Lapland university logo
Skhole logo

Aloita tänään Lapin avoimen AMK:n itsenäisesti suoritettava verkkokurssi:

Moninaisuus ikääntyvien elämässä

Skhole course

Opiskeluaikaa sinulla on 1.1.-31.5.2024. IImoittaudu viimeistään 30.4.2024. Hinta 45 €.

ILMOITTAUDU KURSSILLE
icon-laajuus
Laajuus
3 op
icon-opetusmuoto
Opetusmuoto
Itsenäiset verkko-opinnot
icon-esitiedot
Esitiedot
Ei vaatimuksia
icon-arviointi
Arviointi
Hyväksytty/hylätty
icon-hinta
Hinta
45 €

Kurssin sisältö ja oppimistavoitteet

Moninaisuus ikääntyvien elämässä -verkkokurssilla käsitellään ikääntyneiden mielenterveyttä ja mielenterveyden häiriöitä, päihteiden käyttöä, seksuaalisuutta ja parisuhdetta sekä hyvinvoinnin tukemista.

Kurssin käytyäsi olet oppinut

Ikääntyneiden:

 • mielenterveydestä ja mielenterveyden häiriöistä
 • päihteiden käytöstä
 • seksuaalisuudesta ja parisuhteesta
 • hyvinvoinnin tukemisesta elämän moninaisuus huomioiden
 • Ikääntyneiden parissa toimimisesta
 • Varhaisesta puuttumisesta
 • Muistisairaan henkilön kohtaamisesta ja toimintakyvyn ylläpitämisestä
Skhole

Kurssin rakenne

Ennakkotehtävä
+
Mielenterveyden tukeminen (10 osiota)
 • Ikääntyneiden mielenterveys ja mielenterveyden häiriöt
 • Kognitiivinen terveys ja toimintakyky
 • Sosiaalinen terveys ja toimintakyky
 • Psyykkinen terveys ja toimintakyky
 • Muistisairaan toimintakyky ja siihen vaikuttavat lääkkeettömät menetelmät
 • Musiikin vaikutukset muistisairautta sairastavan päivittäisistä toiminnoista selvyitymiseen
 • Kulttuurihyvnvointi
 • Ikäihminen kuntoutujana
 • Ikääntyneet ja vammaisuus
 • Mielenterveyden tukeminen -itseopiskelutesti
+
Ikääntyneiden parisuhde ja seksuaalisuus (4 osiota)
 • Senioripuhetta -podcast: Seniorit ja seksuaalisuus
 • Sukupuolen moninaisuus
 • Sukupuoli-identiteetti ja sen muodostuminen
 • Tilaa moninaisuudelle (tehtävä)
+
Ikääntyneet ja päihteet (12 osiota)
 • Ikääntyneet ja alkoholi
 • Alkoholimittarit
 • Mini-interventio
 • Ikääntyneet ja alkoholi, Jan Holmbergin kysymykset (itseopiskelutesti)
 • Alkoholin vaarat ikääntyneille
 • Alkoholiriippuvaisuus
 • Sote-ammattilainen ja puheeksiotto
 • Ikääntyneet ja alkoholi, Jouko Laurilan kysymykset (itseopiskelutesti)
 • Puheeksiotto
 • Suunnittele lähestymistapasi
 • Miten työyhteisö voi tukea puheeksiottoa
 • Ikääntyneet ja alkoholi, Pirkko Heiskeen kysymykset (itseopiskelutesti)
+
Lopputehtävä
 • Kohtaaminen ja vuorovaikutus -lopputehtävä

Lisätiedot

Esitietovaatimukset

Kurssilla ei ole esitietovaatimuksia.

Opetusmenetelmät

Kurssi toteutetaan itsenäisenä opiskeluna omaan tahtiin verkossa.

Oppimistehtävät koostuvat:

 • luennoista
 • ennakko- ja lopputehtävästä
 • case-harjoituksista/pohdintatehtävistä
 • itseopiskelutesteistä

Oppimateriaali

Skholessa ilmoitettu materiaali.

Arviointikriteerit

Verkkokurssin suorittaminen edellyttää kurssin kaikkien luentojen läpikäymistä sekä verkko-opintoihin sisältyvien tehtävien tekemisen. Kurssiin sisältyvissä tenteissä tai testeissä hyväksymisprosentti on 75 %.

Näin ilmoittaudut kurssille

Opintojaksolle voit ilmoittautua 30.4.2024 asti. Opintojaksolle osallistuvien määrää ei ole rajoitettu. Ilmoittautuminen on sitova. Kurssille ilmoittautuminen tapahtuu Lapin AMK:n järjestelmän kautta, jonka jälkeen saat tunnukset Lapin AMKin oppimisympäristöön, jossa on lisätietoja opinnoista.

Seuraa alla olevia askeleita, jotta pääset ilmoittautumaan kurssille onnistuneesti:

+
Klikkaa osion alla olevasta “Ilmoittaudu kurssille” -painikkeesta
Painikkeen linkki avaa sinulle uuden ikkunan, joka ohajaa sinut Lapin AMK:n kurssien ilmoittautumiseen. Mikäli jostain syystä sivu herjaa, ettei sivua pystytä lataamaan, niin päivitä sivu!
+
Saapuminen Lapin AMK:n ilmoittautumissivulle

Kurssisivu näyttää tältä. Sinulla tulisi näkyä valitsemasi kurssin nimi.

Lapland university logo
+
Kurssin lisääminen ostoskoriin ja ilmoittautuminen

Ilmoittautuaksesi kurssille, paina ympyröidystä “Lisää koriin” -painikkeesta.

Lapland university logo

Lisättyäsi kurssin ostoskoriin, paina ympyröidystä “Siirry ilmoittautumaan” -painikkeesta.

Lapland university logo

Tutustu seuraavaksi ilmoittautumisen ehtoihin ja ruksaa boksit jatkaaksesi ilmoittautumista. Paina “Siirry ilmoittautumaan” - painiketta.

Lapland university logo

Ilmoittaudu valitsemalla sinulle sopiva vaihtoehto ja suorita kurssimaksu.

Lapland university logo
+
Vahvistus ilmoittautumisesta
Saat onnistuneen ilmoittautumisen jälkeen tunnukset Lapin AMK:n oppimisympäristöön. Opiskelun iloa!