Opinnäytetyö: Yläkouluikäisten terveyden edistäminen kouluympäristössä | Skhole

Hanna ja Niina tekevät opinnäytetyönsä yläkouluikäisten terveyden edistämisestä kouluympäristössä

"Olemme kolmannen vuosikurssin terveydenhoitajaopiskelijat Hanna ja Niina Kouvolasta XAMK:n kampukselta. Hanna asuu Orimattilassa ja Niina Kuusankoskella, joten verkkotapaamiset ovat tulleet osaksi opiskeluarkeamme ”live”-tapaamistemme lisäksi. Hanna on 40-vuotias lähihoitaja ja Niina on 46-vuotias lähihoitaja ja entinen parturikampaaja. Ystävystyimme opiskelujen ensimmäisenä vuotena, kun huomasimme molemmat olevamme positiivisia, monipuolisesti  aktiivisia, seurallisia, samanhenkisiä ja etenkin saman ikäisten lasten äitejä. Nyt vanhimmat lapsistamme ovat yläkouluikäisiä, joten luonnollisestikin tulevan valitsemamme opinnäytetyön  aihe kiinnostaa, ”kuvaileva kirjallisuuskatsaus yläkouluikäisten terveyden edistämisestä kouluympäristössä” ja se palvelee meitä vanhempina sekä tulevina terveydenhoitajina nuorten terveyden edistämisessä Suomessa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen julkaiseman Hyvinvointi- ja terveyserot -artikkelin (2019) mukaan yläkouluikäiset nuoret ovat haasteellisessa iässä. Heidän yksilöllinen arkensa, kehitysympäristö, haasteet sosiaalisissa suhteissa, erilaiset perhetaustat, erilaiset liikuntatottumukset ja muun muassa oppimishaasteet voivat vaikuttaa siihen, kuinka he itse ajattelevat ja käyttäytyvät oman terveytensä ylläpitämiseksi ja sen edistämiseksi. Nuoruuden elinolot, opitut tavat ja terveystottumukset vaikuttavat läpi elämän. Kehitysympäristöillä on suuri  merkitys joko hyvinvointi- ja terveyserojen tasaajana tai lisääjänä.

Meidän toiveenamme on tulevaisuudessa kehittää nuorten terveyden edistämistä sekä heidän hyvinvointiaan kouluympäristössä. Haluamme toimia moniammatillisen koulun henkilöstön ja nuorten vanhempien kanssa yhteistyössä. Opinnäytetyön yhteistyökumppanimme sekä työn tilaaja Skhole Oy on suomalainen IT-yritys ja XAMK-oppilaitos hyödyntää Skholen verkko-oppimisympäristöä osana opetusta. Olemme pitäneet Skholen käytöstä, kurssit ovat kattavia ja  hyvin rakennettuja sekä sieltä löytyy meille perheenäideille vapaa-ajallekin mielenkiintoista kuunneltavaa joogasta podcasteihin.

Opinnäytetyön tullessa ajankohtaiseksi pohdimme työllemme mahdollista toimeksiantajaa. Sattumalta Hanna huomasi mahdollisuuden tehdä opinnäytetyö Skholelle, jonka perusteella otimme yhteyttä Skholeen ja opinnäytetyöprosessi käynnistyi loppukeväästä 2021. Tavoitteenamme on saada työ valmiiksi alkukeväästä 2022. Skholella opinnäytetyötä ohjataan ja tuetaan erinomaisesti muun muassa yhteisten palaverien ja selkeän toimintasuunnitelman avulla. Yhteyttä kehotetaan ottamaan matalalla kynnyksellä ja yhteydenottoihin vastataan nopeasti.

Aiheen ajankohtaisuus näkyy lisääntyvinä lasten ja nuorten tuki- ja liikuntaelinsairauksina, univaikeuksina sekä mielenterveyden ongelmina. Tutkimuksista on ilmennyt myös huolestuttava lasten ja nuorten eriarvoisuuden lisääntyminen. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen internet-sivuilta kuitenkin ilmenee, että yleisesti nuorten hyvinvointi on parantunut Suomessa 2000-luvulla.  (THL 2020)

Mielenkiintoista opinnäytetyötä puurtaen,

Hanna ja Niina"


Haluatko sinäkin tehdä opinnäytetyösi Skholelle? Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan!

Blogin tekstin tarjoaa Skhole. Skhole on sosiaali- ja terveydenhuoltoalan verkkokoulutuspalvelu, joka kulkee mukana sekä koulutuksen järjestäjän että työntekijän matkalla. Palvelu sopii täydennyskoulutukseen niin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrityksille kuin opiskelun tueksi alan opiskelijoille.