Skhole kouluttaa sote-alan ammattilaisia ja opiskelijoita sosiaali- ja lastensuojelutyöhön

Jokaisella lapsella ja nuorella tulisi olla mahdollisuus hoivaan ja turvaan. Alan ammattilaisilla ja alalle opiskelevilla on keskeinen rooli lasten nuorten ja perheiden toimintakyvyn, voimavarojen ja vaikeuksien arvioinnissa sekä perheiden kohtaamisessa ja hoidossa.

annie-spratt-fBrGckWLQ0Q-unsplash

Skhole tarjoaa joustavan ja kustannustehokkaan verkko-oppimisympäristön niin sote-alan opiskelijoille kuin alan ammattilaisten täydennyskoulutukseen. Uusi vuosi tuo tullessaan runsaasti uusia opintomahdollisuuksia muun muassa sosiaalialasta ja lastensuojelusta kiinnostuneille sairaanhoitaja-, terveydenhoitaja- ja sosionomiopiskelijoille sekä alalla jo työskenteleville ammattilaisille.

Skholen verkkokursseilta tukea lasten, nuorten ja perheiden kohtaamiseen

Lastensuojelua toteuttavat keskeisesti sosiaalityöntekijät, sosionomit ja sosiaaliohjaajat yhdessä muiden sote-alan ammattilaisten kanssa. Lastensuojelun ammattilaiset tekevät neuvonta- ja ohjaustyötä sekä asiakkaiden hyvinvointia ja toimintakykyä vahvistavaa muutostyötä oman ammatillisen osaamisensa puitteissa. Ammattilaisten osaaminen pitäisi toimipaikkakohtaisesti hyödyntämään siten, että kukin asiakas saa parhaan mahdollisen avun ja tuen.

Tiedetään, että säännöllinen täydennyskoulutus takaa inhimillisen ja yksilölähtöisen työotteen ja vahvistaa ammattilaisten sitoutumista työhönsä.

Skholen sosiaali- ja lastensuojelun sekä lasten hoitotyön tarjonnasta on tällä hetkellä mahdollisuus opiskella lastentauteja, lasten psykiatriaa ja lasten lääkehoitoa sekä lastensuojelua, lastensuojelulain perusteita, sijaishuollon rajoitustoimenpiteistä ammatillisina käytäntöinä ja kokemuksina ja alaikäisen päätöksentekokykyyn perustuvista toimintamalleista terveydenhuollossa.

– Pyrimme tarjoamaan ehyen kokonaisuuden, jossa opiskelijalla on mahdollisuus lasten, nuorten ja perheiden hoitotyön ja kohtaamisen kokonaisvaltaiseen opiskeluun. Toivomme, että nämä verkkokurssit valmistavat opiskelijoita ja ammattilaisia sekä vuorovaikutustilanteisiin että erilaisiin tukitoimiin, Skholen koulutustuotannosta vastaava Johanna Honkela toteaa.

Lasten hoitotyö ja lääkehoito sekä lasten psykiatria perehdyttävät lasten ja nuorten parissa tehtävään terveysalan työhön. Näillä kursseilla harjoitellaan mm. lasten lääkehoidon toteuttamista, ohjausta ja seurantaa, sekä esimerkiksi lasten lääke- ja nestehoidon haasteista. Lastensuojelun, lastensuojelulain perusteet - ja sijaishuollon rajoitustoimenpiteistä ammatillisina käytäntöinä ja kokemuksina -kursseilla taas perehdytään sosiaalialalla tehtävään työhön.

Uudet verkkokoulutukset johdattelevat lastensuojeluun ja mielenterveystyöhön

Skhole tuottaa jatkuvasti ja asiakaslähtöisesti uutta koulutusmateriaalia. Verkkokoulutusta kehittävät paitsi koulutusasiantuntijat myös eri oppilaitosten – erityisesti ammattikorkeakoulujen – opiskelijat opinnäytetöinään.

Täysin uusina verkkokursseina kevään 2022 aikana valmistuvat seuraavat opintokokonaisuudet:

• Nuorisopsykiatria ja hoitomenetelmät nuorten psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa
• Lastensuojelun tarpeen tunnistaminen ja puheeksiotto
• Nuorten kohtaaminen sosiaalityössä

Kurssit tarjoavat ajankohtaista tietoa, kun uusien verkkokurssien myötä opiskelijat pääsevät perehtymään syvällisesti erityisesti nuorisopsykiatriaan, lastensuojelun tarpeeseen sekä puheksiottoon ja kohtaamiseen.

– Opinnäytetyömme tavoitteena oli luoda mahdollisimman kattava tietoperusta siitä, minkälaisia hoitomenetelmiä nuorten psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa käytetään. Toiveenamme on, että opinnäytetyön tuotoksena laatimamme kurssin käytyä opiskelija tunnistaa yleisimmät nuorilla esiintyvät mielenterveyshäiriöt ja tietää, miten lait ja asetukset ohjaavat nuorisopsykiatrista hoitotyötä, Skholelle opinnäytetyönsä tehneet Sini Vainio ja Sara Martikka toteavat.

Uudet verkkokoulutukset mahdollistavat sote-alan ammattilaisille ja opiskelijoille kattavan tietoperustan lasten, nuorten ja perheiden moninaiseen tukemiseen.

Kiinnostuitko sosiaali-alan koulutuksistamme? Tutustu kurssivalikoimaamme tästä ja ole yhteydessä – räätälöidään juuri teille sopiva koulutuskokonaisuus!

Blogin tekstin tarjoaa Skhole. Skhole on sosiaali- ja terveydenhuoltoalan verkkokoulutuspalvelu, joka kulkee mukana sekä koulutuksen järjestäjän että työntekijän matkalla. Palvelu sopii täydennyskoulutukseen niin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrityksille kuin opiskelun tueksi alan opiskelijoille.