleissä työ on opettanut yrittäjyyteen.

Rovaseudun Hoivapalvelut Oy:n työntekijöillä on hyvä pohjakoulutus, ja sosiaali- ja terveysalan täydennyskoulutustarjonta on todella valtava. Täydennyskoulutukseen käytetään todella paljon sisäistä koulutusta, jotta voidaan varmistaa yksilöllisesti juuri omille asiakkaille tarvittavan osaamisen tarjoaminen. Toisaalta hyödynnetään myös jonkin verran ulkopuolisia tahoja – esimerkiksi keskussairaala tarjoaa hyviä koulutuksia ja kursseja. Kaikki koulutukset eivät kuitenkaan aina välttämättä vastaa juuri kyseisten yksiköiden tarpeisiin. Näissä pienissä yksiköissä on koettu, että sisäisen koulutuksen lisäksi uusinta tietoa saadaan hyvin Skholen materiaalien ja aineistojen avulla.

Rovaseudun Hoivapalvelut Oy:n täydennyskoulutus perustuukin tällä hetkellä ylivoimaisesti eniten sekä sisäiseen kouluttamiseen että Skholen käyttöön. Vuosittaista koulutussuunnitelmaa laadittaessa tarkastellaan tarpeita ja Skholen tarjontaa sekä päätetään, mitkä kurssit työntekijöiden tulee sieltä suorittaa.

”Uusinta tietoa saadaan hyvin Skholen materiaalien ja aineistojen avulla – se on ehdottomasti hyvä tapa täydennyskoulutukseen.”

Näppärää, miellyttävää ja hyödyllistä täydennyskoulutusta Skholen avulla

Hanna on ollut tyytyväinen Skholen palveluun ja sen toimivuuteen, ja myös muilta on tullut positiivista palautetta Skholesta. Skholen asiasisällöt ovat hyviä, ja sitä on näppärä käyttää verkon välityksellä missä tahansa. Työnantajan näkökulmasta on miellyttävää, kun Skholesta pystyy tulostamaan todistuksia, suoritusmerkintöjä ja harjoituskokeita, minkä avulla saadaan dokumentoitua osaaminen sekä osoitettua kurssien ja tenttien suorittaminen. Skholen pääkäyttäjä Johanna huolehtii, että tentit suoritetaan ajallaan ja todistukset toimitetaan hänelle. Skholesta tykätään, ja siitä on iso hyöty – se on ollut Rovaseudun Hoivapalvelut Oy:lle hintansa veroinen jo usean vuoden ajan.

Hanna suosittelee ja on suositellut Skholea myös muille, minkä myötä Rovaniemeltä on tullut Skholelle muitakin asiakkaita. Palveluasumisen puolella täydennyskoulutuksen hoitaminen onnistuu hyvin Skholen kautta – se on ehdottomasti hyvä tapa täydennyskoulutukseen.

”Skholesta tykätään, ja siitä on iso hyöty – se on ollut hintansa veroinen jo usean vuoden ajan.”
Blogin tekstin tarjoaa Skhole. Skhole on sosiaali- ja terveydenhuoltoalan verkkokoulutuspalvelu, joka kulkee mukana sekä koulutuksen järjestäjän että työntekijän matkalla. Palvelu sopii täydennyskoulutukseen niin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrityksille kuin opiskelun tueksi alan opiskelijoille.