Lapland university logo
Skhole logo

Aloita tänään Lapin avoimen AMK:n itsenäisesti suoritettava verkkokurssi:

Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden huomioiminen asiakastyössä

Skhole course

Opiskeluaikaa sinulla on 1.1.-31.5.2024. IImoittaudu viimeistään 30.4.2024. Hinta 75 €.

ILMOITTAUDU KURSSILLE
icon-laajuus
Laajuus
5 op
icon-opetusmuoto
Opetusmuoto
Itsenäiset verkko-opinnot
icon-esitiedot
Esitiedot
Ei vaatimuksia
icon-arviointi
Arviointi
Hyväksytty/hylätty
icon-hinta
Hinta
75 €

Kurssin sisältö ja oppimistavoitteet

Kurssilla opit mielenterveys- ja käyttäytymishäiriöistä sekä niiden vaikutuksista käyttäytymiseen ja arjen toimintakykyyn. Koulutus tarjoaa hyvän tietoperustan kehon ja mielen yhteydestä, psykosomatiikasta sekä tukea mielenterveys- ja käyttäytymishäiriöisten asiakkaiden kohtaamiseen ja arjen haasteisiin vastaamiseen. Kurssilta saat myös konkreettisia työvälineitä kuntouttavaan työhön.

Kurssin käytyäsi olet oppinut

 • Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöistä
 • Häiriöiden vaikutuksista käyttäytymiseen ja arjen toimintakykyyn
 • Kehon ja mielen yhteydestä, psykosomatiikasta
 • Kohtaamisen ja arjen haasteista, kun asiakkaalla/potilaalla on mielenterveyden ja/tai käyttäytymisen häiriö
 • Kuntouttavan työn työvälineistä
Skhole

Kurssin rakenne

Ennakkotehtävät
+
Mielenterveyshäiriöt (10 osiota)
 • Psykoottiset sairaudet 1
 • Psykoottiset sairaudet 2
 • Masennus
 • Itsetuhoisuus (itsemurhavaarassa oleva potilas)
 • Kaksisuuntainen mielialahäiriö
 • Ahdistuneisuushäiriöt
 • Traumaperäinen stressihäiriö
 • Syömishäiriöt
 • Persoonallisuushäiriöt
 • Mielenterveyshäiriöt -itseopiskelutesti
+
Neuropsykiatriset häiriöt (5 osiota)
 • Kehitykselliset neuropsykiatriset häiriöt
 • Neuropsykiatristen häiriöiden tuomat haasteet arjen toimintakykyyn
 • Työskentely nepsy-häiriöistä kärsivän asiakkaan/potilaan kanssa
 • Käytännön vinkkejä nepsy-oireisen kohtaamiseen ja vuorovaikutukseen
 • Neuropsykiatriset häiriöt ja erityispiirteet käyttäytymisessä -itseopiskelutesti
+
Mielenterveysasiakkaan kohtaaminen (8 osiota)
 • Alkutehtävä - oma suhtautumisesi mielenterveysasiakkaisiin
 • Mielenterveys ja stigma
 • Positiivinen mielenterveys
 • Mielenterveysasiakkaan kohtaaminen
 • Masennusta sairastavan asiakkaan kohtaaminen
 • Psykoottisen asiakkaan kohtaaminen
 • Persoonallisuushäiriöisen asiakkaan kohtaaminen
 • Mielenterveysasiakkaan kohtaaminen -itseopiskelutesti
+
Kehon ja mielen yhteyden vaikutus hyvinvointiin (6 osiota)
 • Kehonkuva ja kehotietoisuus
 • Kehollisuus, tunteet ja mieli
 • Kinesteettinen empatia
 • Psykosomaattinen oireilu ja posttraumaattinen stressireaktio
 • Keho ja hyvinvointi
 • Kehon ja mielen yhteyden vaikutus hyvinvointiin -itseopiskelutesti
+
Palvelujärjestelmä, hoitosuositukset ja kuntoutus (7 osiota)
 • Palvelujärjestelmä, hoitosuositukset ja kuntoutus
 • ADHD:n hoitosuositukset
 • Autismin kirjon häiriöiden hoitosuositukset
 • Nykimishäiriöiden ja Touretten oireyhtymän hoitosuositukset
 • Neuropsykologinen ja -psykiatrinen kuntoutus Suomessa
 • Mielenterveyskuntoutus
 • Palvelujärjestelmä, hoitosuositukset ja kuntoutus -itseopiskelutesti
Lopputehtävä

Lisätiedot

Esitietovaatimukset

Kurssilla ei ole esitietovaatimuksia.

Opetusmenetelmät

Kurssi toteutetaan itsenäisenä opiskeluna omaan tahtiin verkossa.

Oppimistehtävät koostuvat:

 • luennoista
 • ennakko- ja lopputehtävästä
 • case-harjoituksista/pohdintatehtävistä
 • itseopiskelutesteistä

Oppimateriaali

Skholessa ilmoitettu materiaali.

Arviointikriteerit

Verkkokurssin suorittaminen edellyttää kurssin kaikkien luentojen läpikäymistä sekä verkko-opintoihin sisältyvien tehtävien tekemisen. Kurssiin sisältyvissä tenteissä tai testeissä hyväksymisprosentti on 75 %.

Näin ilmoittaudut kurssille

Opintojaksolle voit ilmoittautua 30.4.2024 asti. Opintojaksolle osallistuvien määrää ei ole rajoitettu. Ilmoittautuminen on sitova. Kurssille ilmoittautuminen tapahtuu Lapin AMK:n järjestelmän kautta, jonka jälkeen saat tunnukset Lapin AMKin oppimisympäristöön, jossa on lisätietoja opinnoista.

Seuraa alla olevia askeleita, jotta pääset ilmoittautumaan kurssille onnistuneesti:

+
Klikkaa osion alla olevasta “Ilmoittaudu kurssille” -painikkeesta
Painikkeen linkki avaa sinulle uuden ikkunan, joka ohajaa sinut Lapin AMK:n kurssien ilmoittautumiseen. Mikäli jostain syystä sivu herjaa, ettei sivua pystytä lataamaan, niin päivitä sivu!
+
Saapuminen Lapin AMK:n ilmoittautumissivulle

Kurssisivu näyttää tältä. Sinulla tulisi näkyä valitsemasi kurssin nimi.

Lapland university logo
+
Kurssin lisääminen ostoskoriin ja ilmoittautuminen

Ilmoittautuaksesi kurssille, paina ympyröidystä “Lisää koriin” -painikkeesta.

Lapland university logo

Lisättyäsi kurssin ostoskoriin, paina ympyröidystä “Siirry ilmoittautumaan” -painikkeesta.

Lapland university logo

Tutustu seuraavaksi ilmoittautumisen ehtoihin ja ruksaa boksit jatkaaksesi ilmoittautumista. Paina “Siirry ilmoittautumaan” - painiketta.

Lapland university logo

Ilmoittaudu valitsemalla sinulle sopiva vaihtoehto ja suorita kurssimaksu.

Lapland university logo
+
Vahvistus ilmoittautumisesta
Saat onnistuneen ilmoittautumisen jälkeen tunnukset Lapin AMK:n oppimisympäristöön. Opiskelun iloa!