Skholen koulutuspalvelu syntyi hoitoalan toiveita kuunnellen

Skhole on aikanaan saanut alkunsa asiakkaan tarpeesta: Lapin ammattikorkeakoulussa tarvittiin lääketieteellisille luennoille videototeutuksia korvaamaan lääkäreiden ja muiden ulkopuolisten toimijoiden pitämät luennot. Vaikka kommunikoitu tarve oli videomuotoiset toteutukset luennoille, havaittiin nopeasti, että todellinen tarve oli myös jakelukanava sisällöille. Ajatus digitaalisesta oppimisympäristöstä syntyi ja sen kehitys nykyiseen muotoonsa kustannustehokkaana henkilöstön koulutusalustana on tapahtunut täysin asiakkaiden toiveita kuunnellen, ja niiden perusteella uusia sisältöjä luoden sekä palvelua muokaten.

Tässä kirjoituksessa kerromme lisää siitä, miten Skhole kuuntelee asiakkaitaan, kuinka uusia sisältöjä syntyy, ja minkälaisia kehitystoimenpiteitä palveluun tehdään nyt ja tulevaisuudessa. Katso myös yllä oleva video, jossa Tuomas Lipponen, Lauri Selenius, Johanna Honkela ja Ville Ojala kertovat omin sanoin aiheesta.

Jos sinulla on Skholen kurssitarjontaan tai oppimisympäristöön liittyen toiveita, otathan epäröimättä yhteyttä!

Verkkokursseilla mahdollistetaan hoitoalan henkilöstölle sama koulutustaso

Kun oppilaitokset ryhtyivät hyödyntämään Skholen kurssikirjastoa, ei mennyt kauaa, kun palvelua haluttiin hyödyntää myös täydennyskoulutusten saralla. Organisaatioiden kouluttaessa henkilöstöään Skholen oppimisympäristön avulla, esiintyi pian toive lääkehoidon koulutusten toteuttamisesta. Näin syntyi Skholen yksi tärkeimmistä koulutuskokonaisuuksista, lääkehoidon kokonaisuus, joka löytyy Skholen kurssikirjastosta sekä Lääkeluvat helposti -palveluna.

Mitä tahansa toivetta ei luonnollisesti voida toteuttaa, sillä sisällön tulee olla hoitotyön näyttöön perustuvaa, laadukasta ja asiakkaille aidosti tarpeellista. Todella rajatut aiheet sekä hyvin nopeasti muuttuva sisältö ovat sellaisia, joita ei lähtökohtaisesti Skholen oppimisympäristöön toteuteta. Ideana ei ole se, että verkkokoulutus korvaa kaiken lähiopetuksen, vaan se, että skaalautuvan verkkokoulutusalustan avulla pystytään nostamaan organisaation lähtötilannetta. Kaikki työntekijät pääsevät tiettyyn koulutustasoon kiinni ja jokaisella on mahdollisuus kouluttautua sekä kehittää ja ylläpitää omaa ammattitaitoaan.

Skholen sisällöntuotannossa on vahva prosessi ja tiukka ohjeistus sisällöntuottajille, jotta kurssit ja luennot vastaavat edellä mainittuja kriteerejä. Moni toiveista toteutetaan myös opinnäytetyönä. Skholen tuoteomistaja ja tuotantokoordinaattori Johanna Honkela vastaa prosessista ja käyttää asiantuntijapoolia tuotetun materiaalin oikeellisuuden varmistamiseksi ennen sen julkaisua. Skholen materiaaleja käyttää vuodessa yli 20 000 käyttäjää, joten palaute tulee välittömästi, jos jokin sisältö ei ole ajantasalla. Mahdollisiin korjaus- ja muutostoiveisiin voidaan onneksi reagoida nopeasti ja useimmat muokkaukset on mahdollista tehdä ilman, että siihen tarvitaan erillistä lupaa kolmannelta osapuolelta. Ainoastaan hankeyhteistöiden kautta toteutetut materiaalit vaativat myös yhteistyökumppanin suuntaan kommunikoinnin.

Aikaisemmin on puhuttu esimiehestä, nykyään puhutaan esihenkilöstä. Tämäkin muutos on tullut kieleen Skholen olemassaolon aikana, ja kyseinen muutos on päivitetty materiaaleihin. Toimintatavat, työkulttuuri ja ammattikieli muuttuvat jatkuvasti, joten sisältöjä on kyettävä muokkaamaan kehityksen mukana.

Alla muutama esimerkki asiakkaiden toiveista syntyneistä kursseista:

Digitaalista oppimisympäristöä kehitetään helppokäyttöisyys huomioiden

Skholen oppimisympäristö on alunperin suunniteltu sillä kulmalla, miten asiakkaat palvelua käyttävät. Palvelu on haluttu pitää mahdollisimman yksinkertaisena, jotta ihmisten on oikeasti helppo käyttää sitä. Käytännössä toteutus on tehty sisältö ja tarve edellä teknisen puolen sijaan. Kurssit ja luennot pitävät sisällään tekstiä, kuvia, videoita ja ääntä, ja koko palvelun idea on mahdollistaa kustannustehokas ja helppo tapa henkilöstön kouluttamiseen. Näin ollen monimutkaiset toiminnallisuudet on haluttu karsia pois ja priorisoida oppimisympäristön helppokäyttöisyyttä.

