Viola-koti kouluttaa henkilöstöään kustannustehokkaasti

Skholen yli 130 verkkokurssin valikoima on syntynyt asiakkaiden toiveista. Hoitotyössä täydennyskoulutuksia tarvitaan laajalla skaalalla organisaatiosta ja henkilöstöstä riippuen. Vastatakseen jatkossakin muuttuviin tarpeisiin, pyytää Skhole aktiivisesti risut ja ruusut asiakkailta sekä yhteistyökumppaneilta.

Tällä kertaa toimitusjohtaja Tuomas Lipponen ja asiakasmenestyspäällikkö Lauri Selenius vierailivat Tampereella Viola-kotiyhdistys ry:n luona. Viola-kotiyhdistys ry tarjoaa monen tasoisia palveluita pääasiassa ikäihmisille. Matalan kynnyksen kohtaamispaikka, erilaiset ryhmät, kotihoidon sekä asumisen palvelut ovat vain muutamia esimerkkejä yhdistyksen laajasta palvelutarjonnasta. Monipuolisen palvelutarjonnan vuoksi myös yhdistyksen työntekijöiltä vaaditaan monenlaista osaamista sekä säännöllisiä täydennyskoulutuksia osaamisen ylläpitämiseksi ja ammatillisen kehittymisen varmistamiseksi.

Minkälaisiin haasteisiin Skhole on onnistunut tuomaan ratkaisun ja mitä Viola-kotiyhdistys ry:n henkilöstö on mieltä digitaalisesta oppimisympäristöstä? Jatka lukemista tai katso yllä olevalta videolta Viola-kotiyhdistys ry:n henkilöstöpäällikön Elina Konsalan haastattelu!

Minkälaisia haasteita yrityksessä kohdataan?

"No tietysti tästä toiminnan monipuolisuudesta johtuen hyvin monenlaisia asioita tulee meidän henkilöstöllemme vastaan ja sitten niitä pyritään ratkaisemaan. Voi olla esimerkiksi muistisairaiden kohtaamiseen liittyviä tilanteita", Konsala kertoo ja muistuttaa, että tänä päivänä haastavia vuorovaikutustilanteita tulee vastaan myös omaisten kanssa, työskenteli sitten missä tahansa.

"Myös pandemiatilanteen myötä on tullut monenlaista tarvetta kouluttaa henkilöstöä. Uusia toimintatapoja ja toimintamalleja on saatava jalkautettua työyhteisöön.”

Miten Skhole on onnistunut vastaamaan haasteisiin?

Konsala antaa kiitosta siitä, että Skhole on onnistunut vastaamaan ajankohtaisiin haasteisiin todella hyvin. Koulutuksia löytyy myös täsmätarpeeseen, kun henkilöstö ilmoittaa Konsalalle jonkin yksikkökohtaisen haasteen.

"Asiakkaan aggressiivista käytöstä voi olla poikkeuksellisen paljon jossain yksikössä, hoitohenkilökunnalta saattaa tulla kysymyksiä muistisairaiden käytösoireisiin liittyen tai oikeastaan mitä vaan. Voi olla joku hygieniaongelma jossakin yksikössä ja saattaa olla, että hygieniatesteistä tulee huonoja tuloksia. Kun olen mennyt Skholen sisältöön ja katsonut voisiko täältä löytyä täydennyskoulutusmateriaalia tähän täsmätilanteeseen, niin kyllä sieltä aina löytyy ja monesti vielä useampaa koulutussisältöä, jonka voi kohdentaa juuri siihen yksikköön missä se haastava tilanne on päällä.”

Mikä Skholen käytössä on parasta?

Skholen avulla pystytään räätälöimään kaikille ammattiryhmille sopiva täydennyskoulutuspaketti kustannustehokkaasti. Skholesta ei koidu matkustamiseen, luennoitsijoihin tai muihin vastaaviin, perinteisten koulutusten järjestämiseen liittyviä kuluja. Verkkokoulutuspalvelu soveltuukin hyvin erilaisten ammattiryhmien edustajista muodostuville organisaatioille, sillä jokaiselle ammattiryhmälle voidaan laatia omat koulutussisällöt sekä organisoida ne systemaattisesti kaikille ryhmään kuuluville. Tämä mahdollistaa työnantajalle henkilöstön vaaditun osaamistason varmistamisen.

