Verkkokurssin avulla edistetään rintasyövän varhaista toteamista - Tunne rintasi ry ja Skhole yhteistyö

Tunne rintasi ry julkaisi maaliskuussa 2023 maksuttoman verkkokurssin rintasyövän oireista, omatarkkailusta ja rintaterveydestä Skholen oppimisympäristöön. Kurssi on tarkoitettu pysyväksi Skholen koulutusalustalle ja tavoitteena on saavuttaa mahdollisimman moni suomalainen. Rintojen ja rintakehän omatarkkailua, rintasyövän oireita ja rintaterveyttä koskeva verkkokurssi soveltuu kaikille ja se sisältää perustiedon lisäksi osaamista syventävää materiaalia.

Valmis käyttäjäkunta auttaa tavoittamaan kohderyhmän

Tunne rintasi ry:n verkkokurssi on todella suunnattu kaikille, mutta yhdistys toivoo, että kurssin kävisivät eritoten terveydenhuollon opettajat, ammattilaiset sekä opiskelijat. Kurssia saa myös hyödyntää vapaasti omassa työssä, osana opetusta tai vaikkapa tiedonlähteeksi asiakkaille. Skhole tukee yhdistyksen tavoitetta tarjoamalla oppimisympäristön lisäksi potentiaalisia kurssilaisia, koska oppimisympäristössä on lähemmäs 20 000 aktiivista käyttäjää. Tämä täysin uniikki käyttäjäryhmä koostuu ainoastaan sote-alan ammattilaisista.

“Toiminnallemme on keskeistä yhteistyö erilaisten toimijoiden kanssa. Etsimme erilaisia toimijoita sekä tapoja, miten voisimme tuoda tietoa rintasyövästä ja sen varhaisen toteamisen edistämisestä, parhaiten eri tahojen käyttöön. Kohderyhmämme on laaja sisältäen myös sote-alan ammattilaiset, joten Skhole erottui edukseen tarjoamalla valmiin käyttäjäkunnan sekä oppimisympäristön, joka tukee jokaista oppimistyyliä. Kurssin materiaalin läpikäymisen voi myös aloittaa juuri silloin, kun käyttäjä itse haluaa - vaikka keskellä yötä, ja materiaalin sekaan pystyi lisäämään erilaisia testejä. Tämä kaikki vakuutti meidät”, Johanna Artola Tunne rintasi ry:n toiminnanjohtaja alustaa.

Verkkokurssi osana tärkeää terveyden edistämisen työtä

Rintaterveyteen perehdyttävä verkkokurssi on tärkeä osa Tunne rintasi ry:n jokapäiväistä missiota, edistää rintasyövän varhaista toteamista ja se on osa toiminnan perusrahoitusta. Yhdistys etsii jatkuvasti uusia keinoja levittää tietoisuutta rintasyövän oireista ja rintaterveydestä ja verkkokurssi on yksi mainio tapa siihen. Verkkokurssi rintasyövästä tunnin mittainen, joten kynnys sen suorittamiseen on matala.

Kurssilla käydään läpi tietoa rintasyövästä ja sen oireista, sen taustatekijöitä, riskejä ja ennustetta. Lisäksi kurssilla on osioita rintojen omatarkkailusta elämän aikana sekä omatarkkailun tekniikkaa. Rintaterveysosiossa kerrotaan myös liikunnan, ruokavalion ja päihteiden käytön merkityksestä rintasyövän osalta. Syventävästä osiosta löytyy lisää tietoa muun muassa rintasyövän eri tyypeistä ja biologisista alatyypeistä.

Kurssi sopii mainiosti sellaisenaan terveydenhuollon opettajille käytettäväksi osana opetusta. Kurssi toimii myös muiden asiasta kiinnostuneiden käytössä ja sen avulla voidaan perehtyä yhdessä rintaterveysasioihin, vaikkapa vapaaehtoisten opetusillassa.

“Terveydenhuollon opettajille ja vapaaehtoisille meillä on siis ilouutisia, koska rintaterveyttä koskeva opetus hoituu pitkälti tämän verkkokurssin avulla”, Artola huikkaa.

