Lapland university logo
Skhole logo

Aloita tänään Lapin avoimen AMK:n itsenäisesti suoritettava verkkokurssi:

Ikääntyvien kohtaaminen ja vuorovaikutus haasteellisissa tilanteissa

Skhole course

Opiskeluaikaa sinulla on 1.1.-31.5.2024. IImoittaudu viimeistään 30.4.2024. Hinta 45 €.

ILMOITTAUDU KURSSILLE
icon-laajuus
Laajuus
3 op
icon-opetusmuoto
Opetusmuoto
Itsenäiset verkko-opinnot
icon-esitiedot
Esitiedot
Ei vaatimuksia
icon-arviointi
Arviointi
Hyväksytty/hylätty
icon-hinta
Hinta
45 €

Kurssin sisältö ja oppimistavoitteet

Ikääntyvien kohtaaminen ja vuorovaikutus haasteellisissa tilanteissa -verkkokurssilla perehdytään asiakaslähtöiseen ja ammatilliseen kohtaamiseen sekä hoitotyön monikulttuurisuuteen. Kurssilla opit myös haastavan asiakkaan ja muistisairaan kohtaamista.

Kurssin käytyäsi olet oppinut

 • Asiakaslähtöisyydestä sosiaali- ja terveyspalveluissa
 • Hoitotyön monikulttuurillisuudesta
 • Muistisairaan kohtaamisissa tarpeellisia keinoja, joilla ylläpidetään ikääntyneiden toimintakykyä
 • Ymmärtämään paremmin haastavia asiakkaita ja saanut konkreettisia keinoja haastavien asiakkaiden kohtaamiseen
Skhole

Kurssin rakenne

Ennakkotehtävä
+
Asiakaslähtöisyys ja asiakkaan kohtaaminen (4 osiota)
 • Asiakaspalvelu ja asiakkaan kohtaaminen
 • Asiakkaan sitoutuminen
 • Asiakaslähtöisyys sosiaali- ja terveyspalveluissa
 • Asiakaslähtöisyys ja asiakkaan kohtaaminen
 • Liikunnan vaikutus muistisairaan hyvinvointiin
 • itseopiskelutesti
+
Monikulttuurisuus (8 osiota)
 • Johdanto monikulttuurisuuteen
 • Kulttuurisen hoitotieteen keskeisimmät teoriat
 • Eri kulttuurit asiakastyössä
 • Kohtaamisia monikulttuurisessa hoito- ja asiakastyössä
 • Tulkkaus hoito- ja asiakastyössä
 • Rasismi ja syrjintä hoito- ja asiakastyön ympäristössä
 • Paperittoman potilaan hoitaminen
 • Monikulttuurisuus -itseopiskelutesti
+
Muistisairaan kohtaaminen (2 osiota)
 • Muistisairaan hoito ja kohtaaminen
 • Muistisairaan käytösoireet ja asiakastyö
+
Haastavan asiakkaan kohtaaminen (10 osiota)
 • Haastavan asiakkaan kohtaaminen
 • Väkivaltaisuus ja aggressiivinen käytös käsitteinä
 • Syitä agressiivisuuden taustalla
 • Uhka- ja väkivaltatilanteiden ennakointi ja ehkäisy
 • Agressiivisuus -itseopiskelutesti
 • Konkreettiset vinkit aggressiivisen asiakkaan ja potilaan kohtaamiseen
 • Agressiivisen asiakkaan ja potilaan kohtaaminen
 • Tehtävä 1 - HaiPro
 • Tehtävä 2
 • Turvallisuussuunnitelma
 • Aggressiivisen asiakkaan kohtaaminen
 • -itseopiskelutesti
+
Lopputehtävä
 • Kohtaaminen ja vuorovaikutus -lopputehtävä

Lisätiedot

Esitietovaatimukset

Kurssilla ei ole esitietovaatimuksia.

Opetusmenetelmät

Kurssi toteutetaan itsenäisenä opiskeluna omaan tahtiin verkossa.

Oppimistehtävät koostuvat:

 • luennoista
 • ennakko- ja lopputehtävästä
 • case-harjoituksista/pohdintatehtävistä
 • itseopiskelutesteistä

Oppimateriaali

Skholessa ilmoitettu materiaali.

Arviointikriteerit

Verkkokurssin suorittaminen edellyttää kurssin kaikkien luentojen läpikäymistä sekä verkko-opintoihin sisältyvien tehtävien tekemisen. Kurssiin sisältyvissä tenteissä tai testeissä hyväksymisprosentti on 75 %.

Näin ilmoittaudut kurssille

Opintojaksolle voit ilmoittautua 30.4.2024 asti. Opintojaksolle osallistuvien määrää ei ole rajoitettu. Ilmoittautuminen on sitova. Kurssille ilmoittautuminen tapahtuu Lapin AMK:n järjestelmän kautta, jonka jälkeen saat tunnukset Lapin AMKin oppimisympäristöön, jossa on lisätietoja opinnoista.

Seuraa alla olevia askeleita, jotta pääset ilmoittautumaan kurssille onnistuneesti:

+
Klikkaa osion alla olevasta “Ilmoittaudu kurssille” -painikkeesta
Painikkeen linkki avaa sinulle uuden ikkunan, joka ohajaa sinut Lapin AMK:n kurssien ilmoittautumiseen. Mikäli jostain syystä sivu herjaa, ettei sivua pystytä lataamaan, niin päivitä sivu!
+
Saapuminen Lapin AMK:n ilmoittautumissivulle

Kurssisivu näyttää tältä. Sinulla tulisi näkyä valitsemasi kurssin nimi.

Lapland university logo
+
Kurssin lisääminen ostoskoriin ja ilmoittautuminen

Ilmoittautuaksesi kurssille, paina ympyröidystä “Lisää koriin” -painikkeesta.

Lapland university logo

Lisättyäsi kurssin ostoskoriin, paina ympyröidystä “Siirry ilmoittautumaan” -painikkeesta.

Lapland university logo

Tutustu seuraavaksi ilmoittautumisen ehtoihin ja ruksaa boksit jatkaaksesi ilmoittautumista. Paina “Siirry ilmoittautumaan” - painiketta.

Lapland university logo

Ilmoittaudu valitsemalla sinulle sopiva vaihtoehto ja suorita kurssimaksu.

Lapland university logo
+
Vahvistus ilmoittautumisesta
Saat onnistuneen ilmoittautumisen jälkeen tunnukset Lapin AMK:n oppimisympäristöön. Opiskelun iloa!