“Parhaita puolia on varmasti helppokäyttöisyys eli kaikki työntekijät osaavat käyttää Skholea. Sinne rekisteröityminen on helppoa ja sen käytön opastus on tosi yksinkertaista. Lisenssit ja lisälisenssit ovat helposti saatavissa. Asiakaspalvelu Skholen suunnalta on ollut ensiluokkaista. Mitä vaan kysymyksiä tulee tai toiveita niin ne saadaan kyllä toteutumaan."

Mitä mieltä Viola-kodin henkilöstö on Skholesta?

“Aina välillä tulee niitä oikein innostuneita kommentteja, kun ensimmäistä kertaa työntekijä on kirjautunut sisään ja näkee sen sisällön laajuuden. Yllättyneisyys siitä, että Skholessa on todella niin paljon ja laidasta laitaan kursseja. Sitten on niitä superopiskelijoita, jotka opiskelevat innoissaan kaikki mahdolliset kurssit ja imevät tietoa. Nämä ovat minun mielestäni niitä parhaita kokemuksia ja siitä tietää, että on valinnut sen oikean täydennyskoulutusalustan, kun henkilöstöltä tulee näitä innostuneita kommentteja.”

Mitä sanoisit henkilölle, joka harkitsee Skholen käyttöönottoa?

"Tätä en voi kuin suositella ja suosittelenkin aina kun tilaisuus tulee. Tämä on
kustannustehokas tapa kouluttaa henkilöstöä ja tuoda heille uusia toimintatapoja sekä ymmärrystä siitä minkä takia yrityksessä pitää toimia tietyllä tavalla. Teoriaosaamisen lisääminen täsmäiskuina on Skholen avulla mahdollista ja todella kustannustehokasta.”

Miten Skholen kustannustehokkuus käytännössä näkyy?

“Skhole on ollut meillä kuutisen vuotta käytössä. Jos muistelen aikaa ennen Skholea, niin työntekijöitä irrotettiin arjen vahvuudesta, hoitotyöstä, puoleksi päiväksi tai koko päivän ajaksi ja he lähtivät erilaisiin koulutustilaisuuksiin pois täältä työpaikalta. Sen organisoiminen oli aika paljon isompi asia kuin tämä Skholen kautta täydennyskouluttaminen eli kustannukset olivat ihan eri luokkaa, jos piti joku tietty asia kouluttaa henkilöstölle. Jo se, että työntekijät lähtivät työpaikalta pois ja olivat koulutuspäivää viettämässä jossakin muualla aiheuttaa ihan eri kustannuksen työnantajalle. Koulutus itsessään saattoi olla kallis ja sitten vielä siirtyminen sinne koulutustilaisuuteen tuottaa kustannuksia verrattuna Skholeen. Nyt voidaan istua työpöydän ääreen ja hankkia se sama sisältö tehokkaasti.”

Säästä resursseja ja varmista henkilöstön ammatillinen kehittyminen

Resurssit ja budjetti eivät aina kohtaa, kun kyseessä on henkilöstön kouluttaminen. Skholen avulla säästät resursseja ja tarjoat henkilöstölle oppimisympäristön, joka takaa ammatillisen kehittymisen. Verkossa tapahtuvan koulutuksen takia erityisiä työvuoro- ja sijaisjärjestelyjä ei tarvitse tehdä, sillä Skholen verkko-opinnot takaavat tehokkaan ajankäytön ja henkilöstö voi opiskella toivomallaan tavalla: katsoen, kuunnellen tai lukien.

Reaaliaikaiset koulutuksia koskevat dokumentit sekä Valviran vaatimusten mukaiset raportit ovat aina kätevästi saatavilla, joka helpottaa hallinnollisia töitä. Pääset käsiksi raportteihin missä ja milloin vain.

Skhole tarjoaa hoitoalan organisaatioille digitaalisen koulutuspalvelun, jossa henkilökunta voi suorittaa kaikki pakolliset koulutukset. Kokeile ilmaiseksi!

Blogin tekstin tarjoaa Skhole. Skhole on sosiaali- ja terveydenhuoltoalan verkkokoulutuspalvelu, joka kulkee mukana sekä koulutuksen järjestäjän että työntekijän matkalla. Palvelu sopii täydennyskoulutukseen niin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrityksille kuin opiskelun tueksi alan opiskelijoille.