Kuva Rintasyövän oireista, omatarkkailusta ja rintaterveydestä -kurssin etusivusta

Kurssin onnistumisen mittarina mahdollisimman laaja saavutettavuus ja vaikuttavuus

“Tiedon jalkauttaminen on meidän päätehtävämme ja sitä seuraamme jatkuvasti. Meillä on velvollisuus mitata työmme vaikuttavuutta myös rahoittajan näkökulmasta. Raportoimme mitä rahoituksella saadaan aikaan ja tarvitsemme tähän konkreettisia mittareita. Skholen palvelu tarjoaa meille automaattisesti kurssin kävijämäärät sekä koko kurssin suorittajamäärät. Tämä tukee toimintaamme hienosti, koska onnistuneen kurssin mittari on tietää, kuinka moni kävi kurssin ja kuinka monen tieto tavoitti. Testien avulla voimme myös mitata onko kurssin kävijöiden osaamisen taso parantunut”, Artola toteaa iloisesti.

Skholen oppimisympäristö tukee yhdistys- ja järjestötyötä

Artola kertoo, että alusta asti hän huomasi Skholen tehneen yhteistyötä aiemminkin järjestöjen ja yhdistysten kanssa:

“Kurssin onnistumisen mittarit oli luotu jo valmiiksi ja oppimisympäristö oli teknisesti sekä käyttäjäympäristöltään helppo.”

Järjestöassistentti Elina Takala yhtyy toiminnanjohtajan sanoihin:

“Yhteistyö on ollut jouhevaa. Olen saanut tukea, neuvoa ja heti vastauksia, kun olen niitä kaivannut. Alkuopastus ja info olivat myös erittäin hyödyllisiä. Järjestelmä on toiminut ja olen itsenäisesti pystynyt kurssin luomaan Skholen asiakasmenestyspäällikkö Lauri Seleniuksen avustuksella. Upeinta on ollut saada apua puhelimitse eikä pelkästään sähköpostilla. Kaiken kaikkiaan kannustavaa toimintaa ja on ollut matala kynnys ottaa yhteyttä Lauriin. On olo, että meitä oikeasti kuunnellaan ja halutaan vilpittömästi auttaa. Olemme kaikin puolin tyytyväisiä”

Kuva Tunne Rintasi ry:n järjestöassistentista, Elina Takalasta
Tunne Rintasi ry:n järjestöassistentti Elina Takala
Kuva Tunne Rintasi ry:n toiminnanjohtajasta, Johanna Artolasta.
Tunne Rintasi ry:n toiminnanjohtaja Johanna Artola

Suorita verkkokurssi maksutta tästä

Rekisteröityminen kurssille on maksutonta ja voit tehdä sen tästä!

Oikeassa yläkulmassa on ”rekisteröidy”-nappula ja rekisteröitymiskoodi on TR9922.

Mikäli sinulla on Skhole jo ennestään käytössä, löydät kurssin kurssikirjastosta eikä erillistä rekisteröitymistä tarvita.

Mukavia kurssihetkiä!


Lisätietoja

Tunne rintasi ry
Johanna Artola, Toiminnanjohtaja

Tunne Rintasi ry on vuonna 1992 perustettu valtakunnallinen, voittoa tavoittelematon kansalaisjärjestö, jonka tarkoituksena on edistää rintasyövän varhaistoteamista. Tunne rintasi ry kannustaa ja opastaa rintojen omatarkkailuun. Rintasyövän varhainen toteaminen helpottaa tutkitusti rintasyövän hoitoa, alentaa hoitokustannuksia ja pienentää kuolleisuutta, missä omatarkkailulla on tärkeä rooli.

Skhole Oy
Lauri Selenius, Asiakasmenestyspäällikkö

Skhole Oy on ajasta ja paikasta riippumaton sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristö. Skholen avulla materiaalit ovat helposti saatavilla niin tutkintoon johtavassa koulutuksessa kuin organisaatioiden täydennyskoulutuksissakin. Kurssivalikoiman sisältö on tuotettu yhteistyössä alan asiantuntijoiden kanssa.


Blogin tekstin tarjoaa Skhole. Skhole on sosiaali- ja terveydenhuoltoalan verkkokoulutuspalvelu, joka kulkee mukana sekä koulutuksen järjestäjän että työntekijän matkalla. Palvelu sopii täydennyskoulutukseen niin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrityksille kuin opiskelun tueksi alan opiskelijoille.