Skholen laajat monimuotokoulutukset

Skholen tarjonta kasvaa ja syksystä 2024 lähtien organisaatiot voivat ilmoittaa työntekijöitä monimuotokoulutuksiin. Tämä uusi koulutusmuoto vastaa kasvavaan tarpeeseen tarjota terveydenhuollon ammattilaisille kattavampia koulutuspaketteja. Monimuotokoulutukset on suunnattu laajasti kaikille organisaatioille, joissa työskentelee kuntouttajia, terapeutteja, ohjaajia, avustajia ja muita terveydenhuollon ammattilaisia.

Kurssit toteutetaan etäopetuksena, mikä mahdollistaa itsenäisen opiskelun ja tarjolla on myös alan johtavien asiantuntijoiden luentoja. Ensimmäinen kurssi keskittyy lasten- ja nuortenpsykiatriseen hoitotyöhön ja kurssin kouluttajana toimii Erfan Jahangiri. Erfan työskentelee psykiatrian erikoislääkärinä Pohteella ja on Coronarian psykiatrian vastuulääkäri.

Kuva kouluttajasta, psykiatrian erikoislääkäri Erfan Jagangirista

Monimuotokoulutuksessa yhdistyvät erilaiset opiskelutavat

Monimuotokoulutuksen toteutuksessa yhdistyvät itsenäinen opiskelu, tiimireflektio sekä asiantuntijawebinaarit. Koulutusmalli hyödyntää verkkokoulutuksen, käänteisen luokkahuoneen ja interaktiivisen webinaarin parhaita käytäntöjä.

Kurssin laajuus määräytyy kilpailutuksissa esiintyneiden vaatimusten pohjalta ja on tarvittaessa muokattavissa myös asiakkaan tarpeiden mukaan 14–40 tunnin mittaiseksi kokonaisuudeksi. Tästä voit kysyä lisää Laurilta!

  • Itsenäiset opinnot kestävät 8–24 tuntia, joista median katseluun varataan 2–6 tuntia.
  • Reflektiiviset harjoitukset toteutetaan 1–2 kertaa yhteensä 2–6 tunnin aikana, keskimäärin 2–3 tunnin mittaisina istuntoina.
  • Asiantuntijaluentoja järjestetään 2–3 kappaletta yhteensä 4–9 tunnin verran, keskimäärin 2–3 tunnin pituisina luentoina.
  • Kurssin lopussa on myös Q&A-sessiossa asiantuntijan kanssa.

Itsenäinen opiskelu koostuu verkkoluennoista ja osaamistesteistä

Itsenäinen opiskelu tapahtuu Skholen oppimisympäristössä, jossa jokaisella jaksolla käsitellään verkkoluentoja ja aihepiirien osaamistestejä. Testit sisältävät pohdintakysymyksiä sekä muita tehtäviä. 

Opiskelumateriaalit käydään läpi ohjeiden mukaisessa järjestyksessä, mutta niihin voi palata tarvittaessa myöhemmin. Reflektiopäivät, asiantuntijaluennot ja Q&A-sessio asiantuntijan kanssa ovat tiettyinä päivinä, muuten opinnoissa voi edetä omaan tahtiin.

Kuvassa nainen opiskelemassa monimuotokoulutusta

Reflektio ja yhteisöllinen oppiminen voimavarana

Hyvän pohjan reflektiolle muodostaa itsenäisessä opiskelussa harkittu pohdinta siitä, miten opitut asiat soveltuvat oman yhteisön käytäntöihin. Lisäksi osaamistestit ja pohdintakysymykset tarjoavat hyvän lähtökohdan reflektiiviselle prosessille.

Itsenäisen opiskelun jälkeen seuraa reflektiovaihe, jossa parhaat tulokset saavutetaan, kun useampi henkilö samasta organisaatiosta osallistuu koulutukseen. Jo 3–5 osallistujan keskusteluissa on helpompaa tunnistaa toimintaan vaikuttavia tekijöitä ja mahdollisia kehityskohteita työyhteisössä. Reflektiossa tarkastellaan ja pohditaan, miten käsitellyt aiheet ilmenevät omassa työssä ja arjessa. 

Itsenäisen opiskelun ja reflektion aikana osallistujilla on mahdollisuus kirjata muistiin asioita, jotka voivat olla hyödyksi kurssin myöhemmissä keskusteluissa. Tämä mahdollistaa ajatusten jakamisen muiden kanssa ja tarjoaa tilaisuuden peilata omia ajatuksiaan muiden kurssilaisten näkemyksiin.

Asiantuntijaluennot tarjoavat syvempää ymmärrystä aiheesta

Kurssin osana järjestetään 2–3 asiantuntijaluentoa, joissa käsitellään kurssin aihetta ja vastataan osallistujien esittämiin kysymyksiin. Webinaarit tarjoavat mahdollisuuden syvempään ymmärrykseen aiheesta ja vuorovaikutukseen asiantuntijan kanssa. 

Asiantuntijaluennot tallennetaan kurssin materiaaleiksi, jotta osallistujat voivat palata niihin myöhemmin kertaamaan.

Q&A-sessiossa asiantuntijan kanssa opiskelijat pääsevät kysymään tarkentavia kysymyksiä ja juttelemaan kurssin sisällöstä.

Ilmoittaudu kurssille tästä!

Blogin tekstin tarjoaa Skhole. Skhole on sosiaali- ja terveydenhuoltoalan verkkokoulutuspalvelu, joka kulkee mukana sekä koulutuksen järjestäjän että työntekijän matkalla. Palvelu sopii täydennyskoulutukseen niin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrityksille kuin opiskelun tueksi alan opiskelijoille.