Skholen lääkehoidon verkkokurssit ovat hyvätasoisia, selkeitä ja haastavia

Skholen lääkehoidon kokonaisuuteen kuuluvat Suppea lääkehoito -, Lääkehoito- ja Lääkelaskenta-verkkokurssit. Suppea lääkehoito on suunnattu erityisesti lähihoitajaopiskelijoille sekä niille sote-alan opiskelijoille, jotka suorittavat työpaikkakohtaisia lääkehoitolupia ilman hoitotyön koulutusta (esimerkiksi sosionomit). Lääkehoito-kurssi taas on kohdennettu sekä sairaanhoitajaopiskelijoille että jo valmiille ammattilaisille lääkehoidon täydennyskoulutukseksi. Lääkelaskenta soveltuu laajasti lähihoitaja- ja sairaanhoitajaopiskelijoille.


Kaikkiin Skholen verkkokursseihin sisältyvät opiskelijan oma arvio aihealueen osaamisesta ennen kurssin suorittamista sekä arvio opintokokonaisuudesta kurssisuorituksen jälkeen. Lisäksi opiskelijoilta kysytään, miten todennäköisesti he suosittelisivat kurssia opiskelijatovereilleen tai kollegoilleen.

Lääkehoidon verkkokurssit koetaan selkeiksi

Kahden kuukauden pilottijaksolla kaikkiaan 82 opiskelijaa suoritti Suppean lääkehoidon kokonaisuuden. Osallistujat arvioivat osaamistaan ennen kurssisuoritusta asteikolla 1-5, jossa 1=välttävä/erittäin heikko ja 5=erittäin hyvä.

Liki viidennes osallistujista arvioi lääkehoidon osaamisensa ennen suppean lääkehoidon kurssia erittäin heikoksi, noin 16 % tasolle tyydyttävä tai melko heikko, 22 % tasolle melko hyvä ja 42 % tasolle hyvä. Yksikään vastaajista ei arvioinut osaamistaan erittäin hyväksi. Vastaajien itse arvioidun osaamisen keskiarvo ennen verkkokurssin suorittamista oli 2,7.

Suppean lääkehoidon verkkokoulutus koettiin avoimien kommenttien perusteella hyvätasoiseksi, selkeäksi ja helppolukuiseksi.

Liki 80 % osallistujista arvioi sen erittäin hyväksi. Määrällisten vastausten keskiarvoksi saatiin 4,7.

Lääkehoidon verkkokoulutukseen osallistui tarkasteluajankohtana kaikkiaan 57 opiskelijaa. Heistä yhteensä 18 % arvioi lääkehoidon osaamisensa ennen lääkehoidon kurssia erittäin heikoksi tai melko heikoksi. Selkeästi yli puolet vastaajista arvioi osaamisensa melko hyväksi, ja 26 % hyväksi. Yksikään vastaajista ei arvioinut osaamistaan erittäin hyväksi, tasolle 5. Vastaajien itse arvioidun osaamisen keskiarvo ennen verkkokurssin suorittamista oli 3.

Lääkehoidon verkkokoulutus koettiin määrällisten vastausten perusteella hyväksi tai erittäin hyväksi.

Yksi vastaaja arvioi kurssin melko heikoksi, vajaa 11 % melko hyväksi, ja 14 % hyväksi. Suurin osa vastaajista arvioi kurssin erittäin hyväksi kokonaisuudeksi. Määrällisten vastausten keskiarvoksi saatiin 4,6.

Lääkelaskenta-kurssi on paikoin vaativa kokonaisuus

Lääkelaskenta-verkkokoulutukseen osallistui tarkasteluajankohtana kaikkiaan 74 opiskelijaa. Liki viidennes osallistujista arvioi lääkehoidon osaamisensa ennen lääkehoidon kurssia erittäin heikoksi, ja kymmenesosa melko heikoksi. Liki puolet koki osaamisensa melko hyväksi, ja 19 % hyväksi. Yksi vastaajista arvioi osaamisensa erittäin hyväksi. Vastaajien itse arvioidun osaamisen keskiarvo ennen verkkokurssin suorittamista oli 2,8.

Lääkelaskennan verkkokoulutus koettiin määrällisten vastausten perusteella hyväksi tai erittäin hyväksi. Kuusi prosenttia vastaajista arvioi kurssin melko heikoksi, ja yhteensä noin 18 % melko hyväksi tai hyväksi. Määrällisten vastausten keskiarvoksi saatiin 4,2.

Lääkelaskennan verkkokurssin avoimien vastausten mukaan kurssi on vaikea ja hankala erityisesti ruotsinkielisille opiskelijoille ja lähihoitajaopiskelijoille. Ne, jotka antoivat avointa palautetta, arvioivat kurssin tason matalammaksi kuin muut vastaajat.

Positiivista palautetta annettiin lääkelaskenta-verkkokurssin kuuntelumahdollisuudesta.

Myöhemmässä vaiheessa Skholen kaikkiin verkkokursseihin linkitetään opiskelijan osaamisen oma-arvio myös kurssisuorituksen jälkeen. Näin saadaan tärkeää tietoa verkkokoulutuksen vaikutuksista ja vaikuttavuudesta.

Tiesitkö, että Skhole tarjoaa myös ratkaisun organisaation lääkelupiin? Lääkeluvat helposti on sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöille suunnattu verkkopalvelu lääkelupien kuntoon hoitamiseksi. Tilaamalla maksuttomat kurssiavaimet tarjoat organisaationne lääkehoidosta vastaaville ammattilaisille 100% vapaan pääsyn lääkehoitolupien koulutusmateriaaleihin sekä suorittamisen ja uusimisen mahdollistaviin kokeisiin.

Blogin tekstin tarjoaa Skhole. Skhole on sosiaali- ja terveydenhuoltoalan verkkokoulutuspalvelu, joka kulkee mukana sekä koulutuksen järjestäjän että työntekijän matkalla. Palvelu sopii täydennyskoulutukseen niin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrityksille kuin opiskelun tueksi alan opiskelijoille.