Terveellisiin elintapoihin motivoiminen on olennainen osa tyypin 2 diabeteksen ennaltaehkäisyssä

Tiina ja Julia kirjoittivat opinnäytetyönään kurssin tyypin 2 diabeteksen hoitotyöstä Skholeen.

"Olemme kolmannen vuoden sairaanhoitajaopiskelijat Tiina ja Julia Tampereen ammattikorkeakoulusta. Molempien taustalla on aiempi lähihoitajan tutkinto ja työkokemusta erilaisissa ympäristöissä vammautuneiden, vanhusten ja nuortenkin parissa.

Opintojen edetessä opinnäytetyön vaiheeseen etsimme laajasta aihevalikoimasta sopivaa ja mielenkiintoista kohdetta työstää viimeinen työ. Oman oppilaitoksemme tarjonnasta ei sillä hetkellä sopivaa aihetta löytynyt. Heti alkuun oli selvää, että haluamme tehdä työn työelämän kanssa yhteistyössä ja saada tuotettua tuotos, josta olisi hyötyä käytännön työelämään.

Törmäsimme nettiä selatessa Skholen mainokseen ja enemmän yrityksen sivustoa tutkiessa kävi ilmi, että heidän kauttaan on mahdollista tehdä opinnäytetyö. Otimme yhteyttä Skholeen ja opinnäytetyöprosessi käynnistyikin nopeasti. Saimme ehdotuksia aihepiireistä ja diabeteksen hoitotyö osoittautui kiinnostavaksi. Rajasimme aiheen vielä tyypin 2 diabetekseen, jonka ilmaantuvuus on yhteydessä epäsuotuisiin elintapoihin. Hoidon ohjauksessa terveyttä edistävien elintapojen tuominen asiakkaiden arkeen on mielestämme osa jokaisen hoitajan työtä.

Työn eteneminen sujui pienistä vastoinkäymisistä ja alkuperäisen aikataulun venähtämisestä huolimatta. Skholen puolesta saimme kysymyksiimme aina nopeasti vastauksen ja prosessia tuettiin ehdoitta. Verkkokurssin käsikirjoituksen valmistuttua tunne oli hieno. Saimme aikaan jotain mistä moni tuleva ja nykyinen ammattilainen saa työvälineitä omaan arkeensa hoitotyössä.

Tiina & Julia"


Haluatko sinäkin tehdä opinnäytetyösi Skholelle? Lue lisää ja ilmoittaudu nyt!

Blogin tekstin tarjoaa Skhole. Skhole on sosiaali- ja terveydenhuoltoalan verkkokoulutuspalvelu, joka kulkee mukana sekä koulutuksen järjestäjän että työntekijän matkalla. Palvelu sopii täydennyskoulutukseen niin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrityksille kuin opiskelun tueksi alan opiskelijoille.