Skholen vammaistyön verkkokurssitarjonta uudistuu | Skhole

Skholen vammaistyön verkkokurssitarjonta uudistuu

Skhole tarjoaa joustavan ja kustannustehokkaan verkko-oppimisympäristön niin sote-alan opiskelijoille kuin alan ammattilaisten täydennyskoulutukseen. Uusi vuosi tuo tullessaan runsaasti uusia opintomahdollisuuksia muun muassa kehitysvamma-alasta kiinnostuneille sairaanhoitaja-, terveydenhoitaja-, lähihoitaja- ja sosionomiopiskelijoille sekä alalla jo työskenteleville ammattilaisille ja opiskelijoille.

All the family

Vammaistyö on työvoimavaltainen sektori, jossa työntekijöiltä edellytetään oikea-aikaista tietopohjaa, käytännön ammattiosaamista sekä vahvaa ammattietiikkaa ja työmoraalia. Vammaistyössä esiintyy runsaasti haastavia asiakastilanteita ja väkivaltaa, ja alalla työskentelevä tarvitseekin riittävästi koulutusta ja kokemusta väkivaltatilanteiden ennakoinnissa ja jälkipuinnissa. Perusteellinen hoitotyön pohjakoulutus ja säännöllinen täydennyskoulutus takaavat ihmisoikeuksia kunnioittavan ja inhimillisen hoitotyön.

Skholen vammaistyön verkkokursseilta valmiudet haastaviin asiakaskohtaamisiin

Skholen kehitysvamma-alan tarjonnasta voi tällä hetkellä opiskella vammaistyön perusteita sekä vammaispalvelulain perusteita. Vammaispalvelulain perusteissa käydään läpi lakia vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista. Verkkokurssi on tarkoitettu perustietopaketiksi erityisesti hoitotyössä toimiville.

Vammaistyön perusteet -kurssilla opiskelija saa valmiuksia kehitysvammaisen hoitoon liittyvien haastavien tilanteiden kohtaamiseen. Lisäksi oppimistavoitteena ovat muun muassa kehitysvammaisten epilepsia- ja pakko-oireiden hoito. Tämä verkkokurssi on suunnattu kaikille kehitysvammaisten kanssa työskenteleville sekä alan opiskelijoille. Se soveltuu myös lähihoitajille ja hoiva-avustajille.

Täysin uusina verkkokursseina vuoden 2022 aikana valmistuvat seuraavat opintokokonaisuudet:

• Haastavan asiakkaan kohtaaminen kehitysvammatyössä,
• Vaihtoehtoiset kommunikaatiomenetelmät
• Nepsy-oireisen lapsen perheen tukeminen hoitotyössä
• Kehitysvammaisen lapsen hoitotyö

Osa uusista verkkokursseita toteutuu yhteistyössä ammattikorkeakoulujen sote-alan opiskelijoiden kanssa. Kurssit tarjoavat ajankohtaista tietoa: opiskelijat pääsevät perehtymään syvällisesti kehitysvammaisen asiakkaiden kohtaamiseen, harjoittamaan kommunikaatiota sekä lisäämään ymmärrystä neuropsykiatrisista oireista (nepsy-oireet).

– Neuropsykiatrisesti oireilevan lapsen perhe tarvitsee paljon tukea, sillä häiriöt vaikuttavat koko perheen arkeen. Lapsen tukiverkosto muodostuu oman perheen lisäksi häntä kohtaavista ja hoitavista ammattilaisista. Nepsy-oireisen lapsen perheen tukemisen verkkokurssia opinnäytetyönään laativat Maria Gamberova ja Sara Hakulinen kertovat.

– Perheen tukeminen ennaltaehkäisee laajempien ongelmien muodostumista, mikä auttaa säästämään pitkällä tähtäimellä myös yhteiskunnan varoja, opiskelijat muistuttavat.

Perheen tukeminen vaatii kohtaamistaitoja ammattilaisilta

Kehitysvammaisen lapsen kohtaaminen ja perheen tukeminen terveydenhuollossa -verkkokurssilla taas perehdytään kehitysvammaisuuteen, lapsen kehitysvammaisuuteen, kehitysvammaisen lapsen ja perheen kohtaamiseen sekä vammaisperheen tukemiseen.

– Kehitysvammaisen lapsen syntymä on usein yllätys. Useimmiten perheet eivät ole voineet valmistautua tilanteeseen. Osa perheistä selviytyy tilanteesta suhteellisen hyvin, mutta monille se tuottaa vaikeuksia. Osa ei pysty koskaan sopeutumaan ajatukseen lapsen vammaisuudesta, verkkokurssin parissa toimivat Miia Joenpolvi ja Raita Eräranta-Rämä toteavat.

– Luomme opinnäytetyönämme opintokokonaisuuden, jossa perehdytään kehitysvammaisen lapsen perheen kohtaamiseen, tukemiseen ja hoitotyöhön. Toivomme, että tämä kurssi lisää opiskelijoiden ja ammattilaisten valmiuksia kohtaamisiin ja erilaisiin tukitoimiin. Nämä kaikki edistävät vanhempien sopeutumista uuteen tilanteeseen.

Kaikki olemassa olevat verkkokoulutukset sekä kaikki tulevat uutuuskurssit rakentuvat samoin: luentojen lisäksi niihin sisältyy osaamisen testaus kurssin loppuun liitettävällä kokeella/testillä. Joissain kursseissa opiskelijat ratkovat lisäksi asiakas- tai potilas-tapauksia.

Kiinnostuitko kehitysvamma-alan koulutuksistamme? Tutustu kurssivalikoimaamme ja ole yhteydessä – räätälöidään juuri teille sopiva koulutukokonaisuus

Blogin tekstin tarjoaa Skhole. Skhole on sosiaali- ja terveydenhuoltoalan verkkokoulutuspalvelu, joka kulkee mukana sekä koulutuksen järjestäjän että työntekijän matkalla. Palvelu sopii täydennyskoulutukseen niin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrityksille kuin opiskelun tueksi alan opiskelijoille.