Sähköinen allekirjoitus nopeuttaa lääkelupien saamista

Vaikka hoitaja suorittaisi lääkeluvat ripeästi, voi hidasteeksi muodostua lääkärin allekirjoituksen odottaminen. Pahimmassa tapauksessa viikkojen viive estää hoitajaa osallistumasta lääkehoitoon, jolloin resurssit kärsivät, vuorosuunnittelu vaikeutuu ja ihmisten hoito hidastuu.

Sähköinen lääkelupaprosessi mahdollistaa sen, että koonti todistuksista voidaan lähettää Skholen palvelun kautta suoraan lääkärille sähköisesti allekirjoitettavaksi. Fyysistä allekirjoitusta ei tarvita ja prosessista tulee huomattavasti helpompi ja nopeampi. Täysin verkossa toimiva prosessi säästää aikaa ja resursseja niin hoitajilta, lääkäreiltä kuin organisaation hallinnolta.

Tutustu sähköiseen lääkelupaprosessiin tarkemmin tässä kirjoituksessa ja lue myös asiakkaamme kokemus uudesta palvelusta!

Täysin digitaalinen prosessi alusta loppuun

Skhole on jo aiemmin vastannut lääkelupien suorittamiseen liittyviin haasteisiin koulutuspalvelun avulla. Palvelua käyttävät organisaatiot saavat henkilöstölleen vapaan pääsyn lääkehoitolupien koulutusmateriaaliin sekä kokeiden suorittamiseen ja uusimiseen. Materiaalit ovat saatavilla video-, audio- ja tekstimuodossa, jotta jokainen voi opiskella itselleen mieluisalla tavalla.

Mihin Sähköistä lääkelupaa sitten tarvitaan? Uuden palvelun myötä teoria- ja laskentakokeiden ohella näytöt voi kuitata suoraan Skholen palvelun kautta ja koonti todistuksista on helppo toimittaa lääkärille sähköisesti allekirjoitettavaksi. Näin lääkelupien suorittamista ei enää viivästytä fyysisen läsnäolon tarpeellisuus ja allekirjoituksen odottaminen. Koko prosessi hoituu täysin digitaalisesti, joka nopeuttaa lääkelupien saamista merkittävästi ja siten helpottaa resursointia.

Sähköinen lääkelupaprosessi koostuu käytännössä kolmesta osa-alueesta:

  • Teoria- ja laskentakokeet suoritetaan Skholen koulutuspalvelun kautta kuten ennenkin.
  • Näytöt kuitataan sähköisesti Skholen palvelun kautta ja näytöistä saa heti todistuksen. 
  • Palvelu kokoaa laskenta- ja teoriakokeiden todistukset yhteen, ja koonti on helppo lähettää lääkärille sähköisesti allekirjoitettavaksi.

Mitä mieltä asiakkaamme on Sähköisestä lääkelupaprosessista?

Humana on johtava pohjoismainen sosiaalialan toimija, joka tarjoaa esimerkiksi lastensuojelu-, ikäihmisten- ja avohuollon palveluita. Humana on käyttänyt Skholen koulutuspalvelua jo vuosia ja suorittanut lääkelupakokeet palvelun avulla. Reilu vuosi sitten Humanan lastensuojelun puoli otti myös palvelun käyttöönsä.

Kysyimme Humanan Lastensuojelupalveluiden kehitysjohtajalta Harri Hyväriseltä palautetta uudesta palvelusta. Organisaatio on ollut Sähköisen lääkeluvan kehittämisprosessissa mukana ja ottanut sen myötä palvelun käyttöönsä.  

“Yleisesti monet lääkehoitoa koskevat materiaalit ovat sellaisia, jotka eivät sovellu lastensuojeluun ja siten osa materiaaleista sekä kokeista ovat täysin turhia. Ei ole järkevää, että henkilökuntamme käyttää aikaa ja opiskelee jotain sellaista mitä ei voi työssään hyödyntää tai mitä ei saa käyttää. Skholen kanssa kaikki materiaalit sekä kokeet on nyt kohdennettu juuri meidän toimialaamme varten ja tämä jos mikä on älyttömän toimiva juttu. Olemme saaneet tästä myös paljon kiitosta kentältä!” Hyvärinen avaa lastensuojeluun liittyviä tarpeita lääkelupien osalta. 

