Lääkeluvat helposti verkossa – laadukas lääkehoidon koulutus yhdellä napin painalluksella

Lääkelupien suorittaminen on lakisääteinen velvoite. Vastuu siitä, että lääkehoito toteutuu turvallisesti, työntekijöillä on tehtäviensä edellyttämä osaaminen ja että työntekijöillä on tarvittavat kirjalliset luvat lääkehoidon toteuttamiseen, on työnantajalla.


Lääkehoitoa toteuttavalla henkilöstöllä on velvollisuus ylläpitää ammattitaitoaan ja ymmärtää lääkehoidon merkitys osana hoidon kokonaisuutta. On ymmärrettävä lääkehoidon kaikki osa-alueet: Miksi lääkettä annetaan, mitä lääkettä annetaan, kuinka paljon, miten ja mitä antoreittiä lääkettä annetaan? Myös lääkehoidon vaikuttavuuden arviointi lukeutuu turvallisen lääkehoidon toteutukseen.

Hoitajat tarvitsevat säännöllistä lääkehoidon koulutusta

Tiedetään, että lääkehoidon säännöllisellä täydennyskoulutuksella on mittavat käytännön vaikutukset hoitotyön ammattilaisten lääkehoidon osaamiseen, hoidon laatuun sekä hoitajien ansioihin.

Lääkehoito-osaamisen päivittäminen kuuluu työntekijän ammatillisiin osaamisvaatimuksiin, ja työantajan tulee edellyttää, että hoitaja vastaa lääkehoidon osaamisestaan, sen hankkimisesta, näytöstä sekä osaamisen päivittämisestä.

Lääkehoidon osaamisen näyttö varmistetaan lääkelupa-tenteillä, jotka sisältävät teoriatiedot mm. luonnollista reittiä annettavien lääkkeiden annosteluun ja antamiseen, injektioiden ja infuusioiden annosteluun ja antamiseen sekä rokottamiseen.

Lääkelupa-tentissä on lisäksi lääkelasku-osio.

Skholen tavoitteena on kehittää ja parantaa hoitajien lääkehoidon osaamisen tasoa mahdollistamalla pääsy laadukkaan koulutuksen pariin mahdollisimman monelle. Tiesitkö, ettei LOVe olekaan ainoa lääkehoidon osaamisen verkkokoulutus?

Lääkeluvat helposti -palvelu tarjoaa maksuttomat kurssiavaimet

Sosiaali- ja terveysalalla vallitsee valtava resurssien ja tarpeiden välinen epätasapaino – yhtenä haasteena on tarjota tarkoituksenmukaisia, laadukkaita ja samalla edullisia koulutuksia erityisesti lääkelupien suorittamiseen.

Maksuttomat kokeilutunnukset saat käyttöösi tästä vaikka heti!

Koulutusjärjestelmän käytön monimutkaisuus, oppimisen syvällisyyttä rajoittavat aikarajat, hintaviin koulutuksiin liittyvä resurssien rajallisuus, paikkasidonnaisiin koulutuksiin pääsemiseen liittyvät rajoitteet, tietokoneelle tarkoitettujen koulutusten toimimattomuus mobiilissa sekä yksipuolisten koulutusten osalta haasteet erilaisten oppijoiden huomioimisessa ovat sote-alan koulutustarjontaa varjostavia haasteita.

Skholen Lääkeluvat helposti -palvelu onkin kääntänyt perinteisen asetelman päälaelleen: koulutusmateriaaleihin oikeuttavat kurssiavaimet ovat ilmaisia eikä pääsyn kestoa ole rajoitettu.

Asiakkaan ei tarvitse maksaa yrityskerroista, vaan ainoastaan onnistumisista ja konkreettisesta tuloksesta eli hyväksytysti suoritetuista kokeista ja lääkeluvista.

Palvelun avulla sote-alan organisaation on mahdollisuus hoitaa lääkeluvat kuntoon helposti, joustavasti ja edullisesti. Klikkaa lääkeluvat itsellesi heti!

Näin helppoa se on!

Lääkelupien suorittaminen Skholen kautta on helppoa: se tapahtuu ostamalla puolen vuoden käyttöoikeus Skholen koulutusmateriaaleihin. Tämän jälkeen tarjolla on tietty määrä yrityskertoja lääkehoidon teoriaosaamisen osoittavan kokeen läpäisemiseksi.

Hoitotyön ammattilaiset voivat käyttää palvelua helposti ja joustavasti juuri siellä, silloin ja siinä muodossa kuin heille itselleen parhaiten sopii.

Kursseihin liittyvät kokeet voi suorittaa sitten, kun kokee omaksuneensa opiskeltavat asiat tarpeeksi hyvin.

Saadun esimiespalautteemme mukaan ”On kaikkien etu, että hoitajat voivat opiskella hyödyntäen esimerkiksi työmatkoihin kuluvan ajan: työnantajan ei tarvitse järjestellä opiskeluaikaa työvuoroihin, ja työntekijät saavat vaihdettua työmatkat koulutusvapaiksi”.

Lue lisää Lääkeluvat helposti -palvelusta ja klikkaa mukaan! https://www.skhole.fi/blogi/laakeluvat-helposti-joustavasti-ja-edullisesti

Tarttumapinnoilla
Minna

Minna Salakari on elämäniloinen turkulainen. Minna on opettaja, projektipäällikkö ja terveyden edistämisen asiantuntija. Hän väitteli tohtoriksi toukokuussa 2020 Turun yliopiston kansanterveystieteenlaitokselta ja toimii päätyössään Turun ammattikorkeakoulun Master Schoolin opettajana. Minna on suorapuheinen ja kantaa ottava kirjoittaja, joka on kiinnostunut kaikenlaisesta viestinnästä. Hän on nopea tekstintuottaja, jota kiehtoo sote-alan ilmiöt laajasti. Minnan työskentelyä ohjaavat pohjaton uteliaisuus, kehittymisen halu ja positiivinen elämänasenne. Vapaa-ajallaan Minna liikkuu, lojuu, lukee ja viettää aikaa perheensä kanssa.

Blogin tekstin tarjoaa Skhole. Skhole on sosiaali- ja terveydenhuoltoalan verkkokoulutuspalvelu, joka kulkee mukana sekä koulutuksen järjestäjän että työntekijän matkalla. Palvelu sopii täydennyskoulutukseen niin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrityksille kuin opiskelun tueksi alan opiskelijoille.