Sairaanhoitajaliitto ja Skhole yhteistyöhön

Verkko-oppimisen työkaluja toimittava Skhole ja Sairaanhoitajaliitto aloittavat sairaanhoitajien verkkokoulutuksiin keskittyvän yhteistyön elokuussa.

Sairaanhoitajaliiton alatuntemus ja ammattiaineistot yhdessä Skholen modernin verkkokoulutusalustan kanssa tarjoavat liiton jäsenille helpon tavan täydennyskouluttautumiseen. Tavoitteena on tukea sairaanhoitajien ammattitaidon ylläpitoa ja kehitystä ja sitä kautta myös edistää laadukkaampaa terveydenhuoltoa.

”Alustamme tarjoaa palvelun, jonka keskiössä on helppous: kaikki opiskeluun, osaamisen mittaamiseen, tilastointiin ja raportointiin tarvittavat materiaalit löytyvät yhdestä paikasta”, kertoo Skholen toimitusjohtaja Tuomas Lipponen.

Mukana on kaksi vahvaa toimijaa, joiden osaamisten ja vahvuuksien yhdistelmä mahdollistaa laajan ja monipuolisen koulutustarjonnan sairaanhoitajille. Myös arvomaailmat kohtaavat: yhteisenä ajatuksena on palvella ja auttaa sairaanhoitajia sekä tehdä parempaa terveydenhuoltoa.

”Verkkokoulutus ei ole paikkaan sidottua, ja sillä tasapuolistetaan mahdollisuutta saada ajantasaista ja sopivan hintaista koulutusta jäsenistöllemme”, kiteyttää Sairaanhoitajaliiton Nina Hahtela.

Oppi-palvelu nimellä kulkeva verkkokoulutusalusta julkaistiin elokuun alussa 2021.

Tutustu uuteen Oppi-palveluun tästä

Lisätietoja:

Skholen toimitusjohtaja Tuomas Lipponen

Puh. 045 177 4826, tuomas.lipponen@skhole.fi

Sairaanhoitajaliiton puheenjohtaja Nina Hahtela

Puh. 050 324 1955, nina.hahtela@sairaanhoitajat.fi

Skhole on ajasta ja paikasta riippumaton sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristö. Skholen avulla materiaalit ovat helposti saatavilla niin tutkintoon johtavassa koulutuksessa kuin organisaatioiden täydennyskoulutuksissakin. Kurssivalikoiman sisältö on tuotettu yhteistyössä alan asiantuntijoiden kanssa. Yhteistyökumppaneitamme ovat mm. Hoitotyön tutkimussäätiö ja Lapin AMK.

Sairaanhoitajaliitto on sairaanhoitajien, kätilöiden, terveydenhoitajien ja ensihoitajan AMK-tutkinnon suorittaneiden, näihin ammatteihin opiskelevien sekä näistä ammateista eläköityneiden henkilöiden ammatillinen yhdistys. Liiton tehtäviin kuuluu heidän ammattitaitonsa, koulutuksensa ja työhyvinvointinsa tukeminen.

Blogin tekstin tarjoaa Skhole. Skhole on sosiaali- ja terveydenhuoltoalan verkkokoulutuspalvelu, joka kulkee mukana sekä koulutuksen järjestäjän että työntekijän matkalla. Palvelu sopii täydennyskoulutukseen niin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrityksille kuin opiskelun tueksi alan opiskelijoille.