Kuvassa Humanan lastensuojelupalveluiden kehitysjohtaja Harri Hyvärinen.
Harri Hyvärinen, kehitysjohtaja, Humana (lastensuojelupalvelut)

Sähköisen lääkelupaprosessin ansiosta näyttöjen suorittamisesta saatava todistus voidaan liittää osaksi sähköisesti allekirjoitettavaa koontitodistusta. Hyvärisen mukaan kyseinen ominaisuus on saanut positiivista palautetta ja organisaation prosessit ovat nopeutuneet:

“Aikaisemmin kun näyttö oli annettu, valvovan sairaanhoitajan oli huolehdittava paperimuodossa olevat todistukset yhteen samaan kansioon, ja usein paperit saattoivat jäädä johonkin pyörimään. Nyt niitä ylimääräisiä papereita ei enää ole, vaan kaikki on digitaalista. Yksi koontitodistus, joka todella nopeuttaa prosesseja ja helpottaa asiakirjojen säilyttämistä sekä löytämistä. Ei enää lukuisia lippulappuja.”

Työntekijät saavat nyt lääkeluvat ketterästi ja nopealla aikataululla

Sähköisen lääkeluvan merkittävin ja koko prosessia eniten sujuvoittava ominaisuus on sähköisen allekirjoituksen mahdollisuus. Myös Hyvärinen kokee, että luvat saadaan nopeammin hyväksytyksi, kun lääkäriltä haettava allekirjoitus hoituu digitaalisesti.

“Tämä on selkeyttänyt hommaa todella paljon! Nyt on sellainen olo, että meidän keskeiset lupiin liittyvät asiakirjat on siististi aina yhdessä paikassa ja luvat saadaan nopeammin hyväksytyksi. Sähköinen lääkelupa helpottaa myös AVI:n tarkistuksiin valmistautumista. Viranomaiset eivät ole reklamoineet, joten tämä tarkoittaa vihreää valoa.”

Digitaalinen prosessi vapauttaa kaikkien osapuolten aikaa ja tuo lisää ohjaajia yksiköihin, joissa lääkehoidon osaamista vaaditaan. Ei ole kenenkään etu, että lääkelupien suorittaminen on hidasta varsinkaan sellaisen syyn takia, joka on digitaalisin keinoin ratkaistavissa.

“Sähköisesti allekirjoitettava koontitodistus mahdollistaa ketteryyden ja asioita voidaan viedä nopealla aikataululla eteenpäin. Enää ei tarvitse odotella kauaa, että työntekijämme saavat lääkeluvat!” Hyvärinen summaa.

Digitalisointi saa kiitosta hoitoalan henkilöstöltä

Myös Humanan esihenkilöt ovat olleet mielissään digitalisoinnista ja kokevat, että näin asioiden pitääkin olla vuonna 2023. Tiedon on löydyttävä helposti ja nopeasti sähköisen palvelun kautta, eikä niin, että tärkeät dokumentit ovat irrallisina papereina, jolloin niitä myös helposti hukkuu.

“Olemme alalla, jossa tehdään kolmivuorotyötä. Esihenkilöt tekevät pääsääntöisesti aamuvuoroja eivätkä välttämättä ole saman päivän aikana suoraan tekemisissä esimerkiksi yövuorossa olleen ohjaajan kanssa. On luonnollista, että joku irrallaan oleva paperi tai kansio hukkuu, eikä ole nopeasti saatavilla silloin kun sitä tarvitsee”, Hyvärinen kertoo ja jatkaa kertomalla digitalisaation tärkeydestä omassa työssään:

“Ollaan siirrytty kehityksessä eteenpäin, kiitos Skholelle. Tahdomme isompia kokonaisuuksia, joita on helppo hallita - nyt rakennamme yhtä sellaista juurikin Skholen ympärille. Rakastan jatkumoita ja Skholen kanssa pääsemme juuri tähän ytimeen, kun asiat nivoutuvat yhteen ja kaksi keskeistä järjestelmää saadaan keskustelemaan keskenään. Viemme Sähköistä lääkelupaprosessia jo toiselle levelille integraation kautta. Rakennamme siltaa Skholen sähköisen lääkelupaprosessin ja meidän HR-järjestelmämme välille, jossa lääkeluvat siirtyvät suoraan henkilöstötietojärjestelmäämme. Tämä on todella hienoa, sillä kyseisen integraation avulla kaikki sertifikaatit ja todistukset tulevat jatkossa löytymään HR-järjestelmästämme ja niitä ei tarvitse sinne manuaalisesti viedä.”


Mikäli haluat helpottaa lääkelupiin liittyvää prosessia ja hyödyntää sähköisen allekirjoituksen mahdollisuutta omassa organisaatiossasi, ota yhteyttä ja kysy lisää palvelusta!

Blogin tekstin tarjoaa Skhole. Skhole on sosiaali- ja terveydenhuoltoalan verkkokoulutuspalvelu, joka kulkee mukana sekä koulutuksen järjestäjän että työntekijän matkalla. Palvelu sopii täydennyskoulutukseen niin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrityksille kuin opiskelun tueksi alan opiskelijoille.