Oppimisympäristöä kehitetään jatkuvasti ja myös sen käyttöön liittyviä toiveita otetaan Skholella ilomielin vastaan. Kaikki kehityshankkeet pyritään tekemään hyvin asiakaslähtöisesti. Esimerkiksi lääkelaskujen harjoituslaskuja on kehitetty asiakkaiden toiveesta. Käyttäjistä tuntui, että harjoitukset loppuvat kesken ja samojen laskujen tekeminen useaan kertaan on raskasta. Tästä syntyi tekninen kehityshanke, jossa toteutettiin kaavaeditori, johon pystyy syöttämään matemaattisen kaavan. Jos halutaan harjoitella vaikkapa lääkeaineen antamista suhteessa painoon, saadaan kaavaeditorin avulla ääretön määrä harjoituksia palveluun.

Toinen asiakkaan toiveesta tehty kehitys liittyy Skholen palvelun tilastonäkymään. Tilastosivulta näkee mitä kursseja on käyty läpi ja montako osiota on suoritettu, mutta kurssien kestoa ei aiemmin ollut nähtävissä. Tähän tehtiin päivitys ja nykyään tilastosivulta voi tarkistaa kurssin medioiden keston. Lisäksi jos tilastonäkymästä ottaa Excel-muotoisen tallenteen, tulee taulukkoon omalle sarakkeelle kurssin pituus.

Yksittäisen työntekijän koko käyttöhistoria on nykyään myös saatavilla ja tämäkin ominaisuus on toteutettu asiakkaan pyynnöstä. Kun tilastohistoriasta valitsee aloitusajankohdan, laskee palvelu automaattisesti sieltä tähän päivään asti työntekijän käyttöhistorian ja sen avulla voi helposti tarkistaa milloin kyseinen henkilö on suorittanut esimerkiksi lääkelupiin liittyvät kokeet.

Tällä hetkellä työn alla oleva kehityshanke on sisältökirjaston haun kehittäminen. Kurssikirjasto on kasvanut todella runsaasti, eikä nykyinen haku palvele enää niin hyvin, jonka vuoksi se on aika päivittää. Päivitetty haku on tarkoitus julkaista vuoden 2023 aikana.

Kustannustehokkaat täydennyskoulutukset verkossa helpottavat koulutussuunnitelman tekoa

Perinteisessä koulutusmallissa tilanne on usein se, että 20 työntekijästä 2-3 käy erikseen järjestetyssä koulutuksessa, johon kyseiset työntekijät siirtyvät fyysisesti koko päiväksi toiselle paikkakunnalle. Lähikoulutus on kallista ja se vaatii aikaa. Kun vain pieni osa henkilöstöstä pääsee lähiopetuksen piiriin, ei koulutuksista saatu tulos ole kovin mitattavaa ja hyöty koko henkilöstöön nähden jää vähäiseksi. Skhole tuo ratkaisun tähän haasteeseen pyrkimällä tekemään niin laajaa kurssikirjastoa, että se vastaa vuodesta toiseen koulutuskalenterin vaatimuksiin.

Skholen koulutuspalvelusta löytyy tällä hetkellä (15.6.2023) yli 1783 hoitoalan luentoa sekä 165 kurssia. Kurssikirjasto täydentyy viikoittain uudella sisällöllä, joten samoja koulutuksia ei tarvitse käydä vuodesta toiseen uudelleen läpi. Lisäksi kurssit on mahdollista suorittaa ajasta ja paikasta riippumatta millä tahansa nettiyhteydellä toimivalla laitteella. Materiaalit ovat saatavilla video-, teksti- ja audiomuodossa, jotta jokaiselle työntekijälle löytyisi mieluinen tapa oppia kurssien sisällöt.

Sosiaali- ja terveysalalla harva toimija on tarpeidensa kanssa yksin. Jos organisaatiossasi ilmaantuu toiveita sisältöjen tai oppimisympäristön käytön osalta, ilmoita niistä rohkeasti meille! Voit jättää toiveen kirjautumalla Skholen palveluun ja lähettämällä viestiä chatissa. Jos sinulla ei ole vielä Skhole käytössä, voit varata esittelyn tai kokeilla palvelua ilmaiseksi!

Blogin tekstin tarjoaa Skhole. Skhole on sosiaali- ja terveydenhuoltoalan verkkokoulutuspalvelu, joka kulkee mukana sekä koulutuksen järjestäjän että työntekijän matkalla. Palvelu sopii täydennyskoulutukseen niin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrityksille kuin opiskelun tueksi alan opiskelijoille.