Tarjolla ajankohtaista koulutusta RAI-arvioinnista ja lastensuojelusta – ilmoittaudu mukaan!

Skhole ja Vaasan ammattikorkeakoulu ne yhteen soppii! Skhole tarjoaa kaksi ajankohtaista ja mielenkiintoista kurssia Vaasan ammattikorkeakoulun opintotarjonnassa: RAI-arviointi (3op) ja Lastensuojelu (2op). Opintojaksot on mahdollista suorittaa avoimen ammattikorkeakoulun opintoina. Kursseille voi ilmoittautua lokakuun loppuun saakka.

RAI-arvioinnin kurssilla perehdytään ensimmäiseen osaan RAI-prosessia eli asiakkaan RAI-arvioinnin tekemiseen. RAI-järjestelmää käyttämällä asiakkaiden palvelutarpeet selvitetään yhdenmukaisesti ja monipuolisesti. Järjestelmän tuottaman tiedon avulla palvelut pystytään suunnittelemaan yksilöllisesti ja kohdentamaan tarpeenmukaisesti.

Opiskelija pääsee tutustumaan RAI-arvioinnin eri vaiheisiin eri luennoilla, joissa teoria ja käytäntö nivoutuvat yhteen. Kurssilla seurataan, kuinka omahoitaja Jaana arvioi asiakkaidensa Alman (89 v) ja Kallen (82 v), fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä sekä terveydentilaa ja kuntoutumismahdollisuutta monesta eri RAI:n näkökulmasta.

Lastensuojelun kurssilla käydään läpi lastensuojelulain pääperiaatteet, lastensuojelun aloittaminen ja lastensuojelun menettelyt sekä lastensuojelulain sisältämät lastensuojelulain toteuttamisvaihtoehdot keskittyen sijaishuoltoon ja sijaishuollossa käytettäviin rajoitustoimenpiteisiin. Kurssiin sisältyvät mielenkiintoiset asiakas-caset sekä osaamisen testi.

Ilmoittaudu mukaan Skholen ja Vaasan avoimen ammattikorkeakoulun mielenkiintoisille kursseille:

Lastensuojeluun pääset mukaan tästä.

RAI-arviointiin pääset mukaan tästä.

Blogin tekstin tarjoaa Skhole. Skhole on sosiaali- ja terveydenhuoltoalan verkkokoulutuspalvelu, joka kulkee mukana sekä koulutuksen järjestäjän että työntekijän matkalla. Palvelu sopii täydennyskoulutukseen niin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrityksille kuin opiskelun tueksi alan opiskelijoille.