Osallistu pilottiin: Joogan vaikutus hyvinvointiin

Tutustu joogan tieteelliseen taustaan sekä pilottiin, jossa pääset testaamaan joogan vaikutuksia omaan hyvinvointiisi.

Joogan suosio on kasvanut huimasti viime vuosina. Viimeisen viiden vuoden aikana joogaa harrastavien määrä on kasvanut globaalisti 50 % saavuttaen 300M harrastajaa eli jo lähes 4 % koko maailman populaatiosta. Joogan juuret ovat 5000 vuoden takaisessa Intiassa, jossa se oli yksi hengellisyyden harjoittamisen muodoista. Tästä ollaan tultu aimo loikka eteenpäin siihen, että jooga on vakiinnuttanut asemansa myös länsimaisen väestön keskuudessa. Tutkimusnäytön ollessa lupaavaa monen vaivan hoitoon on jooga yltänyt myös osaksi WHO:n perinteisen lääketieteen strategiaa 2014-2023.

Miten joogasta tuli näin suosittua?

Tieteellinen tutkimus on yksi syy sille, että joogasta on tullut laajalle levinnyt harjoitusmuoto. Vuonna 1918 Intiassa perustettiin The Yoga Institute, jossa joogaa alettiin tutkia tieteellisesti siinä toivossa, että tieteen kautta vastaanotto joogalle olisi länsimaissa suvaitsevampaa. Kun tiede oli luonut joogalle jalansijan länsimaissa, seurasi markkina perässä. Heillä, jotka näkivät joogassa liiketoimintapotentiaalia, oli intressit tehdä joogasta houkuttelevaa ihmisille. Markkinan muovautumisen myötä jooga on ”länsimaistunut” paljon itämaisista juuristaan.

Mitä jooga on ja mitä tutkimus siitä sanoo?

Fyysisten liikkeiden lisäksi jooga sisältää hengitysharjoituksia, rentoutumistekniikoita sekä meditaatio ja mindfulness harjoituksia. Eri elementtien avulla jooga pyrkii lisäämään keho-mielitietoisuutta sekä auttaa olemaan läsnä hetkessä.

Chris Streeter kollegoineen havaitsi vuoden 2010 tutkimuksessaan, että verrattuna muihin rasitustasoltaan mataliin tai keskitasoisiin liikunta-aktiviteetteihin jooga on jopa tehokkaampi saamaan kehon ja mielen rauhalliseen tilaan. Tämä johtunee vahvasta keho-mieliyhteydestä, joka joogassa syntyy, sekä aivoissa vapautuvasta Gamma-aminovoihaposta (GABA).

Kun aivot laskeutuvat rauhalliseen tilaan, tapahtuu mielessämme ja kehossamme paljon muutakin hyvää. Tutkimukset ovat löytäneet joogasta muun muassa seuraavia hyötyjä:

  • Rauhallisuus kasvaa
  • Stressi vähenee
  • Ahdistus vähenee
  • Mieliala paranee
  • Unenlaatu voi parantua
  • Tasapaino ja liikkuvuus parantuvat
  • Tulehdus kehossa voi vähentyä
  • Keskittymiskyky paranee

Näe ja koe, miten jooga vaikuttaa sinun koettuun stressiin ja mielialaan

Skhole toteuttaa yhdessä Aamun kanssa pilotin, jossa tutkitaan millaisia vaikutuksia kahden kuukauden joogaharjoittelulla on hoitohenkilöstön arkeen ja hyvinvointiin. Mikäli olet Skholen oppimisalustan käyttäjä, olet lämpimästi tervetullut pilottiimme mukaan! Alla tiivistetty info pilotista.

Mitä? Kahden kuukauden ajan tarjolla on 2 x 30min live joogatuntia per viikko Skholen alustan kautta. Mikäli et pääse liveen mukaan, voit tehdä harjoituksen tallenteelta. Ennen sekä jälkeen kahden kuukauden harjoittelun tulemme pyytämään sinua vastaamaan vaikuttavuuskyselyyn, jossa mitataan mm. koettua stressiä ja mielialaa.

Milloin? Pilotti toteutetaan syys-lokakuussa 2021. Joogatunnit pidetään aina viikoittain 2.9.2021 alkaen seuraavasti:

Kenelle? Pilottiin voivat osallistua kaikki Skholen oppimisalustan käyttäjät

Miksi? Jotta voimme kehittää hoitohenkilöstön vaativaa työtä tukevia palveluita sekä auttaa lisäämään hyvinvointia ja työssäjaksamista.

Ilmoittaudu mukaan tästä!

Kirjoittaja:

Taru Vainikainen, DI (Aalto Yliopisto) & Soveltavan positiivisen psykologian ja valmennuspsykologian maisteri (University of East London). Taru vetää Aamua, joka tarjoaa tieteeseen ja vaikuttavuuden mittaamiseen pohjaavia työhyvinvointipalveluita yrityksille. Jooga on palveluiden keskiössä ja sen avulla organisaatioissa stressitasot ovat laskeneet ensimmäisen kuukauden aikana keskimäärin 11 prosenttiyksikköä. Vapaa-ajallaan Taru harrastaa avovesiuintia.

Blogin tekstin tarjoaa Skhole. Skhole on sosiaali- ja terveydenhuoltoalan verkkokoulutuspalvelu, joka kulkee mukana sekä koulutuksen järjestäjän että työntekijän matkalla. Palvelu sopii täydennyskoulutukseen niin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrityksille kuin opiskelun tueksi alan opiskelijoille.