Verinäytteenotto-kurssimateriaali Skholeen opinnäytetyönä | Skhole

Nyt puhuvat opiskelijat; Verinäytteenotto-kurssimateriaali opinnäytetyönä

Viiden Turun AMK:n bioanalyytikko-opiskelijan opinnäytetyönään tekemä Verinäytteenotto-kurssi on valmis! Kysyimme kurssin tehneeltä opinnäytetyöryhmältä miten opinnäytetyön teko sujui.


"Moikka!

Me olemme Julia, Kia, Netta, Nelli ja Jilan, neljännen vuoden bioanalyytikko-opiskelijat Turun AMK:sta. Opinnäytetyönä teimme opetusmateriaalia laskimoveri- ja ihopistonäytteenotosta. Alun perin tarkoitus oli uudistaa verinäytteenotto-kurssin kirjallinen sisältö, mutta myöhemmin huomattiin tarve myös opetusvideoille ja näin saimme kokoon Skholen opinnäytetyöryhmän.

Opinnäytetyöryhmä
Vasemmalta: Jilan, Julia, Nelli, Kia, Netta

Opinnäytetyön tavoitteena oli lisätä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten sekä opiskelijoiden valmiutta laadukkaaseen verinäytteenottoon. Laadukas verkko-oppimateriaali parantaa verinäytteenoton laatua, laboratoriotutkimusten luotettavuutta sekä työntekijöiden ammattitaitoa. Opinnäytetyön tarkoitus oli tuottaa verkko-oppimateriaalia Skhole-verkko-oppimisympäristön  ”Verinäytteenotto”-koulutuskokonaisuuteen.

Saimme kirjallisen tuotoksen toimeksiannon keväällä ja opetusvideoiden toimeksiannon syksyllä 2020. Työt olivat aluksi erilliset, mutta ne yhdistettiin keväällä 2021. Opinnäytetyötä tehtiin Turun AMK:n sekä Skhole:n kanssa tiiviissä yhteistyössä ja tuotos sekä raportti valmistuivat talvella 2021.

Kirjallisen oppimateriaalin tuottaminen vaati syvää paneutumista lähdeaineistoon. Luentomateriaalin tuottamisessa noudatettiin tarkkoja laatukriteereitä ja se suunniteltiin etenemään samassa järjestyksessä opetusvideoiden kanssa.

Opetusvideoiden työstäminen aloitettiin kirjoittamalla molemmille videoille omat käsikirjoitukset. Seurasimme käsikirjoitusta vaihe vaiheelta kuvaamisen sekä päälle puhutun ääniraidan osalta. Koimme parhaaksi kuvata ja editoida videot älypuhelimilla, mikä sujuikin odotettua paremmin, sillä meillä ei ollut aiempaa kokemusta opetusvideoiden tuottamisesta.

Opinnäytetyön tekeminen yhdessä oli mahtava kokemus. Saimme jaettua työt tasaisesti, kaikki tekivät omat osuutensa ja auttoivat toisiaan tarvittaessa. Suurin osa tapaamisista hoidettiin etäyhteyksin. Lopputulokseen olivat tyytyväisiä niin tekijät, koulu kuin toimeksiantajakin.

Iloisia oppimishetkiä!"

Katso mitä Julia, Kia, Netta, Nelli ja Jilan saivat opinnäytetyönään aikaan ja tutustu uuteen Verinäytteenotto-kurssiin tästä.


Haluaisitko sinäkin tehdä opinnäytetyön Skholelle? Lue lisää ja ilmoittaudu!

Blogin tekstin tarjoaa Skhole. Skhole on sosiaali- ja terveydenhuoltoalan verkkokoulutuspalvelu, joka kulkee mukana sekä koulutuksen järjestäjän että työntekijän matkalla. Palvelu sopii täydennyskoulutukseen niin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrityksille kuin opiskelun tueksi alan opiskelijoille.